Dưới phía trên đã là 1 trong những vài gợi ý chung cho các bạn viết Introduction cho tất cả các dạng Essay trong IELTS WRITING TASK 2. 

Phần Introduction phải bao gồm 2 câu

Câu 1: General statement - Câu trình làng sơ qua Topic bình thường của đề bài xích Tức là: miêu tả lại đề bài Theo phong cách riêng của bản thân mình (paraphrase đề bài bác bằng các trường đoản cú và cụm từ bỏ đồng nghĩa)Câu 2: Thesis Statement - Câu trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài bác

Đề bài: In education & employment, some people work harder than others. Why bởi vì some people work harder? Is it always a good thing lớn work hard?


Câu Introduction mẫu mã, được viết vì thầy Simon IELTS 9.0(1) It is true that some people are hard-working and diligent while others prefer not to lớn push themselves, and there could be various reasons for these different attitudes. (2) In my view, a positive work ethic is desirable up to lớn a point, but too much hard work can be counterproductive sầu and even unhealthy.

Bạn đang xem: Thesis statement là gì


*

Cách dìm biết: Các em chú ý, nếu đề chỉ đến Advantages and Disadvantages nhưng mà không có Give your opinion thì những em KHÔNG ĐƯỢC THÊM Ý KIẾN CỦA MÌNH VÀO CÂU SỐ 2 CỦA MTại BÀI nhé


Nếu đề mang lại Advantages & Disadvantages và Give your opinion thì yêu cầu câu thứ hai bắt buộc có nêu ý kiến của phiên bản thân các em là advantages nhiều hơn thế nữa tuyệt disadvantages nhiều hơn

Cách làm: 

Câu 1: Giới thiệu Topic

Câu 2: Nêu ra quan điểm là Advantages nhiều hơn nữa, giỏi Disadvantages các hơn


Nếu đề mang lại dạng Advantages & Disadvantages & Give sầu your opinion, thực chất của chính nó vẫn là dạng OPINION ESSAY


Essay Question: Some people prefer to spend their lives doing the same things & avoiding change. Others, however, think that change is always a good thing. Discuss both views and give sầu your opinion.

General Statement: Many people show preference for repeating their daily routine while others always look for change as they believe sầu change would bring more benefits.


1. Đừng tốn vô số thời hạn bỏ phần khởi đầu, bởi vì thân bài mới là phần bao gồm với cũng chính là phần đem điểm những độc nhất vào bài viết của người tiêu dùng.

Xem thêm: Borahae Nghĩa Là Gì - V (Bts) Quả Thật Là Nhà Sáng Tạo Ngôn Ngữ Tài Ba!

2. Đừng viết phần mlàm việc bài thừa nhiều năm, vị điều đó đã tốn thời hạn, lan man, nên làm viết 2 câu

3. Đừng copy lại trọn vẹn đa số từ bỏ vựng xuất xắc cấu trức được dùng vào đề bài mà bắt buộc paraphrase lại bởi ngôn ngữ cùng giải pháp của chính bản thân mình.


*

Essay Question: Some people think that all university students should study whatever they lượt thích. Others, however, believe sầu that they should only be allowed khổng lồ study subjects that will be useful in the future such as those related to lớn science & công nghệ. Discuss both these views và give sầu your own opinion.


Chia đề làm 2 phần:

Phần 1: Chủ đề của đề bài: “Some people think that all university students should study whatever they like. Others believe sầu that they should only be allowed to lớn study subjects that will be useful in the future such as those related to lớn science and công nghệ.”


Chúng ta đã paraphrase “Some people think that all university students should study whatever they like. Others, however, believe sầu that they should only be allowed lớn study subjects that will be useful in the future such as those related khổng lồ science & technology.”

Câu 1:

Some people think that paraphrase thành It is thought that// It is argued that// It is believed that

all university students paraphrase thành all students entering university// all students entering tertiary education// all students entering third-cấp độ education

should study whatever they like paraphrase thành should study whatever that they have an interest in// should choose the courses that they have sầu a passion for

Câu 2:

Others, however, believe that paraphrase thành Other people, however, think that// Other people, however, argue that

they should only be allowed to paraphrase thành they should solely be allowed to

study subjects that will be useful in the future paraphrase thành study subjects that will be of use for their future

such as those related khổng lồ science và technology paraphrase thành such as science-based subjects.