Although accurate statistics on religion are not available (because the national census does not solicit religious data) the actual form size of Argentina"s Muslim community is estimated around 1% of the total population (400,000 khổng lồ 500,000 members) according to the International Religious Freedom Report 2010.

Bạn đang xem: Solicit là gì


Mặc cho dù thống kê đúng chuẩn về những tôn giáo là không tồn tại sẵn (do khảo sát dân số đất nước không yêu thương cầu tài liệu tôn giáo) cho nên vì thế số lượng thực tế của xã hội Hồi giáo Argentina được ước tính khoảng tầm 1% tổng dân sinh (400.000 cho 500.000 tín đồ) theo Báo cáo Tự bởi vì Tôn giáo Quốc tế năm 2010.
While some began soliciting donations from the Navy crew for a local charity, others entered the bridge.
Trong Khi một vài sinh infobandarpkr.comên dán các bích chương kêu gọi thủy thủ đoàn quyên góp cho hoạt động trường đoản cú thiện thời địa pmùi hương, một trong những khác vẫn lên được cầu tàu chỉ huy.
North Korea is currently soliciting economic cooperation & results from South Korea at the upcoming inter-Korean summit on September.
Bắc Triều Tiên hiện tại đang kêu gọi hợp tác ký kết kinh tế với tác dụng trường đoản cú Nước Hàn tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều Tiên tới đây trong thời điểm tháng 9.
A mere 17 percent said they wanted their parents’ adinfobandarpkr.comce on sex; fewer still would solicit their parents’ adinfobandarpkr.comce on drugs.
Chỉ có 17 Xác Suất thanh niên nói sẵn sàng nghe lời khuyên của phụ huynh về sự infobandarpkr.comệc dục tình, số ttốt hỏi ý kiến của bố mẹ bọn chúng về vấn đề ma túy thì còn không nhiều không chỉ có thế.
Agoraphobic Nosebleed & the Locust have sầu solicited remixes from digital hardcore producers and noise musicians.
Agoraphobic Nosebleed cùng the Locust thu hút các nhà cấp dưỡng digital hardcore và noise păn năn khí lại (remix) nhạc.
Refrain from soliciting or collecting sensitive data, including but not limited to passwords, financial details, and Social Security numbers.
Không kinh nghiệm hoặc tích lũy tài liệu nhạy cảm, bao gồm tuy vậy giới hạn max ngơi nghỉ mật khẩu đăng nhập, lên tiếng tài thiết yếu với số phúc lợi an sinh xóm hội.
Chào mặt hàng Người bán hàng rong Người bán dạo Gây quỹ ^ a ă “Door-to-door solar sales is back—but why?”.
Mrs Bennet, I was hoping, if it would not trouble you, that I might solicit a private audience with Miss Elizabeth
Accordingly, on 15 May 1973, after consulting with the NSA, NBS solicited proposals for a cipher that would meet rigorous thiết kế criteria.
Vào ngày 15 tháng 5 năm 1973, sau khi tìm hiểu thêm với NSA, NBS chỉ dẫn kêu gọi xây dựng một thuật toán mã hóa rất có thể đáp ứng nhu cầu được các tiêu chuẩn nghiêm khắc.
The Boston police distinguished active sầu solicitation, or aggressive sầu panhandling, versus passive sầu panhandling of which an example is opening doors at a store with a cup in h& but saying nothing.

Xem thêm: Download Adobe Photoshop Cs6 Full+Crack Keygen, Download Adobe Photoshop Cs6 Full Crack Gratis


Chình họa tiếp giáp Boston minh bạch sự gạ gẫm lành mạnh và tích cực, giỏi hành khất hung hăng, so với vấn đề ăn xin tiêu cực, ví dụ ăn mày trên một siêu thị với cùng 1 mẫu cốc trong tay mà lại không nói gì.
The Boston Globe reported that "one of rackets, according to testimony, is the operation of cheap nightclubs which use B-girls to solicit watered-down drinks at high prices from customers, or even engage in prostitution with them."
Tờ Boston Globe báo cáo rằng "một Một trong những chiếc vợt của tổ chức triển khai, theo lời khai, là buổi giao lưu của những vỏ hộp đêm giá rẻ thực hiện những B-girl để thu hút đồ uống bao gồm pha chế với cái giá cao tự quý khách, hoặc thậm chí tmê say gia buôn bán dâm cùng với bọn họ."
So I think that"s an important thing to lớn vì, và then also to really pay attention khổng lồ negative sầu feedbaông chồng, and solicit it, particularly from friends.
Một infobandarpkr.comệc quan trọng nữa là, ta đề nghị lắng tai, thậm chí là là đòi hỏi ý kiến tiêu cực, độc nhất là từ đồng đội.
Your "What"s new" mô tả tìm kiếm shouldn"t be used for promotional purposes or to solicit actions from your users.
Bạn không nên sử dụng biểu thị "Tính năng mới" mang lại mục tiêu quảng bá hoặc thu hút hành infobandarpkr.com của người dùng.
Spam includes, but is not limited lớn, unwanted promotional or commercial nội dung và unwanted or mass solicitation.
Spam bao hàm tuy vậy không giới hạn sinh sống văn bản lăng xê không muốn và hầu như lời chào bán sản phẩm một loạt hoặc ko được mong mỏi đợi.
Chile protested and solicited to lớn submit it to lớn mediation, but Boliinfobandarpkr.coma refused & considered it a subject of Boliinfobandarpkr.coma"s courts.
Chile phản nghịch đối và yêu thương cầu trình lên trung gian hòa giải tuy vậy Boliinfobandarpkr.coma không đồng ý cùng coi đó là chủ thể của những TANDTC của Boliinfobandarpkr.coma.
The policy is changing khổng lồ disallow the solicitation of non-tax exempt donations on landing pages, even if this content isn"t the focus of the page.
Chính sách này vẫn chuyển đổi để ko chất nhận được gây quỹ miễn thuế bên trên những trang đích, trong cả Lúc nội dung này sẽ không là giữa trung tâm của trang.
When a manufacturer hires a manufacturers rep firm, this usually means that a contract is signed between the two companies, which empower the rep to lớn sell, or solicit sales for, the manufacturer"s products as an agent in a defined territory.
Khi công ty cấp dưỡng mướn một cửa hàng đại diện thay mặt ở trong nhà chế tạo, điều đó hay Có nghĩa là vừa lòng đồng được ký kết kết thân nhì cửa hàng, trao quyền mang đến đại diện thay mặt cung cấp, hoặc thu hút bán hàng cho những thành phầm ở trong nhà cung cấp làm đại lý trong một khu vực xác định.
I solicited China"s State Council Information Office in 2009 to select a multi-generational bloodline to lớn represent Đài Loan Trung Quốc for this project.
Tôi van vỉ Văn uống phòng ban bố Hội đồng Nhà nước China vào khoảng thời gian 2009 để lựa chọn ra một huyết tộc những hế hệ để thay mặt mang lại Trung Quốc trong dự án này.
Danh sách truy tìm vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M