Quý Khách đã có tác dụng quá trình thủ kho? quý khách đã ý muốn trau dồi giờ anh chuyên ngành để giao hàng các bước giỏi hơn? Vậy chúng ta nên tham khảo tự điển giờ anh siêng ngành kế toán dành riêng cho thủ kho cùng với 35 thuật ngữ tiêu biểu vượt trội được Aroma chia sẻ vào nội dung bài viết này ngay lập tức bây giờ!

*

Từ điển tiếng anh chuyên ngành kế tân oán dành cho thủ kho

Thủ kho là một địa điểm rất đặc trưng trong một công ty lớn. Người có tác dụng thủ kho buộc phải xúc tiếp với không ít công ty cung ứng hàng hóa, đặc biệt là mọi doanh nghiệp mập vì vậy phải ghi nhận thực hiện giờ đồng hồ anh thạo nhằm rất có thể chủ động cùng linch hoạt trong quá trình của bản thân mình.

Xem thêm: Welcome On Board Là Gì - What Is The Meaning Of Welcome On Board Or Aboard

Dưới đây là 35 thuật ngữ trong trường đoản cú điển giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế tân oán cơ bản cùng thông dụng giành cho thủ kho nhưng mà chúng ta không nên quăng quật qua:

Stochồng /stɑːk/ / Inventory /ˈɪnvəntɔːri/ (n): kho hàngWarehouse /ˈwerhaʊs/ (n): đơn vị kho, chỗ cất mặt hàng hóaGoods receipt /ɡʊdz/ /rɪˈsiːt/ (n): Phiếu nhập hàngGoods Issue /ɡʊdz/ /ˈɪʃuː/ (n): Phiếu xuất hàngPost goods receipt /poʊst//ɡʊdz/ /rɪˈsiːt/ (v): lấy về lên hệ thốngCost /kɔːst/ (n): chi phíMaintenance cost /ˈmeɪntənəns/ /kɔːst/ (n): chi phí bảo dưỡngWarranty cost /ˈwɔːrənti/ /kɔːst/ (n): chi phí bảo hànhDET (detention) /dɪˈtenʃn/ (n): giá thành giữ khoDEM (demurrage) /dɪˈmɝː.ɪdʒ/ (n): giá tiền giữ bãiWaybill /’weɪb ɪl/ (n): vận đơnC/O (Certificate of origin) /sərˈtɪfɪkət/ /əv/ /ˈɔːrɪdʒɪn/ (n): giấy ghi nhận xuất xứ hàng hóaC/I (Certificate of Inspection) (n) /sərˈtɪfɪkət//əv/ /ɪnˈspekʃn/: Giấy ghi nhận kiểm nghiệm quality hànghóaMaterial /məˈtɪriəl/ (n): nguyên ổn thiết bị liệuGoods /ɡʊdz/ (n): mặt hàng hóaCargo /ˈkɑːrɡoʊ/ (n): hàng hóa ( bên trên tàu)Order /ˈɔːrdər/ (n): đối chọi hàngContract /ˈkɑːntrækt/ (n): thích hợp đồngEquipment /ɪˈkwɪpmənt/ (n): thiết bịWarehouse card /ˈwerhaʊs/ /kɑːrd/ (n): thẻ khoConsolidation/ groupage /kənˌsɑːlɪˈdeɪʃn/ /ˈɡruːpɪdʒ/ (n): Việc gom hàngStevedoring /ˈstiːvədɔːr ɪŋ/ (n): bài toán bốc dỡ hangStoông xã take /stɑːk/ /teɪk/ (v): kiểm kêAdjust /əˈdʒʌst/ (v): điều chỉnhStorage location /ˈstɔːrɪdʒ/ /loʊˈkeɪʃn/ (n): địa điểm lưu lại khoBonded warehouse /ˌbɑːndɪd ˈwerhaʊs/ (n): kho ngoại quanCustoms declaration /ˈkʌstəmz/ /ˌdekləˈreɪʃn/ (n): khai báo hải quanD/O (Delivery Order) /dɪˈlɪvəri/ /ˈɔːrdər/ (n): lệnh giao hàngExpired date /ɪkˈspaɪərd/ /deɪt/ (n): ngày hết hạnStockkeeper /ˈst ɑːkiːpər/ (n): thủ khoGeneral account of đầu vào – output – inventory /ˈdʒenrəl/ /əˈkaʊnt//əv/ /ˈɪnpʊt/ /ˈaʊtpʊt/ ˈɪnvəntɔːri/: Tổng đúng theo nhập – xuất – tồnInventory report ˈɪnvəntɔːri/ /rɪˈpɔːrt/ (n): report tồn khoTransaction /trænˈzækʃn/ (n): giao dịchSignature /ˈsɪɡnətʃər/ (n): chữ kýSoftware /ˈsɔːftwer/ (n): phần mềmPaông chồng /pæk/ (v): gói gọn (sản phẩm hóa)Packing List /ˈpækɪŋ/ /lɪst/ (n): Phiếu gói gọn mặt hàng hóa

Công Việc chủ kho không thể đơn giản nlỗi không ít người nghĩ về mà có phương châm khôn xiết đặc biệt và nối liền cùng với hoạt động tiếp tế marketing của doanh nghiệp. Vì rứa, vấn đề trau củ dồi trình độ chuyên môn cùng tích trữ vốn từ bỏ qua tu dien tieng anh chuyen ntị ke toan giành cho thủ kho là điều cần có tác dụng.


Leave sầu a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *