Lúc luyện thi IELTS Grammar, họ cần thiết bỏ qua chủ thể ĐỘNG TỪ + CÁC MẪU ĐỘNG TỪ. Để biết CÁC MẪU ĐỘNG TỪ (to-V; -ing; preposition + -ing; V without to) đề cập tới mọi gì sau một hễ tự thì họ hãy thuộc khám phá nội dung bài viết dưới đây thôi!


*

- Lúc bạn áp dụng nhì đụng tự với mọi người trong nhà, bề ngoài của rượu cồn tự đồ vật nhị nhờ vào vào động từ đầu tiên. Động trường đoản cú thiết bị nhì rất có thể là to-V, V không to hoặc -ing.Quý khách hàng vẫn xem: Verb patterns là gì

► NOTE: hầu hết đụng từ cũng rất có thể được theo sau vì chưng mệnh đề that (ví dụ: recommkết thúc, suggest, tell)

1. V + to-V

- Một số rượu cồn tự được theo sau thẳng do to-V cùng ko cần tân ngữ:

agreeaimappeararrangeattemptbe ablebe likely
claimdescidedeservefailhopelearnmanage
offerplanpromiserefuseseemtendtry

ex1: Was animal care something you always hoped to do?

ex2: I decided to do an animal management course during my last year at school.

Bạn đang xem: Verb patterns là gì

- Một số động từ bỏ luôn được theo sau bởi vì một tân ngữ (O) + to-V:

adviseallowencourageforceget
persuaderemindteachtellwarn

ex1: This course has taught me to respect all animals and overcome my fears. (not This course has taught to lớn respect all animals)

ex2: I just told hlặng to be quiet.

- Get được sử dụng với cùng 1 tân ngữ (O) + to-V lúc nó có nghĩa là tngày tiết phục (persuade) hoặc làm, triển khai (make):

ex: If you want khổng lồ get your teachers to notice your work you should make sure you h& it in on time.

- Một số đụng từ hoàn toàn có thể được sử dụng tất cả hoặc không có tân ngữ (O) + to-V:

askchoosedareexpecthelp
intendneedpreferpreparewant

ex1: I didn't want lớn touch the snakes.

ex2: They wanted us lớn touch the snakes.

2. V (+ GIỚI TỪ) + -ing

- Một số cồn từ bỏ được theo sau do -ing:

avoidapprove sầu ofcan't helpcan't standcarry onconsiderdenydon't mindenjoy
feel likefinishgive sầu upimagineincludeinsist oninvolvekeepmention
mindpractiseput offrecommendresistsuggestthink of / about

ex1: I prefer dealing with the customers but I don't mind cleaning out the animals and feeding them.

ex2: We have practised handling animals.

- lúc một rượu cồn từ được theo sau bởi vì một giới từ (NGOẠI TRỪ to) thì đụng từ bỏ theo sau luôn luôn luôn là -ing:

ex: I was thinking about doing another course.


*

3. V + to-V hoặc -ing

- Một số rượu cồn từ bỏ được theo sau vày to-V hoặc -ing với rất ít sự khác biệt về ý nghĩa:

attemptbeginbothercontinuehate
likelovepreferstart

ex1: I have started working at a pet shop. (= I have sầu started to lớn work at a pet siêu thị.)

ex2: I like feeding the animals. (= I lượt thích to feed the animals.)

► NOTE: Would like / would love / would prefer được theo sau bởi to-V:

ex1: I would really like khổng lồ work in either a zoo or a safari park.

- Một số cồn từ bỏ đôi lúc gồm nghĩa không giống Lúc bọn chúng được theo sau vì chưng to-V hoặc -ing.

Xem thêm: Cách Tăng Fps Bns - Thủ Thuật Tăng Fps Khi Chơi Blade & Soul

forgetgo onneedrememberstoptry


*

V+ to-V+ -ing
go on

- Một hành động theo sau đó 1 hành động khác:

ex: After university she went on to lớn get a job as a vet. (= she finished university and then she got a job as a vet)

- Một hành động được lặp đi lặp lại hoặc được tiếp tục:

ex: She went on talking even though the film had started. (= she continued talking)

remember

- Quý Khách ghi nhớ trước Khi thực hiện hành động (Nhớ đề nghị làm cho gì):

ex: As long as you rethành viên to do what you've been told, it's fine.

(= 1 remember 2 vày what you've been told)

- quý khách nhớ sau lúc triển khai hành vi (Nhớ sẽ làm cho gì):

ex: I remember feeling really scared.

(= 1 I felt scared 2 I remembered that feeling)

forget

- Hành hễ đang không xẩy ra (Quên yêu cầu làm cho gì):

ex: I forgot to post my application form.

(= I didn't post it)

- Hành rượu cồn sẽ xảy ra (Quên vẫn làm cho gì):

ex: I will never forget meeting you that cold winter's day.

(= we did meet)

→ Hình thức này thường xuyên ngơi nghỉ câu tủ định.

stop

- Có hai hành động với hành động đầu tiên xong lại để hành vi lắp thêm nhị rất có thể ban đầu (Dừng để gia công gì):

ex: I stopped to ask the way.

(= I stopped & then I asked)

- Có một hành động tạm dừng (Dừng hẳn làm cho gì):

ex: I'm going lớn stop studying for a while.

try

- Nỗ lực để gia công một cái gì đấy. quý khách rất có thể ko luôn luôn luôn thành công xuất sắc (Cố cầm làm cho gì):

ex: I try to find out why he's barking.

- Thử nghiệm làm cho một cái gì đấy (Thử làm gì):

ex: She tried adding a bit more sugar but it still tasted horrible.

need

- Chủ ngữ của câu vẫn tiến hành hành động:

ex: I need lớn mend my jeans. (= I will mkết thúc them)

- Mang nghĩa bị động:

ex: My jeans need mending. (= we don't know who will mend them)

4. V + O + V without to

feelhearhelpletmakenoticeseewatch

- Makelet luôn được theo sau vì một tân ngữ (O) + V without to:

ex1: They made us handle all kinds of animals including spiders and snakes.

ex2: They let us take it slowly.

► NOTE:

- khi make được áp dụng trong câu thụ động, họ sử dụng to-V:

- Help rất có thể được theo sau vì chưng một V hoặc V without to:

ex: The course helped me understand my own dog better. (= The course helped me to underst& my own dog better.)

5. DẠNG PHỦ ĐỊNH

- Nếu chúng ta ước ao tạo cho động tự trang bị nhì sinh hoạt dạng che định, chúng ta áp dụng not: