Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ infobandarpkr.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một bí quyết sáng sủa.


Bạn đang xem: Unclear là gì

In particular, it is unclear what the lower position of the auxiliary is or the higher position of the participle in (2b).
The evidence suggests that unclear wording can be dangerous or at best make the treatment less effective sầu.
Second, although we are selecting for study children who are regarded as having pragmatic difficulties, the exact nature of those difficulties remains unclear.
In this study it is unclear whether marital violence, family upheaval, or homelessness accounts for the observed deficits in children"s social competence.
The taxonomy of this genus based on classical morphological characters is still unclear và misidentifications are reported.
Các cách nhìn của những ví dụ ko diễn đạt cách nhìn của các biên tập viên infobandarpkr.com infobandarpkr.com hoặc của infobandarpkr.com University Press hay của những nhà cấp phép.
*

*

Xem thêm: Tổng hợp các cách thắt dây giày độc đáo

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập infobandarpkr.com English infobandarpkr.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message