Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Warning là gì

*
*
*

warning
*

warning /"wɔ:niɳ/ danh từ sự báo trước; lời báo trước; tín hiệu báo trướcwithout warning: không báo trướckhổng lồ give sầu warning of danger khổng lồ someone: báo trước sự việc nguy hiểm đến ai lời chình họa cáo, lời rănhe paid no attention lớn my warnings: nó chẳng chú ý gì tới những lời răn (chình họa cáo) của tôilet this be a warning khổng lồ you: anh hãy coi dòng kia như là một trong điều rnạp năng lượng mình sự báo đến thôi việc; sự báo ngủ việckhổng lồ give one"s employer warning: báo mang lại chủ biết trước mình vẫn nghỉ ngơi việcto give sầu an employee warning: báo cho những người làm cho công biết trước vẫn mang đến nghỉ ngơi việcto lớn take warning phòng ngừa, tưởng chừng, chình họa giác rước làm bài học kinh nghiệm, lấy làm cho điều rănyou should have taken warning by his example: anh yêu cầu lấy gương của chính nó làm cho bài học cho doanh nghiệp bắt đầu phải làm theo lời rnạp năng lượng, tuân theo lời chình họa cáo
cảnh cáowarning device: lắp thêm chình họa cáowarning error: lỗi chình ảnh cáoLĩnh vực: điện tử & viễn thôngbáo trướcentry warning signal: biểu đạt báo trước vào ganavigational warning data: sự thông báo trước đạo hàngwarning beacon: đèn hiệu báo trướcwarning beacon: cột mốc báo trướcwarning signal: bộc lộ báo trướcLĩnh vực: toán và tincảnh báoIUWDS world warning agency: cơ quan lưu ý quốc tế IUWDSaudible warning device: thứ lưu ý âm tầnaudible warning signal: biểu lộ chú ý âm tầnbridge warning: lưu ý cầuentry warning signal: biểu hiện cảnh báo tàu vàogas warning device: luật cảnh báo khí rògeneral warning indicator: bộ chỉ báo cảnh báo chungincident warning sign: dấu hiệu lưu ý tai nạnlaser warning receiver: trang bị thu phân phát lưu ý lazelow-level warning light: đèn chú ý nấc thấpnavigation warning signal: biểu đạt cảnh báo mặt hàng hảioil pressure warning light: đèn lưu ý áp suất dầuregional radio warning system: hệ lưu ý vô tuyến đường cấp vùngwarning bell: ánh sáng chình họa báowarning bell: đèn chình họa báowarning device: phép tắc chình họa báowarning device: đồ vật chình họa báowarning distance: khoảng cách chình ảnh báowarning label: nhãn chình họa báowarning light: đèn chình họa báowarning light: ánh sáng cảnh báowarning lights: đèn cảnh báowarning limits: giới hạn chình ảnh báowarning line: giới hạn chình ảnh báowarning line: tuyến chình ảnh báowarning message: thông báo chình ảnh báowarning message: thông điệp chình họa báowarning net: mạng cảnh báowarning sign: dấu hiệu chình họa báowarning sound: âm tkhô cứng cảnh báowithout warning (the user): không có cảnh báo (cho tất cả những người dùng)Emergency warning system (EWS)khối hệ thống báo cho biết khẩn cấpaudible warning deviceđồ vật báo động âm thanhbrake warning lampđèn báo phanhbrake warning lightđèn báo phanhcharge warning lampđèn thông báo nạp điệnkiểm tra engine warning lightđèn báo khám nghiệm rượu cồn cơcoolant level warning lampđèn báo mức nước có tác dụng mátcoolant màn chơi warning lightđèn báo mực nước làm mátdanger warningthông báo nguy hiểmdirection indicator warning lightđèn xin rẽ (bảng tableau)early warningthông tin sớmemergency power-off warning (EPOW)thông tin mất điện khẩn cấpengine oil level warning lightđèn báo mực dầu (nhớt) hễ cơexhaust temperature warning lampđèn báo ánh sáng khí xảfloor warningsưởi ấm nền sànfluid level warning indicatorđèn chỉ báo mực dầu thắngfunctioning automatic warning devicescác đồ vật báo động từ bỏ độnggale warningthông báo gió lớngas warning devicebộ pháp hiện tại khí o sự báo hiệu; dấu hiệu § gale warning : báo hiệu gió lớn

Từ điển chăm ngành Thể thao: Điền kinh

Warning

Chình ảnh cáo


*

Xem thêm: Ea Announces Plants Vs - Download & Play Plants Vs

*

*

warning

Từ điển Collocation

warning noun

ADJ. awful, dire, grim, ominous, stark, stern, svào There were dire warnings about the dangers of watching too much TV. | urgent | adequate, advance, ample, due, early, fair, prior I need advance warning of how many people to cater for. | clear, direct | coded The explosion came trăng tròn minutes after a coded warning khổng lồ police. | initial | final The referee fave hyên ổn a final warning. | formal, government, official | salutary, timely, useful The team"s defeat is a salutary warning before the World Cup. | friendly | veiled Her words sounded like a veiled warning. | audible, visual There is an audible warning when a certain speed is exceeded. | verbal, written His employers have sầu placed hlặng on final written warning. | air-raid, bomb, fire, flood, gale, hazard, storm There are 39 severe flood warnings on 22 rivers across the country. | health, safety Every cigarette packet carries a health warning.

VERB + WARNING give sầu (sb), issue The police have sầu issued a warning about pickpockets. | shout (out), sound The sirens sound a warning when fighter planes are sighted. The strike sounded a warning lớn all employers in the industry. | reiterate, repeat | be, serve sầu as Let this be a warning to you not to lớn trespass on my land again! What happened to hlặng should serve as a warning khổng lồ all dishonest politicians. | get, receive sầu | ignore | heed They failed khổng lồ heed a warning about the dangerous currents in the river.

WARNING + VERB come The warning came just minutes before the bomb exploded. | sound On 2 April 1916 air-raid warnings sounded throughout Edinburgh.

WARNING + NOUN notice, sign Red marks on the skin may be a warning sign for this disease. | bell, device, light, signal, system

PREP. in ~ The dog growled in warning as we approached. | without ~ He left his wife without warning. | ~ about a warning about teaching children to lớn swyên | ~ against a warning against complacency | ~ of They sent us fair warning of their arrival. | ~ lớn The police issued a warning to all drug users in the city.

PHRASES a word of warning He gave us a word of warning about going out alone at night.

Từ điển WordNet


v.

notify of danger, potential harm, or risk

The director warned hyên that he might be fired

The doctor warned me about the dangers of smoking

ask to lớn go away

The old man warned the children off his property

notify, usually in advance

I warned you that I would ask some difficult questions


English Synonym and Antonym Dictionary

warningssyn.: admonition admonitory cautionary exemplary monition monitory warning(a) word of advicewarns|warned|warningsyn.: advise alert caution forebode give sầu notice insize menace notify threaten