Vòng tay Thiên Long và Vòng tay Mãnh Hổ là 2 loại vòng tay Huyền thoại đầu tiên của máy chủ Blade & Soul Việt Nam. Với khả năng tăng cường sức mạnh cho kỹ năng, đây là vật phẩm không thể thiếu của bất kỳ võ hiệp nào trên con đường Hồng Môn.

Bạn đang xem: Vòng tay aman bns

*


Cách sở hữu

Hạ gục Aman trong Điện thờ Aman – chế độ Khó có tỉ lệ nhận được Rương đá cổ đại. Mở Rương đá cổ đại nhận được Vòng tay Long khí, sau đó nâng cấp lên thành Vòng tay Mãnh Hổ hoặc Vòng tay Thiên Long.

*

Rương đá cổ đại

*

Vòng tay Long Khí

Vòng tay Mãnh Hổ

Cách nâng cấp

Trong giao diện Quản lí trang bị của Vòng tay Long Khí, chọn mục Nâng cấp, sau đó sử dụng Vòng tay Mãnh Hổ nguyên thủy làm vật nâng cấp để tiến hóa Vòng tay Long Khí thành Vòng tay Mãnh Hổ.

Xem thêm: Hình Thẻ Tiếng Anh Là Gì - Tiếng Anh Dùng Ở Hiệu Chụp

Giao diện Nâng cấp Vòng tay Long Khí

*

Vòng tay Mãnh Hổ nguyên thủy

Các cấp độ và nguyên liệu nâng cấp Vòng tay Mãnh Hổ

Vòng tay Mãnh Hổ có 4 cấp độ, tương ứng với từng cấp yêu cầu nguyên liệu nâng cấp khác nhau.

*

Vòng tay Mãnh Hổ – Cấp 1

*

Vòng tay Mãnh Hổ – Cấp 3

*

Vòng tay Mãnh Hổ – Cấp 6

*

Vòng tay Mãnh Hổ – Cấp 9

*

Vòng tay Mãnh Hổ – Cấp 10

*

Nguyên liệu nâng cấp từ 1 -> 3

*

Nguyên liệu nâng cấp từ 3 -> 6

*

Nguyên liệu nâng cấp từ 6 -> 9

*

Nguyên liệu nâng cấp từ 9 -> 10

Vòng tay Thiên Long

Cách nâng cấp

Trong giao diện Quản lí trang bị của Vòng tay Long Khí, chọn mục Nâng cấp, sau đó sử dụng Vòng tay Long Thần nguyên thủy làm vật nâng cấp để tiến hóa Vòng tay Long Khí thành Vòng tay Thiên Long.

Giao diện Nâng cấp Vòng tay Long Khí

*

Vòng tay Long Thần nguyên thủy

Các cấp độ và nguyên liệu nâng cấp Vòng tay Thiên Long

Vòng tay Thiên Long có 4 cấp độ, tương ứng với từng cấp yêu cầu nguyên liệu nâng cấp khác nhau.