nóc·mui xe·vòm·mui·đến trú ngụ·đến ở·làm cho mái bịt cho·nóc xe·Mái nhà
A Chinese constellation located near Aquarius & Pegasus, one of the 28 lunar mansions và part of the larger Blachồng Turtle.

Bạn đang xem: Roof là gì


*

*

*

*

The Uffizi brought together under one roof the administrative sầu offices và the Archiinfobandarpkr.como di Stakhổng lồ, the state archive.
Undisturbed, possibly in his roof chamber, he no doubt meditated deeply on the meaning of such passages.
In 2011, RM 3.4 million was spent lớn renovate the stadium lớn tăng cấp the lighting system, roof repairs, new grass for the pitch as well as khổng lồ replace vandalised seats, improinfobandarpkr.comng the sound system, upgrading the dressing rooms, repainting some parts of the stadium, repairing the washrooms as well as other facilities.
Trong năm 2011, fan ta vẫn chi 3,4 triệu ringitđể cải tạo sảnh đi lại để upgrade hệ thống phát sáng, sửa chữa mái nhà, cỏ bắt đầu cho Sảnh với cũng giống như thay thế sửa chữa ghế bị phá hủy, đổi mới hệ thống âm thanh hao, tăng cấp chống ráng thiết bị, đánh lại một vài phần của Sảnh vận động, sửa chữa thay thế công ty dọn dẹp tương tự như những dự án công trình app không giống.
They were absolutely stunned by the magnificent project which had been completed, including a rethiết kế of the front, an extension of the trang chính itself, & a new roof.
Họ hoàn toàn sững sờ vì dự án công trình qui mô mà lại đã được hoàn tất, có có sự thi công mặt tiền, phần nới xa của tòa nhà, và nóc đơn vị bắt đầu.
The 32-year-old father followed the cries & dug through the rubble until he found his five-year-old son & the body of his pregnant wife, still sheltering their nine-month-old baby from the collapsed roof of their trang chính.
Người phụ vương 32 tuổi đi lần theo giờ hét cùng đào chiếu qua gò gạch ốp vụn cho đến Lúc anh tìm ra đứa nam nhi năm tuổi của bản thân và tử thi của bạn vk đã sở hữu tnhị, vẫn còn đấy che chở đến đứa bé chín tháng của họ khỏi mái đơn vị sụp đổ.
Contrary khổng lồ popular belief, some Mycenaean representative sầu buildings already featured roofs made of fired tiles, as in Gla và Midea.

Xem thêm: Download Auto Tune 6 Full Crack Auto Tune Evo 6, Antares Auto


Trái cùng với cân nhắc thông thường, một số công trình xây dựng Mycenaean đặc trưng đang có mái được lợp bằng ngói nung, nhỏng sống Gla với Midea.
For some weeks, the prophet Elijah has been a guest of the widow of Zarephath, liinfobandarpkr.comng in a chamber on her roof.
Khoảng 475 tù đọng nhân trốn thoát ra khỏi hỏa hoán vị, nhiều người thoát thông qua những mái nhà tù hãm, trong những lúc 358 đang mất tích và coi nlỗi đang chết.
The character state of the nostrils of Kenichthys demonstrates that the vertebrate choamãng cầu did in fact evolve sầu by migration of the posterior external nostril around the jaw & up onto lớn the roof of the mouth.
Trạng thái đặc thù của những lỗ mũi của Kenichthys chứng minh rằng lỗ mũi sau ngơi nghỉ động vật hoang dã tất cả xương sinh sống trên thực tiễn đang tiến hóa bởi sự dịch rời lỗ mũi kế bên sau bao quanh hàm với lên trên mặt để tiến vào vòm miệng.
The Jeeps were stripped down and altered locally: metal roofs were added for shade; và the vehicles decorated in infobandarpkr.combrant colours with chrome-plated ornaments on the sides and hood.
Các xe pháo jeep đã trở nên túa tháo và biến đổi tại chỗ: mái xe pháo bởi sắt kẽm kim loại đã có cấp dưỡng nhằm đậy nắng; cùng những cái xe cộ được trang trí với những Color chân thực cùng với đồ dùng trang trí mạ crôm nghỉ ngơi phía 2 bên và nắp ca-pô.
These paintings on the roofs and walls of roông chồng shelters in the Sierra de San Francisteo were first discovered by Europeans in the eighteenth century by the Mexican Jesuit missionary José Mariano Rotea.
Những bức vẽ bên trên mái cùng tường đá nghỉ ngơi Sierra de San Francisco đã có được vạc hiện trước tiên vì những người dân châu Âu trong thế kỷ 18 vì chưng một tu sĩ truyền đạo dòng Tên là José Mariano Rotea.
Danh sách truy hỏi vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M