Microsoft Yammer là mạng xã hội doanh nghiệp riêng rẽ bốn và bình an thông qua kia nhân viên cấp dưới kết nối, hợp tác và kết hợp. Sử dụng Microsoft Yammer để luôn update công bố quan trọng đặc biệt phía bên ngoài văn uống phòng, khai thác ý tưởng phát minh của người cùng cơ quan và thành lập dựa trên các bước hiện nay có. Nếu bạn đang kiếm tìm kiếm thêm chi tiết, hãy coi Hướng dẫn thực hiện Microsoft Yammer.

Sử dụng Microsoft Yammer thiệt kết quả để:

Păn năn thích hợp thao tác làm việc cho những dự án với các nhómThu thập chủ kiến hoặc tìm kiếm tìm phát minh tốtKhám phá biết tin có mức giá trị nhằm thông tin cho các bước của bạnGiao tiếp trong thời hạn thực, vào khi bạn vẫn di chuyển

Chỉ bằng cách đăng nhập thương hiệu người dùng với mật khẩu Office 365 của doanh nghiệp (Tại đây: https:/office.com) bạn cũng có thể truy cập vào Microsoft Yammer thật tiện lợi. Hãy bắt đầu cùng với phần lớn điều cơ bản với Yammer:

1.Đăng nhập:

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cài đặt vận dụng dành cho laptop của công ty với sản phẩm công nghệ di động: Truy cập Microsoft Yammer ngay lập tức trường đoản cú màn hình hiển thị của khách hàng để lưu lại kết nối làm việc gần như chỗ vào thời gian thực.