Cơ bản tốt nhất về SQLite dùng vào PHPhường., .NET, JAVA và thực hiện phương tiện SQLiteStudio cùng với dữ liệu mẫu nhằm mục đích thực hành thực tế học SQL


Giới thiệu SQLite

SQLite là một trong những hệ quản trị đại lý dữ liệu quan hệ tình dục, khác cùng với các hệ quản trị DataBase không giống nó ko đề xuất client–server database engine (một các dịch vụ, ứng dụng cài đặt đầy đủ trải qua nó liên kết, cửa hàng cùng với các CSDL), nó được nhúng vào không hề ít công tác khác biệt, tự destop, điện thoại đến trang web. Hầu không còn ngôn ngữ lập trình sẵn có những thư viện hỗ trợ kết nối, truy nã vấn đến SQLite như: PHP.. C, Java, C#, JavaScript... Nó được nhúng vào các trình chăm sóc, vào những hệ thống nhúng, hệ điều hành và quản lý nhỏng Android, IOS ... số đông sẽ nhúng mặc định.

Vì SQLite không phải client–hệ thống database engine yêu cầu hoàn toàn có thể gọi file cơ sở dữ liệu gắn vào phần đa máy, áp dụng ngay không nhất thiết phải cài đặt thêm sản phẩm công nghệ gì.

Bạn đang xem: Sqlite

SQLite tương hợp cùng với chuẩn SQL

Ở đây có một tệp tin DataBase mẫu dạng SQLite, chúng ta cũng có thể cài đặt về phân tích, thực hành: DataBase SQLite chủng loại. Hoặc áp dụng thẳng hình thức Online: Chạy SQL

Việc kết nối và thi những lệnh SQL với SQLite thật sự cực kỳ đơn giản, ví dụ:

SQLite cùng với PHP

lấy một ví dụ bạn cần thực hành một lệnh Squốc lộ trên DataBase SQLite cùng với tệp tin mang tên db.sqlite. Giả sử câu lệnh đó là:

SELECT * FROM Danhmuc Chạy demo Đoạn mã PHPhường. liên kết cùng thực hiện lệnh Squốc lộ như sau:

query('SELECT * FROM Danhmuc'); //Đọc kết quả truy hỏi vấn while ($row = $results->fetchArray()) var_dump($row); $db->close();?>

SQLite cùng với Java Android

Đoạn mã sau vào một Activity liên kết, truy vấn đến file DataBase SQLite

//Kết nốiSQLiteDatabase db = this.openOrCreateDatabase("db.sqlite", 0, null);//Truy vấnCursor c = db.rawQuery("SELECT * FROM Danhmuc", null);//Đọc dữ liệuif(c.moveToFirst())do //assing values String column1 = c.getString(0); String column2 = c.getString(1); //Do something Here with valueswhile(c.moveToNext());c.close();db.close();

SQLite với .NET

Đối với .NET thư viên truy vấn SQLite được hỗ trợ tại http://sqlite.org/download.html, vào đó search đúng phiên phiên bản binary mang lại .NET bắt buộc cần sử dụng, cài về với thiết đặt.

Xem thêm: Blade And Soul Beginner Guide: After Act 8, Temple Of Eluvium (Vt) Boss 1 & 2 Guides

Sau kia thêm System.Data.SQLite ở thỏng mục thiết đặt C:Program FilesSQLite.NETin vào dự án công trình của công ty nhằm thực hiện.

Cách thứ hai mua System.Data.SQLite vào dự án công trình bởi Package Manager Console vào Visual Studio

Msinh hoạt hành lang cửa số lệnh Package Manager Console, rồi gõ lệnh sau nhằm cài:

PM> Install-Package System.Data.SQLite Nếu cài đặt thành công, knhị báo thực hiện thư viện trong tệp tin code:

using System.Data.SQLite; Dưới đó là đoạn mã, kết nối cùng truy nã vấn đến SQLite bằng C#

//Kết nốiSQLiteConnection m_dbConnection = new SQLiteConnection("Data Source=db.sqlite;Version=3;");m_dbConnection.Open();//Truy vấnstring sql = "SELECT * FROM Danhmuc";SQLiteCommvà commvà = new SQLiteCommand(sql, m_dbConnection);SQLiteDataReader reader = command.ExecuteReader();//Đọc dữ liệustring r = "";while (reader.Read()) r += String.Format("0 1 2 ", reader<0>, reader<1>, reader<2>);MessageBox.Show(r);m_dbConnection.Close();

SQLite cùng với C++ trong VS

Một cách để thực hiện SQLite với C++ áp dụng Visual Studio là tích hòa hợp mã mối cung cấp SQLite vào dự án công trình của người tiêu dùng. Để sở hữu mã này hãy vào trang chủ sqlite.org/download.html tìm đến mục Source Code với cài về, hoặc link phiên bạn dạng hiện thời sqlite-amalgamation-3210000.zip

Sau Lúc tải vể giải nén, mang nhì file: sqlite3.hsqlite.c để sử dụng vào dự án

lấy một ví dụ sử dụng VS tạo thành dự án công trình C++, Win32 Console Application có tên SQLiteConsole

Sau khi tạo thành dự án công trình, copy file .h và .c ở trên vào thư mục dự án công trình, rồi yêu cầu loài chuột vào tên dự án chọn chọn Add > Existing cửa nhà nhằm gộp hai tệp tin đó vào dự án công trình.

