the act of causing great physical or mental pain in order to lớn persuade someone lớn bởi something or to give information, or to lớn be cruel to lớn a person or animal:

Bạn đang xem: Torture là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use trường đoản cú infobandarpkr.com.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một cách tự tin.


He tortured himself for years with the thought that he could have stopped the boy from running inkhổng lồ the road.
Torture is also the act of injuring someone or making someone suffer in an effort to force that person khổng lồ vì or say what you want to be done or said:
*

a traditional story written for children that usually involves imaginary creatures & magic

Về câu hỏi này
*

*

Xem thêm: Bí Mật Đằng Sau Khẩu Hiệu " Blackpink In Your Area Nghĩa Là Gì ?

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập infobandarpkr.com English infobandarpkr.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語