Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Slick là gì

*
*
*

slick
*

slick /slik/ tính từ (thông tục) bóng, mượt; trơn (thông tục) tài tình, khéo léo; nhanh nhẹn (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tài lừa, khéo nói dối (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) viết hay nhưng không sâu (sách...) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) hay thú vị, tốta slick meal: một bữa ăn ngon, một bữa ăn thú vị (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) hấp dẫn; dễ thương phó từ (thông tục) thẳng, đúng; hoàn toànto hit someone slick in the eye: đánh ai đúng vào mắtthe ball came slick in the middle of them: quả bóng rơi đúng (thẳng) vào giữa bọn họ tài tình, khéo léo; trơn tru ngoại động từ làm cho bóng, làm cho mượt (+ up) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) làm cho bảnh, làm cho ngăn nắp gọn gàng danh từ vết mỡ bóng loang trên mặt nước cái để giũa bóng (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tạp chí in trên giấy bóng
đốm dầulàm nhẵn bóng (khuôn đúc)nhẵn bóngmàng dầuvết dầu loangoil slick sinking: sự làm tiêu vết dầu loangoil slick sinking: sự loại bỏ vết dầu loangLĩnh vực: hóa học & vật liệumàng dầu (trên nước)màng mazuthydrocarbon slickvết loang hyđrocacbonoil slickdầu trànoil slickmàng dầuoil slickváng dầuoil slickvết dầu loangslick jointống nối lót o màng mazut, màng dầu (trên nước) § slick bottomhole assembly : bộ khoan cụ ở đáy giếng khoan § slick line : dây trơn § slick line operation : thao tác dùng dây § slick motor : động cơ trượt § slick water : nước trơn § slick-line unit : thiết bị dùng dây trơn
*

Xem thêm: Là Chiều Dài May Ơ Bánh Răng Là Gì, Chiều Dài Mayơ Là Gì

*

*

n.

a film of oil or garbage floating on top of watera trowel used to make a surface slick

v.

adj.

made slick by e.g. ice or grease

sidewalks slick with ice

roads are slickest when rain has just started and hasn"t had time to wash away the oil


English Synonym and Antonym Dictionary

slicks|slicked|slicking|slicker|slickestsyn.: crafty cunning foxy glossy polished shifty shrewd sleek sly smooth tricky