Chuyện là mình cũng rất được mời trải qua Nước Hàn tham gia sự kiện của một đơn vị chức năng tổ chức triển khai vào vào cuối tháng 4 năm 2019. Để được cửa hàng tại Hàn Quốc gửi giấy bảo lãnh thì cửa hàng bản thân buộc phải cung ứng một trong những bệnh trường đoản cú bẳng tiếng Anh nhằm bọn họ làm giấy mời bảo lãnh theo đúng cơ chế. Sẵn bản thân phân tách sẽ cùng với chúng ta một số Các mẫu mã triệu chứng trường đoản cú bằng giờ Anh xin visa mang lại Hàn Quốc nhưng phía đối tác doanh nghiệp mời như:

– Mẫu giấy Quyết định cử nhân viên đi công tác xuất xắc giờ Anh hotline là Decision of sending this employee on the business trip

– Mẫu chứng thực việc có tác dụng, tên thường gọi tiếng Anh là Confirmation letter of employment


– Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lớn, tên gọi tiếng Anh là Certificate of business registration.

Bạn đang xem: Quyết định cử đi công tác tiếng anh là gì


*

——————————————-

TP HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2019

HCMC, 04th Aquảng bá, 2019

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

Về vấn đề cử nhân viên cấp dưới đi công tác

About sending employee on business trip

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL MANAGER

GMS và Partners CO. LTD.,

Based on the Charter of the organization và operation of GMS & Partners Co. Ltd

Căn uống cđọng Chức năng quyền hạn của Tổng giám đốc

Based on the mandate of General Manager

QUYẾT ĐỊNH

DECIDED

Điều 1. Quyết định cử nhân viên sau đi công tác:

Article 1. Decision of sending this employee on the business trip:

Bà BUI THI NHA UYEN

Ms. Bui Thi Nha Uyen

Điều 2. Thông tin vị trí công tác:

Article 2. Business trip Information

Đơn vị mang đến công tác: HỘI THẢO KBIZ TẠI HÀN QUỐC 2019

Company of the business trip: 2019 Korea Sourcing Business Matching Fair

Địa điểm đến công tác: Hàn Quốc

Address of the business trip: Korea

Thời gian đi công tác: 05 ngày, từ thời điểm ngày 22 tháng 4 đến ngày 26 tháng bốn năm 2019

Duration of the business trip : 5 days, from 22nd Aquảng bá lớn 26th Apr 2019.

Phương thơm một thể đi công tác: đi thiết bị bay

Transportation: air plane

Điều 3. Các ông, bà có tên nêu tại Điều 1 thừa hưởng khá đầy đủ chế độ công tác làm việc mức giá theo quy định tài chủ yếu của công ty.

Article 3.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Học Tập Là Gì, Tại Sao Học Phải Đi Đôi Với Hành

Mr/Mrs is mentioned in article 1 will sufficiently receive travel allowances according lớn the company policy.

Điều 4. Quyết định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày ký. Bà Bùi Thị Nhã Uyên với phần tử gồm tương quan chịu trách rưới nhiệm thực hiện quyết định này.

Article 4. This decision is valid since the signed date. Ms Bui Thi Nha Uyen & other revelant departments in company is eligble to lớn exexinh đẹp this decision.

GIÁM ĐỐC

 (ký tên với đóng dấu)

(Signature and stamp)

Phía bên trên là mẫu mã quyết định cử đi công tác làm việc bạn dạng tiếng Anh (hoặc có thể sửa chữa bởi đúng theo đồng lao động). Ngoài ra những bạn phải thêm một số trong những bệnh trường đoản cú bổ sung không giống bằng giờ Anh nữa nlỗi :

– Confirmation letter of employment  (Thư xác nhận việc làm)


GIA TAI Service & Trading CO., LTD

24, Le Van Luong, Phuoc Kien Ward, Nha Be District, Ho Chi Minh City

Confirmation Letter of Employment

March 4th , 2019

To Whom it May Concern,

Please accept this letter as confirmation that Bui Thi Nha Uyen has been employed with GIA TAI Service và Trading CO., LTD (sonweb – providing kiến thiết website by wordpress) since July 20th, 2018. Currently, Bui Thi Nha Uyen holds the title as Business Development Manager and works on a full-time basis of forty-four hours per week in our Ho Chi Minch City office.

Best regards,

GIA TAI Service & Trading CO., LTD


Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lớn (Certificate of Business registration). Các bạn có thể tham khảo nlỗi hình bên dưới hoặc vào links này soạn thảo lại mang đến phù hợp  https://chungminhtaichinhsg.vn/mau-dich-giay-dang-ky-kinh-doanh/


*
Các mẫu mã chứng tự bằng tiếng Anh xin visa mang đến Hàn Quốc

cũng có thể các bạn quan lại tâm: