Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

present
*

present /"preznt - pri"zent/ pri"zent/ tính từ xuất hiện, hiện tại diệnlớn be present at...

Bạn đang xem: Present with nghĩa là gì

: có mặt sống...to be present lớn the mind: hiển thị trong trí hiện thời, hiện thời, lúc này, ni, nàypresent boundaries: con đường nhãi giới hiện nay tạithe present volume: cuốn sách này (ngôn từ học) hiện nay tạipresent tense: thời hiện tại (từ cổ,nghĩa cổ) sẵn sàng chuẩn bị, chuẩn bị giúp đỡa very present help in trouble: sự trợ giúp rất là chuẩn bị trong khi bồn chồn khó khăn khăn danh từ hiện giờ, hiện giờ, bây giờ, hiện thời, lúc này, bây giờat present: bây chừ, bây chừ, dịp nàyfor the present: trong bây giờ, hiện nay giờ (pháp lý);(chơi cợt) tư liệu này, tứ liệu nàyby these presents: do đa số tư liệu này (ngữ điệu học) thời hiện tại danh từ qua biếu, trang bị khuyến mãi, tặng ngay phẩmkhổng lồ make somebody toàn thân a present of something: biếu ai vật gì, Tặng ai loại gì danh từ tứ rứa giơ súng ngắm bốn thế bồng súng chào nước ngoài cồn từ giới thiệu, bày ra, lòi ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficulty: ngôi trường hợp này lộ ra một trong những khó khăn đưa, trình, nộp, dângto present the credentials: trình quốc thưkhổng lồ present a petition: chuyển một bạn dạng loài kiến nghịto lớn present a cheque for payment: nộp séc nhằm lĩnh tiền giãi bày, trình bày, biểu thịto present the question very cleary: trình bày vụ việc một cách rất rõ ràng ràng thể hiện (một vsống kịch); cho (diễn viên) ra mắtlớn present oneself: trình diện; dự thi; nảy sinh, mở ra, biểu hiện ralớn present oneself before the jury: phơi bày trước ban giám khảothe idea presents itself khổng lồ my mind: ý suy nghĩ nảy ra trong phán đoán tôi trình làng (ai cùng với ai); gửi (ai) vào yết loài kiến, chuyển (ai) vào bệ kiến (vua...)to lớn be presented at court: được đưa vào chầu, được đưa vào yết kiến vua (tôn giáo) tiến cử (thầy tu với giám mục để cai quản xđọng đạo) biếu tặng ngay (ai chiếc gì) (quân sự) giơ (súng) ngắm (quân sự) bồng (súng) chàokhổng lồ present arms: bồng súng chào
hiện tại tạiat the present time: vào thời điểm hiện tại tạipresent value: quý hiếm hiện nay tạitrình bàyLĩnh vực: toán thù và tinhiện naypresent requirement: nhu cầu hiện naytrình diễnpresent (vs)chuyển rapresent (vs)trình bàypresent (vs)trình diễnpresent condition current situationhiện nay trạngpresent tensehiện hànhpresent tensehiện nay tạipresent tensehiện nay thờipresent timehiện tại hànhpresent timehiện tại tạipresent timehiện tại thờipresent valuequý hiếm hiện tại cópresent valuecực hiếm hiện thờipresent valvehiện nay giábày tỏđưanộptrìnhfailure khổng lồ present: sự không thể trình (phiếu khoán)present a cheque for payment (khổng lồ ...): xuất trình bỏ ra phiếu để lãnh tiềnpresent a letter for signature (to lớn ...): trình thỏng nhằm ký têntrình bàyxuất trìnhpresent a cheque for payment (to ...): xuất trình chi phiếu để lãnh tiềnnet present valuegiá ngày nay thuầnnet present valuehiện giá chỉ ròngnet present valuecách thức cực hiếm thực trên tịnhnet present value methodcách thức tính giá trị bây giờ thuầnpresent capitalvốn đã gọipresent capital valuecực hiếm bây giờ của bốn bảnpresent capital valuecực hiếm vốn đã gọipresent discounted valuequý giá hiện tại chiết tínhpresent incomecác khoản thu nhập trước mắtpresent month (the ...)tháng nàypresent needsyêu cầu hiện nay tạipresent valuequý giá hiện nay tạipresent valuehiện giápresent valuethời giápresent year (the ...)trong năm này <"preznt> tính từ o tất cả mặt, hiện diện o hiện nay, hiện tại, hiện thời, ni, này danh từ o hiện tại, hiện thời, hiện giờ, hiện nay, bây giờ, bây giờ o (pháp lý);(đùa cợt) tài liệu này, tư liệu này § present assignment : quyết định hiện tại § present value : giá bán trị hiện tại § present value profit : lợi nhuận hiện tại
*

*

*

present

Từ điển Collocation

present adj.

VERBS be | remain

ADV. ever the ever present risk of pollution

PHRASES past and present a các mục of all club members, past & present

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Code With Mu: A Python Code Editor — Mu 1 2; Python For You And Me 0

something presented as a gift

his tie was a present from his wife

v.

formally present a debutante, a representative of a country, etc.

adj.

spatial sense; being or existing in a specified place

the murderer is present in this room

present at the wedding

present at the creation


English Synonym & Antonym Dictionary

presents|presented|presentingsyn.: award bestow deliver donate extend give sầu grant hvà over offer submit tenderant.: absent future past