Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Prize là gì

*
*
*

prize
*

prize /prize/ danh từ phần thưởng, phầm thưởngthe International Lenin Peace Prize: phần thưởng quốc tế hoà bình Lê-ninkhổng lồ carry off the prize: giật giải, đoạt giải (nghĩa bóng) điều mong muốn, ước vọngthe prizes of life: những ước muốn của cuộc đời giải xổ số; số trúng (định ngữ) được giải, chỉ chiếm giảiprize ox: nhỏ trườn được giải (định ngữ), (mỉa mai) đại hạng, cựca prize idiot: thằng ngốc đại hạng ngoại hễ từ đánh giá cao, quýkhổng lồ liberty more than life: quý thoải mái rộng sinh mệnh danh từ chiến lợi phẩm (tàu bè cổ, gia sản...)to lớn make prize of...: trưng thu (tàu bè, gia tài... ngơi nghỉ biển) làm cho chiến lợi phẩmkhổng lồ become prize: bị tóm gọn, bị tịch thu làm cho chiến lợi phẩm (nghĩa bóng) của ttránh ơi, của bắt được ngoại động từ ((cũng) pry) trưng thu (tàu bnai lưng, gia tài... ngơi nghỉ biển) làm cho chiến lợi phẩm danh tự ((cũng) prise) sự nạy, sự bẩy (bằng đòn bẩy) (tự Mỹ,nghĩa Mỹ) đòn bẩy nước ngoài rượu cồn từ bỏ ((cũng) prise) nạy, bẩy lênto lớn prize open a box: nạy tung loại hộp rato prize up the cover: bẩy loại nắp lên
phần thưởngNobel prizegiải Nobel
*

Xem thêm: Github - League Of Legends

*

*

prize

Từ điển Collocation

prize noun

ADJ. big, great, prestigious | special | coveted She was the first woman lớn win this coveted prize. | glittering He strove for the glittering prizes of politics. | first, top | runner-up, second | consolation | booby The booby prize was awarded lớn the worst singer in the competition. | cash, money

VERB + PRIZE award (sb), give (sb) | present The prize was presented by the mayor. | get, receive sầu, take, win | accept

PRIZE + VERB go to sb/sth The prize went to the grey long-haired cat. | be worth sth a prize worth over £3,000

PRIZE + NOUN winner (also prizewinner) | money | draw

PREP. ~ for He won the Nobel Prize for Literature.

Từ điển WordNet


English Synonym and Antonym Dictionary

prizes|prized|prizingsyn.: adore appreciate award cherish dear hold idolize respect revere reward treasure value worship