Blade and Soul VN - Vũ khí Thiên Thạch là vũ khí được tăng cấp tự tranh bị Hổ Phách ngơi nghỉ cấp 10, 11 hoặc 12.

Quý Khách đã xem: đá tranh bị knhị sáng sủa bnsBlade and Soul Việt Nam

Nhập vai / Game PC

▪ Ngôn ngữ:

*

Tìm đọc game

Blade và Soul cả nước – Vũ khí Thiên Thạch là khí giới được nâng cấp từ bỏ vũ trang Hổ Phách ở cung cấp 10, 11 hoặc 12. Khi các bạn cài thiết bị Hổ Phách cung cấp 10, 11 hoặc 12, bạn cũng có thể nâng cấp lên vũ trang Tinh Vân tương xứng ngơi nghỉ cấp 1, 2, 3 tương xứng. Khi tăng cấp, khí giới Tinh Vân vẫn hốt nhiên chuyển thành tranh bị Thiên Thạch hoặc Sao Băng.

Nguyên liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinch Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinh Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinch Vân 3

Vũ khí Sao Băng cấp cho 1

Nguim liệu

-50 Mhình họa Tinc Vân-200 Kết tinch Linh Thạch-50 Kết tinc Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-20 Mhình họa Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 2

Ngulặng liệu – trường hợp bạn vẫn mua tranh bị Hổ Phách cấp cho 11

-25 Mhình họa Tinch Vân-200 Kết tinh Linc Thạch-50 Kết tinch Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-70 Mhình họa Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguim liệu – trường hợp bạn đã cài vũ khí Sao Băng cấp 1

-Vũ khí Mãng Xà-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 3

Nguyên liệu – nếu bạn đã cài trang bị Hổ Phách cung cấp 12

-10 Mhình ảnh Tinch Vân-200 Kết tinh Linc Thạch-50 Kết tinc Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-100 Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguyên ổn liệu – trường hợp bạn đang download vũ trang Sao Băng cấp 2

-Vũ khí Bọ Cạp-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-10 Mảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 4

Ngulặng liệu

-Vũ khí Người Tuyết-60 Kết tinch Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-10 Mhình họa Tinch Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 5

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Chiến Thần-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 6

Nguim liệu

-Vũ khí Naksun-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-10 Mhình họa Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 7

Ngulặng liệu

-Vũ khí Đại Phong-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-1 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 8

Nguyên liệu

-Vũ khí Lồng Đèn-60 Kết tinc Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-2 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 9

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Tuyết Ngọc-60 Kết tinc Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-3 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 10

Nguim liệu

-Vũ khí Hắc Long-60 Kết tinch Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-6 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 11

Ngulặng liệu

-Vũ khí Tdiệt Nộ-60 Kết tinch Linc Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-7 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 12

Nguyên liệu

-Vũ khí Thủy Nộ-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-8 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng