Bạn đang xem: Suối bán nguyệt bns

*

Xem thêm: #1 : Blade And Soul Ping Tool Nào Giảm Ping Bns Na Y? Blade & Soul

Cách ssinh sống hữu

Di đưa cho Vòng con quay Định Mệnh tại khu vực Suối chào bán nguyệt của phiên bản đồ dùng Đại Mạc

*
Vị trí

Đánh bại Quỷ Vàng đang nhận ra Tinc chất Quỷ rubi nhằm sử dụng trên Vòng quay Định Mệnh

*
Tinh chất Quỷ vàng

*
Vòng quay Định Mệnh

Nhân

*

Nam

*

Nữ

Long

*

Nam

*

Nữ

Linh

*

Nam

*

Nữ

Thiên

*


*
*

*
*
*