Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Thẩm định tiếng anh là gì

*
*
*

thẩm định
*

thđộ ẩm định verb lớn consider and decide
Lĩnh vực: chất hóa học và vật dụng liệuappraisalsự đánh giá và thẩm định hóa học lượng: picture appraisalappraisecơ sở thẩm địnhEvaluation Authority (EA)sự thẩm địnhassessmentthẩm định trả thuyếttesting assumptionsđánh giá trước... Theo phong cách nhưng mà...prequalification in such a manner thatthủ tục đánh giá và thẩm định trướcprequalification procedurescreeningverificationthẩm định tài sản: verification of assetsbằng bản quyền sáng chế nhờ thđộ ẩm địnhpatent pendingbởi văn phiên bản thẩm địnhqualificationbản báo cáo tiền vàng sẽ thẩm địnhaudited financial statementchương mục đang thẩm địnhaudited accountsReviews thđộ ẩm địnhappraisaldoanh số chiếc sẽ thđộ ẩm địnhaudited net salesgiấy đánh giá của kiểm toán thù viênauditors" qualificationkiểm toán thù, thẩm định và đánh giá pháp địnhstatutory auditquyết toán thù sẽ thđộ ẩm địnhaudited accountssổ loại vẫn thđộ ẩm địnhaudited accountstài khoản thặng dư thđộ ẩm địnhappraisal-surplus accountthẩm định đầu tưinvestment appraisalthẩm định và đánh giá dự ánproject appraisalthẩm định tài sản ssinh sống hữuproprietary viewthời hạn thđộ ẩm địnhperiod of qualificationủy ban thẩm định dự ánproject appraisal Committee

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Đụt Là Gì - Nghĩa Của Từ Đụt Trong Tiếng Việt

*

*

*

thẩm định

- đg. Xem xét để xác định, quyết định. Thẩm định quý giá tác phđộ ẩm.

hdg. Xem xét nhằm khẳng định. Thđộ ẩm định quý hiếm tác phẩm.

là việc để mắt tới hồ sơ, tài liệu kỹ thuật nhằm mục đích xác minh sự tương đối đầy đủ, đúng theo lệ của hồ sơ ĐK, tính khoa học với tuyệt đối của những dẫn chứng chứng tỏ xăng dầu thực hiện phú gia không thịnh hành bảo đảm về bình an, sức khỏe, môi trường, không khiến hư hỏng động cơ, linh kiện, prúc tùng liên quan vì doanh nghiệp cung ứng, sản xuất, pha trộn.