stolen nghĩa là gì, khái niệm, các áp dụng với ví dụ vào Tiếng Anh. Cách vạc âm stolen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stolen.

Bạn đang xem: Stolen là gì


Từ điển Anh Việt

stolen

/sti:l/

* ngoại đụng tự stole; stolen

ăn cắp, ăn uống trộm

rước thình lình, có tác dụng vụng trộm; khéo chiếm lĩnh được (bằng âm mưu bí mật đáo...)

to lớn steal a kiss: hôn trộm

khổng lồ steal away someone"s heart: khéo chiếm lĩnh được tình cảm của ai (bởi mưu mô kín đáo...)

* nội cồn từ

lẻn, đi lén

khổng lồ steal out of the room: lẻn ra khỏi phòng

to steal into the house: lẻn vào trong nhà

to lớn steal away

lẻn, đi lén

khéo thu được (tình cảm của ai bằng âm mưu kín đáo...)

lớn steal by

lẻn cho cạnh, lẻn mang đến bên

lớn steal in

lẻn vào, lén vào

lớn steal out

lén thoát, chuồn khỏi

to steal up

lẻn đến gần

lớn steal someone"s thunder

phỗng tay bên trên ai


*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học trường đoản cú bắt đầu từng ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích thích hợp từ bỏ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh cùng với tổng cộng 590.000 tự.

Xem thêm: Dư Nợ Tiếng Anh Là Gì ? Tổng Hợp Các Khái Niệm Liên Quan Đến Dư Nợ


*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang nhỏ trỏ vào ô kiếm tìm kiếm cùng nhằm thoát khỏi.Nhập trường đoản cú bắt buộc kiếm tìm vào ô tìm kiếm với coi các trường đoản cú được gợi ý chỉ ra dưới.lúc nhỏ trỏ sẽ bên trong ô tìm kiếm,áp dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> nhằm di chuyển giữa những từ bỏ được gợi ý.Sau đó nhấn (một đợt nữa) giúp thấy cụ thể tự đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô kiếm tìm tìm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập trường đoản cú đề nghị tìm kiếm vào ô tìm kiếm kiếm cùng coi các tự được lưu ý hiển thị dưới.Nhấp con chuột vào tự hy vọng coi.
Lưu ý
Nếu nhập trường đoản cú khóa vượt ngắn các bạn sẽ không thấy được từ bỏ bạn muốn tìm vào danh sách gợi ý,khi ấy bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo nhằm chỉ ra trường đoản cú chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*