Phiếu tăng cấp 50 là vật phẩm mới sẽ xuất hiện trong phiên bản Xạ Thủ Hỏa Long cho phép nhân vật mới tạo lên thẳng cấp 50 cùng rất nhiều trang bị giá trị khác.Bạn đang xem: Phiếu tăng cấp 55 bns

Cách sử dụng Phiếu tăng cấp 50

Để sử dụng được Phiếu tăng cấp 50, trước hết các Võ Hiệp cần phải sở hữu Phiếu tăng cấp 50 trong Thư vật phẩm trước bằng cách mua trên Cửa hàng kim cương (F9) hoặc thông qua sự kiện Con đường Xạ Thủ. Chi tiết về sự kiện Con đường Xạ Thủ có thể tham khảo tại đây.

Bạn đang xem: Tạo nhân vật cấp 50 bns

Lưu ý: Phiếu tăng cấp 50 không thể nhận vào nhân vật mà chỉ sử dụng trong khu vực Khởi tạo nhân vật.


*

*

Sau khi đã có được Phiếu tăng cấp 50, các Võ Hiệp cần quay trở lại màn hình chọn nhân vật và khởi tạo một nhân vật mới như bình thường, tới phần chọn tên cho nhân vật và cụm máy chủ, các Võ Hiệp sẽ có thêm một lựa chọn mới là khởi tạo luôn nhân vật có cấp độ 50.


*

Khi lựa chọn mục tạo nhân vật lên cấp 50, hệ thống sẽ hiển thị thông báo về tiến trình của nhân vật cấp 50 mới tạo cũng như yêu cầu phải có Phiếu tăng cấp 50 để hoàn thành.


*

Thông báo về yêu cầu sỡ hữu Phiếu tăng cấp 50 từ hệ thống

Nhân vật cấp độ 50 mới tạo sẽ có xuất phát điểm từ Phòng tập Hồng Môn (F3) và thông qua một số hướng dẫn cơ bản về cơ chế điều khiển, khinh công, tính năng phe phái, kho đồ thì các Võ Hiệp có thể hoàn tất việc tập luyện và bắt đầu tạo ngay nhân vật mới.


*

Lựa chọn Tạo nhân vật để có thể tham gia ngay vào trò chơi

Hệ thống sẽ hỏi lại các Võ Hiệp một lần cuối trước khi chính thức khởi tạo nhân vật cấp 50 và tiêu hao Phiếu tăng cấp 50.

Xem thêm: Queer Là Gì - Hà Nội Queer


Bước cuối cùng trước khi hoàn tất việc tạo nhân vật cấp 50

Các phần thưởng nhận được

Nhiệm vụ

Tiến trình nhiệm vụ chính tuyến

Kĩ năng

Các nhân vật khởi tạo bằng Phiếu tăng cấp 50 sẽ được mở khóa toàn bộ các kĩ năng khinh công đang có trong Blade & Soul.


Các kĩ năng khinh công được mở khóa toàn bộ

Điểm dịch chuyển

Nhân Võ Hiệp khởi tạo nhân vật bằng Phiếu tăng cấp 50 sẽ tự động mở khóa hầu hết các điểm dịch chuyển trên bản đồ trừ một số khu vực phe phái và Trang Trại Thiên Đường.

Cấp độ

Nhân vật sau khi khởi tạo bằng Phiếu tăng cấp 50 sẽ nhận được 4,500,000 EXP và đạt ngay cấp Hồng Môn 7.

Trang phục

Các Võ Hiệp sẽ nhận được 01 Trang phục Người kế vị Hồng Môn và 01 Đồng phục của Hồng Môn.


Đồng phục của Hồng Môn

Trang bị

Các Võ hiệp sẽ nhận được 01 Vũ khí Tinh vân sơ cấp tùy theo hệ phái lựa chọn, 01 Rương cung cấp luyện tập, 01 Túi hỗ trợ luyện tập, 01 Rương trang sức Bạch dạ và Gói 8 mảnh Vệ hồn Tổ tiên.


Vũ khí Tinh vân sơ cấp

Rương cung cấp luyện tập

Túi hỗ trợ luyện tập

Rương trang sức Bạch dạ

Gói 8 mảnh Vệ hồn Tổ tiên

Lưu ý

Khi muốn Xóa nhân vật cấp 50 đã khởi tạo, hệ thống sẽ cần tới 7 ngày để thực hiện việc xóa nhân vật khỏi tài khoản của các Võ Hiệp.