Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Quý khách hàng sẽ xem: Usage là gì

Bạn đang xem: Usage là gì

*

*

*

Xem thêm: What Is The Meaning Of Country Of Residence Là Gì, Nghĩa Của Từ Residence

*

usage /"ju:zid / danh từ
cách dùng, cách sử dụng (ngữ điệu học) biện pháp cần sử dụng thông thường phương pháp đối xử, cách đối đ ikhổng lồ meet with hard usage: bị bạc đ i bị hành hạ thói quen, tập cửa hàng, tục lệ, lệ thườngsocial usage(s): tập quán x hộithe usages & customs of a country: phong tục tập cửa hàng của một nướcsử dụngbandwidth usage: áp dụng dải tầnbandwidth usage: sử dụng dải thônghigh usage route: đường áp dụng nhiềumonument usage conditions: quy chế thực hiện di tíchstorage usage map: sơ đồ vật áp dụng cỗ nhớstorage usage map: bản thiết bị áp dụng bộ nhớusage label: nhãn hướng dẫn sử dụngusage restrictions, limitations: giới hạn sử dụngusage restrictions, limitations: sự giảm bớt sử dụngsự dùngsự sử dụngLĩnh vực: tân oán & tinbiện pháp sử dụnghigh usage routecon đường chọn trước tiênhigh usage routeđường trực tiếpnative sầu mode usagegiải pháp sử dụng chế độ riêngstorage usage mapsơ vật dụng bộ nhớusage (n)sử dụngusage loadmua sức nóng khai thácusage loadthiết lập nhiệt độ tiêu dùngbiện pháp dùng thông thườngsự sử dụngaverage monthly usagetiêu tốn trung bình sản phẩm thángcommercial usagetập quán tmùi hương mạicustoms và usage of international tradetập cửa hàng tmùi hương mại quốc tếmaterial usage standardstiêu chuẩn chỉnh sử dụng đồ liệumaterials usage standardstiêu chuẩn chỉnh thực hiện thứ liệuproduct usage ratesuất sử dụng sản phẩmproduct usage ratenguồn gốc xử dụng sản phẩmtrade usagetập tiệm tmùi hương mạitrade usagetập tiệm, cửa hàng lệ thương thơm mạiusage of tradetập tiệm thương thơm mạiusage pullchỉ số sức hấp dẫn quảng cáo

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): usage, use, disuse, misuse, usefulness, user, reuse, reusable, used, disused, unused, useful, useless, usefully


*

usage

Từ điển Collocation

usage noun

1 way/amount that sth is used

ADJ. heavy, high high energy usage | low | normal With normal usage, the equipment should last at least five sầu years. | drug Drug usage by teenagers has increased in recent years. | energy | water

VERB + USAGE increase | reduce

USAGE + VERB increase | fall

PREP.. ~ of Usage of computers in schools is increasing.

2 way that words are used

ADJ. common, everyday, general, normal, ordinary, popular That word is no longer in comtháng usage. | current, modern a book on current English usage | actual Actual usage of the word is different from the meaning given in the dictionary. | correct | American, English, etc. | language, linguistic, word | colloquial

VERB + USAGE come into, enter The term ‘eco-tourism’ entered common usage in the 1990s.

PREPhường. in ~ The word has a slightly different meaning in popular usage.

PHRASES patterns of usage Dictionary definitions tover khổng lồ show stereotypical patterns of usage.