Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Referred là gì

*
*
*

referred
*

refer /ri"fə:/ ngoại động từ quy, quy cho, quy vàoto refer one"s failure to...: quy sự thất bại là ở tại... chuyển đến (ai, tổ chức nào) để xem xét, giao cho nghiên cứu giải quyếtthe matter must be referred to a tribunal: vấn đề phải được chuyển đến một toà án để xét xửto refer a question to someone"s decision: giao một vấn đề cho ai quyết định chỉ dẫn (ai) đến hỏi (người nào, tổ chức nào)I have been referred to you: người ta chỉ tôi đến hỏi anhto refer oneself: viện vào, dựa vào, nhờ cậy vàoI refer myself to your experience: tôi dựa vào kinh nghiệm của anh nội động từ xem, tham khảoto refer to one"s watch for the exact time: xem đồng hồ để biết đúng mấy giờto refer to a documemt: tham khảo một tài liệu ám chỉ, nói đến, kể đến, nhắc đếndon"t refer to the matter again: đừng nhắc đến vấn đề ấy nữathat is the passage he referred to: đó là đoạn ông ta nói đến tìm đến, viện vào, dựa vào, nhờ cậy vàoto refer to somebody for help: tìm đến ai để nhờ cậy ai giúp đỡ; nhờ cậy sự giúp đỡ của ai có liên quan tới, có quan hệ tới, có dính dáng tớito refer to something: có liên quan đến việc gì hỏi ý kiếnto refer to somebody: hỏi ý kiến airefer to drawer ((viết tắt) R.D.) trả lại người lĩnh séc (trong trường hợp ngân hàng chưa thanh toán được)referring to your letter (thương nghiệp) tiếp theo bức thư của ông

*

Xem thêm: Rise Of The Kings Gift Code, Input The Newest Code For Big Rewards

*

*

v.

think of, regard, or classify under a subsuming principle or with a general group or in relation to another

This plant can be referred to a known species

send or direct for treatment, information, or a decision

refer a patient to a specialist

refer a bill to a committee


English Synonym and Antonym Dictionary

refers|referred|referringsyn.: allude direct point recommend send