Minc vẫn không rõ bên trên những sản phẩn CNTT ví dụ 1 laotop thì đều phải có ghi S/N với P/N . Vậy S/N cùng P/N Co ý nghĩa sâu sắc như thế nào ? S/N và P/N bao gồm không giống gì nhau ko những bạn?
*

lâm thời dịch cầm nàyS/N: viết tắt của serial number: số sêri của sản phẩmP/N: viết tắt của part number: số mã sản phẩm số serial thì từng sản phẩm tuyệt nhất chỉ có 1 số, tuy thế số part number bao gồm khi áp dụng chỉ mang lại một sản phẩm độc nhất tuy thế cũng có lúc cho một sản phẩm.
*

*