Ngân sản phẩm thương mại làm chủ không ít thông tin tài khoản liên quan không chỉ của chúng ta cá nhân, doanh nghiệp Nhiều hơn của những tổ chức tài thiết yếu khác. Một doanh nghiệp lớn đặc biệt quan trọng những điều đó, những loại tài khoản cũng những.

Xem thêm: Microsoft Software Protection Platform Service Là Gì, Làm Sao Để Tắt

Vì vậy, ngày bây giờ, infobandarpkr.com xin chia sẻ bài học các thuật ngữ ngân hàng tmùi hương mại về tài khoản bằng giờ Anh. Mời chúng ta cùng tìm kiếm hiểu!

Sở thuật ngữ tiếng Anh ngân hàng thương thơm mại về các các loại tài khoản bằng giờ đồng hồ Anh

A

Above/ over (prep): cao hơn

Accept (v): chấp nhận

Acceptance (n): sự chấp nhận

Acceptable (adj): hoàn toàn có thể chấp nhận

Account (n): tài khoản

Account charge/ fee: mức giá tài khoản

Account holder/ owner: nhà tài khoản

Account number: số tài khoản

Account statement: bảng sao kê tài khoản

Advantage (n): ưu điểm

Advice (n): lời khuyên, sự tư vấn

Advise (v): khuyên, tư vấn

Allow somebody khổng lồ do something (v): có thể chấp nhận được ai làm gì

Amount = sum (n): lượng tiền, số tiền

Applicant (n): fan xin mngơi nghỉ tài khoản

Apply for (v): nộp đối kháng xin

Application (n): việc nộp đơn

Approve sầu = agree khổng lồ (v): thông qua, đồng ý

Arrange (v): thu xếp

Arrangement (n): sự thu xếp

B

Background information: thông báo cơ bản

Bank account: thông tin tài khoản ngân hàng

Bank of England: bank TW Anh

Banking service: hình thức dịch vụ ngân hàng

Base rate: lãi suất vay cơ bản

Be likely to lớn do: có tác dụng làm

Be satisfied with: thích hợp với

Bill (n): hóa đơn

Branch (n): bỏ ra nhánh

Business / corporate account: thông tin tài khoản doanh nghiệp

C

Cash (n): chi phí mặt

Certain (adj): độc nhất vô nhị định

Cheque (n): séc

Cheque book (n): sổ séc

Collect (v): thu, nhận

Complicated (adj): phức tạp

Computer programmer (n): lập trình sẵn viên sản phẩm tính

Convenience (n): sự thuận tiện

Convenient (adj): thuận tiện

Current trương mục = checking account: thông tin tài khoản vãng lai

D

Day-to-day: mặt hàng ngày

Define (v): định nghĩa

Definition (n): định nghĩa

Demand – deposit trương mục (n): thông tin tài khoản chi phí gửi ko kỳ hạn

Deposit account: thông tin tài khoản tiền gửi

Disadvantage: nhược điểm

E

Earn interest: kiếm lợi nhuận, tìm lời

Embarrass (v): lo ngại, bối rối

Enable sombodykhổng lồ vày something (v): mang lại ai kỹ năng làm cho gì

Eurocheque (n): séc châu Âu

F

Facility (n): một thể ích

Facilitate (v): trsinh hoạt bắt buộc đối kháng giản

Finance (n): tài chính, tài trợ

Financial (adj): trực thuộc về tài chính

First of all: trước tiên, trước tiên là

Firstly/ secondly/ thirdly (adv): trang bị nhất/ máy hai/ sản phẩm công nghệ ba

Fix (v): ấn định

Foreign currency: nước ngoài tệ

Form (kind) of investment: bề ngoài đầu tư

Form (n): đơn

Future (n): tương lai

G

Generally (adv) = in general: nói bình thường, quan sát chung

Giro credit slip: phiếu ghi tất cả Giro

Grant (n, v): chi phí trợ cung cấp học, cấp, phát

