Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Referred là gì

*
*
*

referred
*

refer /ri"fə:/ ngoại cồn từ quy, quy cho, quy vàolớn refer one"s failure khổng lồ...: quy sự thua cuộc là làm việc tại... chuyển cho (ai, tổ chức triển khai nào) để chú ý, giao mang đến phân tích giải quyếtthe matter must be referred khổng lồ a tribunal: vấn đề yêu cầu được chuyển cho một toà án để xét xửto refer a question to lớn someone"s decision: giao một vụ việc mang lại ai quyết định chỉ dẫn (ai) mang đến hỏi (người như thế nào, tổ chức triển khai nào)I have sầu been referred to you: fan ta chỉ tôi đến hỏi anhto lớn refer oneself: viện vào, nhờ vào, nhờ vào cậy vàoI refer myself lớn your experience: tôi phụ thuộc tay nghề của anh nội rượu cồn từ coi, tmê man khảoto lớn refer lớn one"s watch for the exact time: xem đồng hồ đeo tay để tìm hiểu đúng mấy giờto lớn refer khổng lồ a documemt: tham khảo một tài liệu ám chỉ, kể đến, nói tới, nói đếndon"t refer to the matter again: chớ nhắc đến vụ việc ấy nữathat is the passage he referred to: chính là đoạn ông ta nói đến tìm đến, viện vào, dựa vào, dựa vào cậy vàokhổng lồ refer to sometoàn thân for help: tìm đến ai nhằm nhờ cậy ai giúp đỡ; nhờ cậy sự trợ giúp của ai bao gồm tương quan tới, có quan hệ cho tới, có dính dáng vẻ tớito lớn refer to lớn something: có tương quan đến sự việc gì hỏi ý kiếnto refer to somebody: hỏi ý kiến airefer to lớn drawer ((viết tắt) R.D.) trả lại tín đồ lĩnh séc (trong trường đúng theo bank không thanh khô toán thù được)referring lớn your letter (thương nghiệp) tiếp sau bức thư của ông

*

Xem thêm: Rise Of The Kings Gift Code, Input The Newest Code For Big Rewards

*

*

v.

think of, regard, or classify under a subsuming principle or with a general group or in relation to another

This plant can be referred to a known species

send or direct for treatment, information, or a decision

refer a patient lớn a specialist

refer a bill to lớn a committee


English Synonym & Antonym Dictionary

refers|referred|referringsyn.: allude direct point recommkết thúc skết thúc