Tiếp theo phải chuột vào sqlite.c chọn Properites, mục C/C++ bấm vào Precomplied Header lựa chọn Not Using Precomplied Header

Vậy nên chúng ta bước đầu rất có thể thực hiện được các hàm của thư viện SQLite vào dự án công trình C++/C của chính bản thân mình cùng với Visual Studio. Các hàm tlỗi viên tìm hiểu thêm nghỉ ngơi đây: SQLite C/C++ Interface

Giờ bạn copy thêm file tài liệu mẫu mã db.sqlite ở bên trên để triển khai thử một truy nã vấn vào ví dụ SQLiteConsole

// SQLiteConsole.cpp : Defines the entry point for the console application.#include "stdafx.h"#include #include #include #include #include "sqlite3.h"static int mycallback(void *data, int argc, char **argv, char **azColName) {int i;std::wcout Giải ưng ý đoạn code cùng với C++ nghỉ ngơi trên

Knhì báo sử dụng tlỗi viện SQLite

#include "sqlite3.h" Kết nối mang đến cơ sở dữ liệu cần sử dụng hàm sqlite3_open, sau khoản thời gian tiến hành các làm việc cùng với DataBase đóng góp lại kết nối với hàm sqlite3_close

Một truy vấn vấn cùng với SQLite thực hiện bằng hàm sqlite3_exec gồm cú pháp nlỗi sau:

int sqlite3_exec( sqlite3*, /* Một liên kết mang đến SQLite */ const char *sql, /* Câu lệnh SQL */ int (*callback)(void*,int,char**,char**), /* Hàm callback */ void *, /* tham số truyền mang lại callback */ char **errmsg /* Thông báo lỗi */); Khi Điện thoại tư vấn hàm sqlite3_exec với từng làm việc bên trên CSDL nó vẫn Call hàm callbaông xã vào ttê mê số, như thế cần có mang hàm callbaông xã của khách hàng để dấn tài liệu ...

Hàm callbaông xã khái niệm theo mẫu

typedef int (*sqlite3_callback)( void*, /* tài liệu nhấn từ bỏ tmê man số máy 4 của hàm sqlite3_exec*/ int, /* Số cái của cột */ char**, /* Mảng chuỗi biểu lộ những cột của mẫu dấn được*/ char** /* Mảng cất thương hiệu cột */); lấy ví dụ như trên hàm callbachồng tao ra có tên là: mycallback

SQLiteStudio - Giao diện trực quan thao tác làm việc cùng với SQLite

Để thực hành thực tế, học về Squốc lộ nói phổ biến chúng ta cũng có thể sử dụng DataBase mẫu mã bằng SQLite nhằm thực hành thực tế, với mục đích shop với cơ sở dữ liệu mà lại chưa cần vận dụng cho một số loại ngữ điệu xây dựng làm sao. Quý Khách rất có thể thiết đặt luật SQLiteStudio, chúng ta cũng có thể thiết lập về mang lại macOS, Windows giỏi Linux.

Sau kia thiết lập luôn dữ liệu mẫu tôi chuẩn bị sẵn, lưu giữ file dữ liệu chủng loại tên db.sqlite cơ sở dữ liệu SQLite mẫu mã vào thư mục nào mình thích.

Chạy file: SQLiteStudio, bối cảnh lịch trình gồm dạng

*

Giao diện SQLiteStudio

quý khách hàng bắt đầu rất có thể tạo nên bắt đầu CSDL SQLite, thực hành những lệnh Squốc lộ bên trên bối cảnh này, tại chỗ này bạn đã có file dữ liệu chủng loại db.sqlite nên có thể việc thêm nó vào với thực hành

Nhấn CTRL-0 thêm file db.sqlite mẫu vừa mua về để làm câu hỏi Nhấn ALT+E xuất hiện sổ soạn thảo lệnh SQL ví dụ nhập lệnh select * from Danhmuc Nhấn F9 nhằm chạy lệnh SQL nhtràn lên, kết quả trả về được thông báo hiện lên trực quan tiền trong cửa sổ lịch trình.

Đây là giải pháp mà lại những bài xích gợi ý về SQL nhắc nhở dùng làm thực hành trên website này. Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng trực tiếp những công tác không giống như: MySquốc lộ console

quý khách hàng hoàn toàn có thể thiết đặt XAMPPhường hoặc wampVPS để có luôn luôn đại lý tài liệu MariaDB, MySquốc lộ với cơ chế PHPAdmin nhằm liên hệ trực quan lại với CSDL