Great (adj): cao, khổng lồ, lớn

H

Handle (v): giao dịch

I

In credit: dư có

In fact: trong thực tiễn, trên thực tế

In return: để thay đổi lại

Inherit (v): vượt kế

Inheritance (n): sự vượt kế

Interest (n): lãi

Interest rate (n): lãi suất

It is possible to lớn vì something: rất có thể làm, có khả năng làm

J

Joint account: thông tin tài khoản chung

L

Leave sầu collegue: xuất sắc nghiệp

Living expenses: đầu tư cuộc sống

Loan (n, v): khoản vay, mang lại vay

Lose some interest: trừ lãi suất

M

Mattress (n): đệm

Maximum (n): tối đa

Minimum (n): buổi tối thiểu

N

Normal cheque : séc thường

Normal rate = base rate: lãi suất vay thông thường

O

Occupation (n): nghề nghiệp

Opposite (prep): trái chiều, đối diện

Organize (v): tổ chức, thu xếp

Organization (n): tổ chức

Overdraw (v): rút quá

Overdraft (n): sự rút ít thừa, thấu chi

P

Passbook (n): sổ tiết kiệm

Pay (v): trả, thanh khô toán

Pay in (v): gửi tiền

Paying-in-book: sổ gửi tiền

Permission (n): sự đến phép

Permit (v): mang lại phép

Personal account: tài khoản cá nhân

Petrol station: trạm phân phối xăng

Place of work: vị trí làm việc

Popular (adj): phổ biến, phổ biến

Positive sầu point: điểm trên 0, điểm dương, điểm tốt, ưu điểm

Prior notice: giấy thông báo trước

Probably (adv): có lẽ

Provide (v): cung cấp

Provision (n): dự trữ, sự cung cấp

Puzzle (n): đố chữ

R

Rate of interest = interest rate: lãi suất

Record (n): phiên bản ghi chép

Recordkeeping (n): sự ghi chép

Refer to (v): thay thế, ám chỉ

Regularly (adv): một phương pháp thường xuyên

Require (v): tận hưởng, đòi hỏi

Requirement (n): sự yêu thương cầu

Return (n): lợi nhuận

Risk (n): rủi ro ro

Risky (adj): đen đủi ro

Run a business: sale, mở cửa hàng kinh doanh

S

Save (v): tiết kiệm

Saver (n): bạn huyết kiệm

Savings account: thông tin tài khoản huyết kiệm

Security/ safety (n): sự an toàn

Secure/ safe (adj): an toàn

Shortage: thiếu thốn, không dủ

Short term: nthêm hạn

Short of (adj): thiếu

Sole account: thông tin tài khoản riêng

Standing order: lệnh đưa ra định kỳ

Subtract (v): trừ

T

That’s why: do vậy

There is no need khổng lồ do: không phải phải

Time-deposit trương mục (n): thông tin tài khoản tiền gửi kỳ hạn

To put it simply,…: đơn giản và dễ dàng là …

Transfer (v): gửi tiền

Travel facilities: tiện ích đi du lịch

Travellers’ cheque: séc du lịch

W

Whereas (conj) = while: trong những khi đó

Whether = if (conj): liệu, nếu

Withdraw (v): rút tiền

Withdrawal slip: phiếu rút tiền

infobandarpkr.com hy vọng những thuật ngữ bank tmùi hương mại bằng giờ Anh mà infobandarpkr.com ra mắt trên trên đây để giúp đỡ bạn có thể tìm hiểu kiến thức giờ Anh chuyên ngành cũng tương tự hỗ trợ một công cuh xuất sắc hơn để làm Việc kết quả. Với nghành nghề dịch vụ này, bạn hãy bài viết liên quan những trường đoản cú vựng giờ Anh chăm ngành tài thiết yếu ngân hàng nhé!


*
TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ COVID-19

Từ Lúc bùng phát hồi tháng 12/2019, Covid-19 hay đại dịch SARS-CoV-2...