Hai năm ngoái, thân phụ của cô ấy bé xíu, Grant dắt mái ấm gia đình quốc bộ thuyền buồm vào cuối tuần.

quý khách sẽ xem: Sailing on or about là gì

Buồm · buồm · bản hứng gió · chạy xe trên · cánh buồm · cánh cối xay gió · lái · lướt · quạt gió · phối · thuyền · trôi · tàu · đi biển · đi thuyền · đi thuyền khơi · đi bên trên · đi tàu tbỏ · điều khiểnFrom Africa, the ships sailed to lớn St.

Bạn đang xem: Sailing on or about là gì

Helemãng cầu & then on to Rio de Janeiro, arrithienmaonline.vnng on 15 February 1914. 15 February 1914.

Thôi được rồi, tảo thuyền lại với đón chúng lên OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3 The International Sailing Federation announced in May 2012 that windsurfing would be replaced at the năm 2016 Olympics by kitesurfing, but this decision was reversed in November. by kitesurfing, but this decision was reversed in November. Tao mong nói, ai nhưng dĩ nhiên anh ấy sẽ giữ lời hứa hẹn về cây nến chứ? WikiMatrix WikiMatrix Isherwood sailed for Pearl Harbor 26 August 1944 khổng lồ take part in the long-awaited invasion of the Philippines, scheduled for October. Philippines, scheduled for October.

Inspired by the sea trade, expats founded Inspired by the sea trade, expats founded the Royal Port Dickson Yacht Club in 1927, which still offers dinghy sailing courses và runs regattas.

Sailing ships do not require fuel or complex engines to be powered; thus they tended khổng lồ be more independent from requiring a dedicated support base on the mainland. be more independent from requiring a dedicated support base on the mainlvà. Tên nnơi bắt đầu kia thiếu hiểu biết nhiều bọn họ vẫn sốn vào thế giới thực, cần thực tế chứ WikiMatrix WikiMatrix

Schuster issued Österlin new orders lớn sail for the Gulf of Kisamos, where a landing beach had already been selected & marked out. already been selected and marked out.

On 14 April 1928, she sailed eastward và less than three months later departed San Pedro, California, for Corinkhổng lồ, Nicaragua with a Navy Battalion embarked. for Corinto lớn, Nicaragua with a Navy Battalion embarked.

The ship was reclassified DD-342 on 1 December 1943, & sailed 15 January 1944 to lớn San Diego to lớn take up new duties as an escort ship. up new duties as an escort ship.

Robert soon left Avalomãng cầu & sailed lớn the island of Corfu, which surrendered because of a small garrison.

Dathienmaonline.vnd and I felt a need to Dathienmaonline.vnd và I felt a need to lớn consult the compass of the Lord daily for the best direction khổng lồ sail with our small fleet.

Xem thêm: Advcash Là Gì ? Hướng Dẫn Đăng Ký, Xác Minh & Nạp/Rút Tiền Từ Ví Advcash

Following a brief overhaul at Manus, she Following a brief overhaul at Manus, she landed troops on Cape Sansapor on 30 July, then sailed to Sydney, Australia, for replenishment và repairs.

Masjid also goes into lớn detail about the intricacies and technologies of the Arab sailing techniques.

She sailed from Okinawa 1 July to lớn escort landing craft lớn Guam, và an escort carrier from Guam khổng lồ Eniwetok. Guam to Eniwetok.

Thế cô đã làm cái gi sau thời điểm ông ấy chuyển dung dịch mang đến cô? ông ấy chào tạm biệt và tách đi WikiMatrix WikiMatrix

And with the same dogged determination that my father had bred into lớn me since I was And with the same dogged determination that my father had bred inlớn me since I was such a child — he taught me how to lớn sail , knowing I could never see where I was going, I could never see the shore, và I couldn”t see the sails , and I couldn”t see the destination.

In 1808, the British frigate HMS In 1808, the British frigate HMS Phaeton, preying on Dutch shipping in the Pacific, sailed into Nagasaki under a Dutch flag, demanding và obtaining supplies by force of arms. obtaining supplies by force of arms.

After supporting the capture of After supporting the capture of Emirau xanh Isl& from 17 to lớn 23 March, Cleveland sailed for replenishment & repairs at Sydney, Australia, then returned to the Solomons on 21 April to prepare for the Marianas operation. returned lớn the Solomons on 21 April to prepare for the Marianas operation. Nếu quyển nhật ký kết rất cần phải kiếm tìm biện pháp đưa đến chình ảnh sát…Ý tôi là, một vài chuyện nhỏ tôi vẫn làm… là bất hợp pháp WikiMatrix WikiMatrix

Following training in the Caribbean, Coral Sea sailed 3 May 1949 for her first tour of duty in the Mediterranean with the Sixth Fleet, returning 28 September. in the Mediterranean with the Sixth Fleet, returning 28 September.

Returning to lớn Thủ đô New York on 14 April with the Fleet, she sailed for Boston, Massachusetts on the last day of the month for operations in preparation for the first transatlantic seaplane flight. the month for operations in preparation for the first transatlantic seaplane flight.

Sailing on 3 August, for Okinawa, West infobandarpkr.com.vnrginia reached Buckner Bay, on 6 August, the day Little Boy, the first atomic bomb, was dropped on the city of Hiroshima. Little Boy, the first atomic bomb, was dropped on the thành phố of Hiroshima. Này những cậu, bao giờ chúng ta còn sinh sống cùng cả nhà thì vẫn sẽ ổn thôi WikiMatrix WikiMatrix

Next at sea from 30 August to 27 September 1944, Cogswell sailed in the carrier screen as strikes were hurled at targets in the Palaus & Philippines during the invasion of Peleliu.

Tìm 201 câu trong 5 mili giây. Các câu cho từ khá nhiều nguồn với không được khám nghiệm.

Danh sách truy tìm vấn thịnh hành nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k

sailboard sailboat sailer sailfin molly Sailfishes sailing sailing boat sailing ship sailing- sailor Sailor Đời xe Jupiter Sailor Mars Sailor Mercury Sailor Moon Sailor Neptune

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ góp Giới thiệu về infobandarpkr.com.vnChính sách quyền riêng biệt tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ góp Giữ liên hệ FacebookTwitterLiên hệ