Empty" loading="lazy" /> Download Windows 8.1 Full <32bit + 64bit>

byQaniTri 22nd May 2015, 21:54


Bạn đang xem: Download windows 8

Vừa qua, Microsoft sẽ chấp nhận xây đắp Windows 8.1, phiên bản upgrade của phần mềm hệ thống Windows 8. Bây Giờ, người tiêu dùng Windows 8 đang có thể cập nhật lên Windows 8.1, với tương đối nhiều cách tân cũng giống như tính năng mới như đưa nút Start trở lại, khởi động thẳng vào desktop...
*
SinhVienIT.Net---resized-windows-8-1"/>Download Windows 8.1
Link Tenlua.vn => http://tenlua.vn/sinhvienit-net-enwi...0b37e22de70c6cLink Fnội dung.vn => fcốt truyện.vn%2Ffile%2FTPXDGH9VXTLink Share.vnn.vn => http://share.vnn.vn/tai-file-20147776Link Uptệp tin.vn => http://upfile.vn/ir3l
Windows 8.1 Pro - Bản 64 bitSHA-1: CFCDF895679A5116F7F1C6406C20F99A1F850E49MD5: F9AC831F06A760C722DF0DF34F1B9397
Link Tenlua.vn => http://tenlua.vn/sinhvienit-net-enwi...0b37e22de70d64Link Fcốt truyện.vn => fnói qua.vn%2Ffile%2FT1RW4B4R9TLink Share.vnn.vn => http://nội dung.vnn.vn/tai-file-20147812Link Upfile.vn => http://upfile.vn/qPkT
Windows 8.1 Enterprise - Bản 32 bitSHA-1: 5EFB981C94E1223C85F3BB504D04E0642A85C1D4 MD5: BF620A67B5DDA1E18E9CE17D25711201 

Xem thêm: #Giftcode #Everyonecanredeem Happy, Op Mobile Gamer

Link Tenlua.vn => http://tenlua.vn/sinhvienit-net-enwi...0b37e22de70d6aLink Fmô tả.vn => fnội dung.vn%2Ffile%2FT4SNW9C63TLink Share.vnn.vn => http://mô tả.vnn.vn/tai-file-20147789Link Uptệp tin.vn => http://upfile.vn/qPnXLink 4cốt truyện.vn => 4tóm tắt.vn%2Ff%2F3b080a030803080d%2F
Windows 8.1 Enterprise - Bản 64 bitSHA-1: AE792B2EF982DAC7391224B624EAB8D6340D78AB MD5: 8E194185FCCE4EA737F274EE9005DDF0 
Link Tenlua.vn => http://tenlua.vn/sinhvienit-net-enwi...0b37e22de70c69Link Fshare.vn => fmô tả.vn%2Ffile%2FTD40DGPGPTLink Share.vnn.vn => http://mô tả.vnn.vn/tai-file-20147781Link Upfile.vn => http://upfile.vn/qPnMLink 4tóm tắt.vn => 4chia sẻ.vn%2Ff%2F5467656c676d6065%2F
Core: 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPTProfessional: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKBEnterprise: MNDGV-M6PKV-DV4DR-CYY8X-2YRXH //FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H
Lưu ý:- Để an tâm, chúng ta bắt buộc Ghost lại Windows vẫn cần sử dụng trước khi sở hữu lên Win 8.1hoặc xem phía dẫn cài đặt 2 HDH song song- Dùng ứng dụng Untra ISO để giải nénLiên kết dự phòng: Download.com.vnTải về trường đoản cú trang chủ: Microsoft

Empty" loading="lazy" /> Active sầu win 8.1 Pro và Enterprise chỉ việc 1 cliông chồng với Windows 8.1 Activator

byQaniTri 22nd May 2015, 22:04