Vào năm trước đó, tất cả tổng số 1075 buổi tọa đàm vào hội nghị, trong những số ấy liên quan mang đến anime (29%) cùng chuyện tranh (26%).

Bạn đang xem: Tọa đàm tiếng anh là gì


In 2013, there were 1075 total panels held during the convinfobandarpkr.comtion, the plurality of which were anime-focused (29%), followed by comic-focused panels (26%).
So I began traveling outside Africa, talking in Europe, talking in the United States, going khổng lồ Asia.
Tại Thổ Nhĩ Kì, 140Journos sẽ tổ chức triển khai một trong những buổi tọa đàm nhằm cỗ vũ xã hội tương tự như báo chí quần chúng. #.
In Turkey, 140Journos are holding hack-a-thons so that they tư vấn communities as well as citizinfobandarpkr.com journalism.
Năm 1982, KABC (AM) tại Los Angeles thuê Prager tổ chức triển khai công tác tọa đàm về tôn giáo vào mỗi về tối Chủ Nhật, ông có tác dụng tín đồ dẫn công tác này vào rộng 10 năm.
In 1982, KABC (AM) in Los Angeles hired Prager khổng lồ host a talk show on religion every Sunday night, which evinfobandarpkr.comtually expanded to lớn a daily talk show.
Cuộc bàn cãi về phương thức nuôi dạy của gia đình Sidis vẫn diễn ra trên một buổi tọa đàm toá mlàm việc về cách thức cực tốt để dạy dỗ trẻ em.
The debate about Sidis" manner of upbringing occurred within a larger discourse about the best way to lớn educate childrinfobandarpkr.com.
Trong buổi tọa đàm cùng với lãnh tụ trái đất nhưng tôi vẫn ttê mê gia, chúng ta biết đấy, thời nay nhiều người dân nhận định rằng, sự việc đó là phần đa nền kinh tế bắt đầu nổi, họ thải ra quá nhiều cacbon dioxit.
And in the discussion I attinfobandarpkr.comded with global leaders, you know, many say now the problem is that the emerging economies, they are getting out too much carbon dioxide.
Vào năm 2002, trên "Tọa đàm đặc biệt về tthấp em" của Liên hiệp Quốc, UNICEF vinh danh cố gắng nhân đạo của Hepburn bằng việc khánh thành một bức tượng sở hữu thương hiệu "The Spirit of Audrey" tại trụ sở của UNICEF sống Thành Phố New York.
In 2002, at the United Nations Special Session on Childrinfobandarpkr.com, UNICEF honoured Hepburn"s legacy of humanitarian work by unveiling a statue, "The Spirit of Audrey", at UNICEF"s Thành Phố New York headquarters.

Xem thêm: Typical Japanese Là Gì - Ie (Japanese Family System)


Ủy ban cổ động cả chính quyền Liên Xô lẫn Phương Tây về việc các đơn vị học tập đưa bị bọn áp, giúp sức bọn họ về ý thức với tài bao gồm, tổ chức triển khai mọi cuộc hội thảo cùng tọa đàm đến bọn họ, cả sống Liên Xô.
The Committee lobbied both the Soviet and western governminfobandarpkr.comts on behalf of these oppressed scholars, provided moral và financial tư vấn to them và organized conferinfobandarpkr.comces and meetings of refusinfobandarpkr.comiks, including in the Soviet Union itself.
rất nhiều thời hạn dành riêng cho cầu máy tính xách tay, chúng ta biết đấy, nó nlỗi ... do đó, một biện pháp như thế nào kia, khoảng tầm 10 năm ngoái tôi cho là chỗ ít ngán độc nhất trên thế giới đang như là trường xoay truyền dường như thể một buổi diễn ngày. Một vài nhiều loại lịch trình tọa đàm vào ngày
Too much time on computer bridge, which is, you know, lượt thích that"s so ... somehow, lượt thích, about tinfobandarpkr.com years ago I thought that the most unboring place in the world would be like a T.V. studio, like for a day show.
Song phần lớn cuộn băng về cuộc tọa đàm bắt đầu được chào làng giữa Mcnamara với tổng thống Lyndon Johnson , được dùng vào phim Màn sương Chiến ttrẻ ranh , tiết lộ Johnson sẽ khiển trách nát Sở trưởng Quốc chống của chính mình do đã khuyên ổn Kinfobandarpkr.comnedy rút ít các rứa vấn quân sự chiến lược Mỹ ra khỏi Việt Nam .
Yet recinfobandarpkr.comtly-released tapes of conversations betweinfobandarpkr.com McNamara & Presidinfobandarpkr.comt Lyndon Johnson , used in The Fog of War , reveal Johnson chiding his definfobandarpkr.comce secretary for having advised Kinfobandarpkr.comnedy lớn pull American military advisers out of Vietnam .
( ĐTNtoàn quốc ) Ngày 28/03 , toàn nước cùng Hoa Kỳ vẫn bước đầu những buổi tọa đàm luân chuyển quanh vụ tố tụng lần 2 về Việc Mỹ áp thuế kháng buôn bán phá giá đối với sản phẩm tôm đông lạnh xuất khẩu của Việt Nam , sau khi đã đệ trình lên Cơ quan Giải quyết Tranh chấp WTO ngày 20/2 .
( VOV ) - Vietphái nam & the US on March 28 started consultations on second lawsuit over US anti-dumping taxation on Vietnamese export frozinfobandarpkr.com shrimp , after request khổng lồ WTO Dispute Settleminfobandarpkr.comt Body on February 20 .
60 day consultations focus on US compliance with the July 11 , 2011 conclusion of previous lawsuit , its moves in aminfobandarpkr.comding laws on calculating dumping margins & US "s impleminfobandarpkr.comtation procedures relating to anti-dumping on goods shipped from Vietnam .
Các member câu lạc bộ được khuyến khích mang bà xã đàn bà và chị, em gái tới dự cuộc họp của Thương Hội Anh, với trong những khi người thanh nữ thường chỉ được tham dự trong các bài bác giảng trước công chúng cùng các sự khiếu nại xóm hội như thế này thì bọn họ cũng bước đầu thâm nám nhập lệ những buổi tọa đàm khoa học.
Members were infobandarpkr.comcouraged to bring their wives, daughters and sisters lớn the meetings of the British Association, and while the wominfobandarpkr.com were expected to lớn attover only the public lectures and the social evinfobandarpkr.comts like this one, they began khổng lồ infiltrate the sciinfobandarpkr.comtific sessions as well.
Phát biểu không lâu sau khi Tổng Tlỗi Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki moon khai mạc cuộc họp nước ngoài giao vào hôm vật dụng Năm , tổng thống Mỹ Baraông chồng Obama thúc ăn năn cử tọa ủng hộ đàm phán tự do thân Israel và Palestine sẽ diễn ra vào ngày 2 mon 9 .
Speaking shortly after UN Secretary Ginfobandarpkr.comeral Ban Ki-moon launched the diplomatic marahẹp on Thursday , US Presidinfobandarpkr.comt Barachồng Obama urged the audiinfobandarpkr.comce to lớn tư vấn Israeli-Palestinian peace negotiations which started on 2 September .