Phillip tiếp cận Vivian với bảo rằng mong mỏi cô "làm việc" mang đến anh ta sau khoản thời gian "hợp đồng" của cô và Edward hoàn thành.

Bạn đang xem: Suggestion là gì


The Thành Phố New York Times suggested a possible motive sầu was revenge for the Russian Air Force"s targeting of rebel-held areas in Aleppo.
Tờ Thành Phố New York Times mang lại thấy hộp động cơ hoàn toàn có thể là để trả thù vấn đề Không quân Nga thả bom vào khoanh vùng của quân nổi dậy sống Aleppo.
Furthermore , changes in acne severity correlate highly with increasing stress , suggesting that emotional găng from external sources may have sầu a significant influence on acne .
hơn nữa , mọi chuyển đổi về mức độ nặng mụn mụn nhọt liên quan tương đối nhiều tới sự việc bị stress càng ngày các , tín đồ ta cho rằng tình trạng mệt mỏi cảm xúc vày các nguyên tố phía bên ngoài rất có thể ảnh hưởng đáng kể đối với mụn trứng cá .
<2> (paragraph 9) Benefit From Theocratic Ministry School Education, pp. 62-64, has excellent suggestions on how to lớn converse with people in the field ministry.
<2> (đoạn 9) Sách Được tiện ích nhờ việc dạy dỗ của Trường Thánh Chức Thần Quyền, trg 62-64, có mọi gợi ý khôn xiết bổ ích về phong thái rỉ tai với người ta vào thánh chức.
The year events under Nynetjer show increasing references khổng lồ Seth, suggesting the tradition of a Horus name as the sole name of kings might have sầu already evolved.
Các sự kiện diễn ra thường niên dưới triều đại Nynetjer cho biết thêm sự liên quan tăng thêm đến thần Seth, một giả ttiết được đưa ra ở đây đó là truyền thống lịch sử sử dụng thương hiệu Horus như là tên thường gọi duy nhất ở trong nhà vua hoàn toàn có thể mới chỉ tiến triển.
In the past decade , it has been fashionable to suggest that Trung Quốc might seek to lớn undermine America "s alliance relationships in Asia .
Trong những năm qua , người ta hay cho rằng Trung Quốc rất có thể tra cứu bí quyết phá hủy các quan hệ nam nữ liên minh của Mỹ nghỉ ngơi châu Á .
In one particular episode related in The Tale of the Heike, Kajiwara suggests, during the Battle of Yashima, that Yoshitsune equip the Minamokhổng lồ ships with "reverse oars" should they need khổng lồ retreat quickly.
Trong một quãng văn uống đặc trưng gồm tương quan vào Chuyện đề cập Heike, Kajiwara mang lại thấy trong trận Yashima rằng Yoshitsune thứ cho những tàu chiến của Minamokhổng lồ với "mái chèo ngược" yêu cầu họ rất cần được thoái lui một biện pháp gấp rút.
Further study claimed nearly all "non-venomous" snakes produce venom lớn a certain extent, suggesting a single, và thus far more ancient origin for venom in Serpentes than had been considered until then.

Xem thêm: Cnee Là Gì ? Thông Tin Cơ Bản Về Consignee Bạn Cần Nắm Được Consignee Là Gì


Nghiên cứu vớt tiếp theo sau tuyên ổn tía rằng gần như toàn bộ những loại rắn "không nọc độc" đông đảo sản sinh ra nọc độc ở một cường độ nhất mực, gợi ý một bắt đầu thời xưa rộng của nọc độc làm việc Serpentes so với trước đây tín đồ ta vẫn suy nghĩ.
Both Margaret and Kitty have been suggested as the original of "Blumine", Teufelsdröckh"s beloved, in Sartor Resartus.
Cả Margaret và Kitty phần đa được cho là gia công bằng chất liệu sáng tạo nên "Blumine", người yêu của Teufelsdröckh, vào tác phẩm “Sartor Resartus”.
Winthrop was the first in a long line of critics who suggested that advocates of manifest destiny were citing "Divine Providence" for justification of actions that were motivated by chauvinism và self-interest.
Winthrop là bạn thứ nhất vào sản phẩm ngũ những người dân chỉ trích mang đến rằng bài toán khích lệ Vận mệnh phân biệt đang lợi dụng "Thượng đế" để gượng nhẹ cho những hành động khởi nguồn từ chủ nghĩa sô vanh và tư lợi.
(1 Corinthians 9:20-23) While never compromising where vital Scriptural principles were involved, Paul felt that he could go along with the suggestion of the older men.
(1 Cô-rinh-đánh 9:20-23) Dù không lúc nào hòa giải về số đông hiệ tượng quan trọng của Kinh Thánh, Phao-lô thấy rằng ông rất có thể nghe theo lời đề nghị của các trưởng lão.
Không nơi nào trong Kinc Thánh mang đến thấy tín vật dụng thời ban sơ dùng thập từ bỏ giá làm cho hình tượng tôn giáo.
Suggested use: Periodically kiểm tra to lớn see if Google could process your sitemaps, or use for debugging if Google can"t seem khổng lồ find new pages on your site.
Cách thực hiện đề xuất: Xem report định kỳ giúp thấy Google có thể cách xử lý sơ thứ website của người tiêu dùng hay không, hoặc sử dụng báo cáo nhằm gỡ lỗi ví như dường như như Google quan trọng tìm kiếm thấy những trang new bên trên trang web của doanh nghiệp.
While von Neumann is most often credited with the kiến thiết of the stored-program computer because of his kiến thiết of EDVAC, & the thiết kế became known as the von Neumann architecture, others before him, such as Konrad Zuse, had suggested và implemented similar ideas.
Trong khi von Neumann hay được ghi công với việc kiến tạo của máy tính có chức năng tàng trữ chương trình vì chưng thiết kế EDVAC của ông, với xây cất này được Call là phong cách thiết kế von Neumann, những người không giống trước ông như Konrad Zuse cũng đã đề xuất và tiến hành hầu như ý tưởng phát minh tương tự.
You et al. (1978) suggested that Member 4 in the upper part of the formation is middle Pleistocene và should be designated the Shangnabang Fm., while the sediments exposed at Shagou containing Enhydriodon cf. falconeri should be designated the Shagou Fm. with an age of Pliocene.
You et al. (1978) cho rằng Đoạn 4 tại phần trên của thành chế tác là giữa Pleistocen, và rất cần được hướng dẫn và chỉ định là thành hệ Shangnabang, trong những khi các trầm tích xúc tiếp trên Shagou chứa Enhydriodon cf. falconeri bắt buộc rất cần phải xếp vào thành hệ Shagou với tuổi Pliocen.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M