Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Properly nghĩa là gì

*
*
*

properly
*

properly /properly/ phó từ đúng, chính xácproperly speaking: nói mang đến đúng (thông tục) trọn vẹn đích xứng đáng, ra trò, hết sứcthis puzzled hyên properly: điều này khiến cho nó bối rối hết sức chính xác, đúng nút, tương thích, hợp thức, hòa hợp lệ, chỉnhbehave sầu properly: hãy đối xử cho đúng mức
Lĩnh vực: toán thù và tinmột những đúng đắnmột giải pháp đúng đắnthiệt sựproperly nilpotent: thiệt sự lũy linhthực sựproperly divergent series: chuỗi thực thụ phân kỳ o tính chất, đặc tính, thuộc tính § antiknock properly : tính chất chống nổ § chemical properly : tính chất hóa học, hóa tính § colligative sầu properly : tính chất kết hợp § community properly : chế độ sở hữu cộng đồng § critical properly : tính chất tới hạn § insulating properly : tính chất giải pháp điện § mechanical properly : tính chất cơ học § mining properly : quyền sở hữu mỏ § nonproducing properly : quyền sở hữu nhượng địa ko khai thác § optical properly : tính chất quang học § physical properly : tính chất vật lý § tensile properly : độ bền kéo căng § thermal properly of petroleum : tính chất nhiệt của dầu § wall building properly of the mud : tính chất tạo vách của bùn
*

*

Xem thêm: Ipc Là Gì - Giá Trị Đạo Đức Nghề Nghiệp Trong Ipc Cần Biết

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

properly

Từ điển WordNet


adv.


English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: by rights decent decently in good order right the right way