Cổng truy tìm nhập (access) và trung kế (trunk) trên Switch -

Cổng truy nhập (access) và trung kế (trunk) trên Switch -

Cổng truy nhập (access) với trung kế (trunk) trên Switch - Cổng truy vấn nhập (access) cùng trung kế (trunk) trên Switch - Cổng truy nhập (access) cùng trung kế (trunk) bên trên Switch -
*

Follow us :
*
*
*
**

Cổng truy nhập (access) cùng trung kế (trunk) trên Switch

*

Cổng truy nhập với cổng trung kế

1. Cổng truy hỏi nhập

- Một cổng bên trên Switch đang vận động vào chính sách cổng truy vấn nhập (Access link) hoặc cổng trung kế (Trunk link).

Bạn đang xem: Vlan trunking là gì

- Trong chính sách cổng tróc nã nhập, cổng chỉ ở trong một VLAN. Tất cả các máy tính xách tay cắm vào cổng ngươi số đông ở trong VLAN kia.

- Frame được gửi trên cổng truy vấn nhập đã tuân theo chuẩn định dạng size ethernet (802.3).

- Cổng truy nhập thường dùng lúc cổng được liên kết mang lại lắp thêm trạm.

Cấu hình cổng truy hỏi nhập:

Switch#config terminal

Switch(config)#interface fastetnernet slot/port_number

Switch(config)#switchport mode access

Trong số đó slot/port_number là cổng bắt buộc thông số kỹ thuật.

2. Cổng trung kế

- Cổng trung kế (Trunk link) là một trong liên kết đồ vật lý và lô ghích để hỗ trợ những VLAN bên trên các Switch liên kết cùng nhau.

Xem thêm: Trong Ví Dụ Này " As Of Là Gì Và Có Chức Năng Như Thế Nào Ở Trong Câu Ạ

- Cổng trung kế có thể chấp nhận được frame của rất nhiều VLAN hoàn toàn có thể truyền trên đó. Một cổng trung kế ko được gán cho 1 VLAN riêng lẻ.

- Cổng trung kế thường xuyên được dùng làm liên kết giữa các Switch hoặc giữa Switch và Router. Chính vì vậy cổng trung kế thường xuyên là cổng có đường truyền béo.

- Các VLAN được ghxay thông qua cổng trung kế. Để ghép kênh giữ lượng của những VLAN, một giao thức đặc biệt sẽ tiến hành áp dụng để đóng gói frame để vật dụng rất có thể xác định được nó trực thuộc VLAN như thế nào. Chuẩn frame được sử dụng sẽ là 802.1Q hoặc ISL.

- Nhờ cổng trung kế nhưng một VLAN có thể được mở rộng ra toàn mạng.

- Chỉ yêu cầu một con đường trang bị lý cho tất cả nhị VLAN giữa hai Switch.

*

Cổng trung kế

Cấu hình cổng trung kế:

Switch#config terminal

Switch(config)#interface fastetnernet slot/port_number

Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Trong đó slot/port_number là cổng yêu cầu thông số kỹ thuật. Lựa chọn một trong nhì giao thức trung kế 802.1Q (Dot1Q) hoặ ISL.