Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Reservoir là gì

*
*
*

reservoir
*

reservoir /"rezəvwɑ:/ danh từ bể chứa nước; trang bị chưa (hóa học lỏng) kho, kho dự trữ, nguồna reservoir of knowledge: kho con kiến thứca reservoir of strength: nguồn sức mạnh ngoại hễ từ chứa vào bể cất nước
bể cất nướcscouring reservoir: bể đựng nước rửascouring reservoir: bể chứa nước sạchkhokho dự trữsurplus reservoirdự trữ cho phần lớn mục tiêu đặc trưng <"rezəvwɑ:> danh từ o vỉa chứa o bể chứa - Lớp trầm tích bao gồm khả năng chứa khí và/hoặc dầu trong số lỗ rỗng của đá. - Phần của bẫy chứa dầu mỏ, gồm đá bể chứa, lỗ rỗng với chất lưu. - Ao, hồ hoặc môi trường để chứa những chất lỏng. § reservoir bitum : vỉa chứa bitum § reservoir drive : truyền động vỉa chứa, kích vỉa chứa § reservoir engineer : kỹ sư tầng chứa, kỹ sư khai thác § reservoir engineering : công nghệ tầng chứa § reservoir fluid study : nghiên cứu chất lưu tầng chứa § reservoir geologist : bên địa chất đầu khí § reservoir heterogeneities : tính không đồng nhất của bể chứa § reservoir interval : khoảng chứa § reservoir modeling : lập quy mô tầng chứa § reservoir pressure : áp suất tầng chứa § reservoir roông chồng : đá chứa § reservoir temperature : nhiệt độ vỉa chứa § reservoir volume factor : hệ số thể tích tầng chứa

Từ điển chăm ngành Môi trường

Reservoir: Any natural or artificial holding area used lớn store, regulate, or control water. sản xuất ngẫu nhiên dùng làm đựng, điều hòa hoặc kiểm

Hồ chứa: Một vùng trũng thoải mái và tự nhiên giỏi nhân soát lượng nước.


*

Xem thêm: Tổng Hợp Garena Gold Membership Là Gì ? Liên Quân Membership

*

*

reservoir

Từ điển Collocation

reservoir noun

1 where water is stored

ADJ. natural | artificial, man-made | underground

PREP.. in a/the ~

2 amount of sth that can be used

ADJ. huge, vast

VERB + RESERVOIR tap (into)

PREP.. ~ of tapping into lớn the vast reservoir of information available on the Internet

Từ điển WordNet


n.

a large or extra supply of something

a reservoir of talent

tank used for collecting và storing a liquid (as water or oil)

Oil & Gas Field Glossary

(Geology) An accumulation of oil and/or gas in a porous roông xã such as sandstone. A petroleum reservoir normally contains three fluids (oil, gas và water), which separate into distinct sections, owing khổng lồ their varying gravities. Gas occupies the upper part of the reservoir as it is the lighthử nghiệm, oil the middle section, while water and rocks occupy the lower section. (Hydraulics) A storage tank for control fluids used to operate the well control components & other hydraulically-actuated devices.

English Synonym & Antonym Dictionary

reservoirssyn.: artificial lake source