Hôm nay mình đang chia sẻ key active sầu bạn dạng quyền Windows 7 dài lâu cho tất cả những phiên bạn dạng của Win 7 mang đến chúng ta nhé. Cá nhân bản thân thì chỉ dùng Windows 7 Ultimate thôi, mình download win hộ mang lại họ cũng toàn dùng key ultimate bên dưới cùng đều active được nhé, rất lâu nó chỉ dsống bệnh thoải mái và tự nhiên ko kích hoạt được thôi, chúng ta cứ đọng nhập đi nhập lại là vẫn active sầu được, trường hợp nhập vài ba lần ko được thì ngóng vài ba giờ sau sẽ tiến hành.

Chú ý: Nếu những key sau đây không được, các bạn active sầu win 7 bản quyền thì nên sử dụng Script Aio Tool nhé , xem xét là chỉ active được phiên bản win 7 Professional với enterprise nhé

Mình khuyến khích thiết lập win 7 pro, mua win 7 ở chỗ này link trực tiếp từ microsoft đó

Key nhưng không còn lượt ko cần sử dụng được hãy xem phương pháp kích hoạt bản quyền win 7 bởi cmd tại chỗ này nhé.


Mục lục


Windows 7 Professional

BJ84H-M4M4R-2VYC4-HQRBP-G2BGY 7TDVC-TBF7P-8C92Y-KBTXQ-8RW3X 86T76-7YYK9-K4G6K-FDK8M-7DDQH FCHK9-XY4X9-7KR36-CKRJM-63F4R FCJ73-872PT-MKF26-QC6BV-Y3XR8 GPF2B-7G8DV-4FVXG-HH4J7-WJ9M3 GPMG6-RM727-C3H63-CV6RT-4MX24 Q4TH7-XPWX4-27QBF-KKHJ6-8XF33 73JKW-R3VMW-MQR48-7M2DD-DJ3DK FBRQB-TRBWW-KRBRC-V24G2-KYFWK GQJD4-KKV72-DRPK8-PCRMQ-M7T63 49FW7-HF3WV-7BDJX-G2P93-2W2W6 6TFTW-XX9VK-P4VYF-4GP62-MR27F 6V9MY-4RB26-MQXPP-DB23V-3Y3BM 7TDVC-TBF7P-8C92Y-KBTXQ-8RW3X 7X8KJ-43TXX-FF3JT-R63V2-Q4TRV 86T76-7YYK9-K4G6K-FDK8M-7DDQH 874YM-D8HR8-CYHPW-9KCCG-92D99 BGWXV-VTR3F-V4V3H-D2MHV-KYVGC BHB73-MXH97-2BHC4-9RHQC-JX2KP BJ84H-M4M4R-2VYC4-HQRBP-G2BGY 6CFWH-WFYD3-6R9JW-GG4MR-XRYCQ

Windows 7 Home Basic

346CH-93J2V-KJ8B3-F7R8Q-76TFK 7T962-TGF29-C9XRC-3T7VX-F82MK FB9V4-98V76-2YWTR-7M2MP-86BYW HQX9K-9DPKM-P47Y8-XGV34-B2RBPhường YPRM2-HK27M-J7C3D-YYH2C-64GWK 32QQB-V9XGK-TDGCF-M8KMD-J6KYF 86RKJ-YYF89-FDK89-3TRGG-TK3CP 9DH4V-3KM74-2W2TJ-2HGPG-BGV2D FDR8F-VJ2PP-GCJXG-FV368-TQQ7F MWPDW-CDGJW-KPDGX-XY847-F3JG7 WYGDG-8PM7F-R9Y7G-YV47M-VVQMW

Windows 7 Home Premium

8W6KB-PTFWM-VWB9F-94R8M-29466 BTMBY-DGD8W-Y7KWP-KFDMK-G848Q 6WQWP-6HVH9-2BD9K-MBY7F-82YMT YD299-7RXBC-QYWKV-TV6DF-8WDFQ 8YTGY-8HXKM-MX422-DTJDC-B8DR3 2TRMC-6J6B9-DPRGQ-W4V7C-TRH4Q D7R8J-78TWC-Q2846-7D43K-PV73C MD23V-WWB9G-C4PQ4-9CGM4-RPR8F P688J-P79FB-JRP7G-HY72H-3YH4Phường TGCTM-TTFX2-G4YY6-7HJ4P-YJKFJ V3PHQ-TKQ3X-VQMVQ-G8VVD-H7MM6 V8HTQ-K6P3Y-W8CFG-PT4Q4-KM9B6 KB4X4-C7XRB-B4KP4-4WHDD-9HY2B K9XXB-VCPQQ-RFVYF-Q92VT-BDJD4 MDHBV-F64PD-49PMG-7X38C-V2QBM PMT8Q-9WY29-KCM82-9FYY8-W4KM8 Q8QH8-79233-CY4FT-26MPC-6HPPK X8PW7-N7FBX-MJ9W8-MV9KW-JFG4C

Windows 7 Starter

2X4QG-WRRQF-JT2FT-FQ43F-GC3RK RBQK4-8CVJ6-J7499-HQPYG-M93PPhường. XD64C-JR7R6-MVJFK-9CTWP-VBR24 KKJWD-3PXWF-XTP37-74CD8-Y428M 9JBMR-D3R9Y-DFM38-K9F43-TVPRP HQHGH-6Q323-WCF9H-QDHC7-89942 38PP4-JH4WK-39XFW-QF2BD-6HX7G VW88B-2DYH3-9DVMB-GGYB9-RGVMT 6MWGD-3TW8G-VJKYY-MWY9V-RVCPT 74GRJ-VKGQF-WGM27-MFJKG-WCFXV PP6C6-J9YJ4-HFY2X-G7FRW-D3T6Phường 9DGGY-BYMKX-F2D2D-76CDY-K63BW FKV8P-X64PH-JYPG2-BTK9K-TRJ48

Windows 7 Ultimate

PRG2C-6MTQ2-RPFKB-QFJRR-CDM36 RHTBY-VWY6D-QJRJ9-JGQ3X-Q2289 V77DJ-CT8WB-Y3GXT-X3FBP-6F987 9HM3Q-QGB7G-KM4MQ-BQQTP-TMG2X FG42G-J7JBY-TWR8P-7X8YG-2WDRJ 36Q8K-C73WM-2YGV6-GDWK9-KFYchính phủ quốc hội 2J3B4-QQH2Y-6K68W-6HW8W-XJ3BC TMD68-HTRTB-XWXBH-W7FFB-WC7TM 3XHBT-2KTTM-M2MCK-RY8BG-WJHCW 374KC-FYD3Y-YV69W-32J24-CWRXV VRBJV-QRY76-W6DP2-8TTD6-3V676 9HJKG-YWMDR-9KB4V-P43KP-2F47X K94XV-CGT4P-P72FP-D79DV-8XHG9 TP8KQ-9KGPQ-6KM9B-RFKVQ-4BJFT MWFDY-R4VFX-BYHV7-9K22M-FVWF9 PVRFC-PV2BX-6WV2G-22B4W-JHFRJ 6QFH2-XQ4K3-T8BFC-9RGK9-469HK RFJMT-VTWYV-MQ339-8VK94-4F3FX KDWQJ-B638T-J9VT9-QGPQ2-6YVXT 87YW3-7P4QD-TM6TQ-Q6V46-DY69X VXJMX-XYTCX-GGY43-YVQTH-QJYWX THQJX-J4BKJ-VBKWR-9F9RM-9QKDP