1 /prəˈgrɛsɪv/ 2 Thông dụng 2.1 Tính từ 2.1.1 Tiến lên, tiến cho tới 2.1.2 Tỏ ra tiến bộ, cải cách nhanh chóng 2.1.3 Luỹ tiến; tăng đột biến lên; tăng thêm ko ngừng, phát triển ko xong xuôi 2.1.4 Đang tiến tới (về ĐK xã hội, về hiệu lực) 2.1.5 (ngôn từ học) thực hiện 2.2 Danh trường đoản cú 2.2.1 Người văn minh, tín đồ cung cấp tiến 2.2.2 ( Progressive) đảng viên đảng Cấp tiến 3 Chuyên ổn ngành 3.1 Kỹ thuật bình thường 3.1.1 tiền 3.2 Kinh tế 3.2.1 gia tăng 3.2.2 tăng mạnh 4 Các từ liên quan 4.1 Từ đồng nghĩa tương quan 4.1.1 adjective 4.1.2 noun 4.2 Từ trái nghĩa 4.2.1 adjective sầu /prəˈgrɛsɪv/

Thông dụng

Tính từ

Tiến lên, tiến tới progressive sầu motionsự chuyển động phát triển Tỏ ra văn minh, cách tân mau lẹ progressive movementphong trào tiến bộprogressive sầu policychế độ hiện đại Luỹ tiến; tăng nhiều lên; tăng lên ko chấm dứt, trở nên tân tiến không dứt progressive sầu taxationsự đánh thuế luỹ tiếna progressive diseasebệnh nặng dần lên Đang phát lên (về điều kiện xóm hội, về hiệu lực) a progressive sầu firmmột chủ thể vẫn phát triểna progressive nationmột giang sơn sẽ cải cách và phát triển (ngôn ngữ học) tiến hành progressive sầu formthể tiến hành

Danh từ

Người hiện đại, bạn cấp tiến ( Progressive) đảng viên đảng Cấp tiến

Chuyên ngành

Kỹ thuật tầm thường

tiền limited progressive sầu systemhệ tiến triển có giới hạnprogressive sầu bondingliên kết lũy tiếnprogressive motionhoạt động tịnh tiến thẳngprogressive muscular dystrophyloàn chăm sóc cơ tăng tiếnprogressive sầu signal systemhệ tín hiệu tiến triểnprogressive taxationthuế lũy tiếnprogressive sầu torsion spasmco thắt xoắn tiệm tiến, loàn trương lực cơ vươn lên là dạngprogressive sầu wavetrào lưu tiến bộprogressive sầu wavesóng tiếnprogressive sầu wavesóng tịnh tiếnprogressive sầu wave sầu acceleratormáy tốc độ sóng tiếnprogressive wavessóng tiếnprogressive-wave antennaăng ten sóng tiến

Kinch tế

ngày càng tăng tăng dần progressive sầu (installment) paymentsự trả (góp) tăng dầnprogressive sầu costphí tổn tăng dần

Các trường đoản cú liên quan

Từ đồng nghĩa tương quan

adjective sầu accelerating , advanced , advancing , avant-garde * , bleeding-heart , broad , broad-minded , continuing , continuous , developing , dynamic , enlightened , enterprising , escalating , forward-looking , go-ahead * , gradual , graduated , increasing , intensifying , left * , left of center , lenient , modern , ongoing , onward , open-minded , radical , reformist , revolutionary , tolerant , up-and-coming * , up-to-date , wide , forward , precocious , liberal , liberalistic , active , growing , rising noun liberalist

Từ trái nghĩa

adjective conservative sầu , moderate

Tmê say khảo thêm trường đoản cú có văn bản tương quan

Progressive sầu wave trào lưu hiện đại, sóng lan truyền, sóng chạy, sóng tiến, sóng tịnh tiến, sóng tịnh tiến, progressive Wave sầu antenna ăng ten sóng, leaky-wave antenmãng cầu, ăng ten sóng rò, progressive-wave antenna, ăng ten sóng tiến, progressive sầu Preliming / phiên âm này sẽ đợi bạn hoàn thành /, sự lắng sơ bộ, progressive preliming, sự lắng sơ cỗ tiến triển Muscular dystrophy Danh từ bỏ : teo cơ, loạn dưỡng cơ, progressive muscular dystrophy, loàn chăm sóc cơ tăng tiến Alphabetical ´betikl /, như alphabetic, Từ đồng nghĩa tương quan : adjective, Từ trái nghĩa : adjective, a to lớn z , consecutive , graded , indexed , logical , ordered , progressive sầu , unalphabetical,... Chuyên mục: Hỏi Đáp