Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Prohibition là gì

*
*
*

prohibition
*

prohibition /prohibition/ danh từ sự cấm, sự ngăn uống cnóng, sự cnóng chỉ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự cấm rượu mạnh
cấm chỉlệnh cấmexport prohibition: lệnh cnóng xuất khẩuimport prohibition: lệnh cấm nhập khẩucách thức cnóng nấu bếp cùng chào bán rượusự cấmsự cấm rượuprohibition erathời kỳ cấmprohibition fishing areakhu vực cnóng tấn công bắtprohibition of fishingcấm tiến công bắtprohibition of importcnóng nhập khẩu

Từ điển siêng ngành Pháp luật

Prohibition: Lệnh cnóng, sự cấm doán thù + Prohibition Order: Lệnh cấm hành vi làm sao đó + Writ of Prohibition: --Lệnh cnóng bởi vì Toàn án nhân dân tối cao cấp cao phát hành, trả lời TAND cung cấp bên dưới dừng xét xử xuất xắc giải quyết trỡ ràng chấp vày không có thđộ ẩm quyền thực hiện.


*

Xem thêm: Ethical Hacking Là Gì ? Khái Niệm Và Các Giai Đoạn Phát Triển

*

*

prohibition

Từ điển Collocation

prohibition noun

ADJ. absolute, total | general | legal, statutory

VERB + PROHIBITION impose | abolish, lift

PROHIBITION + NOUN notice, order The prohibition order meant that the book could not be sold in this country.

PREP.. ~ against prohibition against sales to lớn under-18s of alcohol | ~ of a treaty for the prohibition of nuclear tests | ~ on the prohibition imposed on the sale of arms

Từ điển WordNet


n.

a law forbidding the sale of alcoholic beverages

in 1920 the 18th amendment to the Constitution established prohibition in the US

refusal khổng lồ approve sầu or assent to

English Synonym & Antonym Dictionary

prohibitionssyn.: ban forbiddance inhibition prohibition era proscription