pinch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinch tức thị gì, khái niệm, các sử dụng cùng ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phạt âm pinch giọng bạn dạng ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của pinch.


Từ điển Anh Việt

pinch

/pintʃ/

* danh từ

dòng vấu, mẫu véo, chiếc kẹp, dòng kẹt

to lớn give someone a pinch: véo ai một cái

nhúm

a pinch of salt: một nhúm muối

a pinch of snuff: một nhúm dung dịch hít

(nghĩa bóng) chình ảnh o ép, sự giằn vặt, sự dày vò

the pinch of poverty: chình ảnh bí đói giày vò

the pinch of hunger: cơn đói rượu cồn cào

thời điểm gay go, thời điểm bức thiết

lớn come to a pinch: mang lại dịp gay go; cho dịp bức thiết

(từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự nạp năng lượng cắp

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ bỏ lóng) sự bắt, sự cầm cổ

* ngoại hễ từ

vấu, véo, kẹp, kẹt

bó thắt, làm đau, có tác dụng tức (chân) (giầy chật)

the new shoes pinch me: đôi giày bắt đầu bó chặt làm nhức chân tôi

(nghĩa bóng) làm cho cảm giác cồn cào (đói), làm tê buốt; làm tái đi (rét)

to be pinched with cold: lạnh buốt, tái đi vày rét

khổng lồ be pinched with hunger: đói động cào


chống đoạt

lớn pinch money from (out of) someone: cưỡng giành tiền giấy ai

són đến (ai loại gì)

khổng lồ pinch someone in (of, for) food: són mang lại ai một tí đồ ăn

giục, thúc (ngựa vào cuộc chạy đua)

(sản phẩm hải) mang lại (thuyền) đi trái hướng gió

(từ bỏ lóng) xoáy, nạp năng lượng cắp

(trường đoản cú lóng) bắt, cầm cổ, cho vào tù

* nội động từ

bó chặt, có tác dụng đau, làm cho tức (giày chặt)

keo dán giấy cú, bủn xỉn, rứa cổ chày ra nước

that is where the shoe pinches

khó khăn là nơi ấy; rắc rối phiền hậu toái là nơi ấy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

pinch

a painful or straitened circumstance

the pinch of the recession

an injury resulting from getting some body part squeezed

a squeeze with the fingers

Synonyms: tweak

squeeze tightly between the fingers

He pinched her behind

She squeezed the bottle

Synonyms: squeeze, twinge, tweet, nip, twitch

irritate as if by a nip, pinch, or tear

smooth surfaces can vellicate the teeth

the pain is as if sharp points pinch your back

Synonyms: vellicate

Similar:

touch: a slight but appreciable amount

this dish could use a touch of garlic

Synonyms: hint, tinge, mite, jot, speông xã, soupcon

emergency: a sudden unforeseen crisis (usually involving danger) that requires immediate action

he never knew what to do in an emergency

Synonyms: exigency

nip: a small sharp bite or snip

apprehension: the act of apprehending (especially apprehending a criminal)

the policeman on the beat got credit for the collar

Synonyms: arrest, catch, collar, taking inlớn custody

crimp: make ridges inlớn by pinching together

pilfer: make off with belongings of others

Synonyms: cabbage, purloin, abstract, snarf, swipe, hook, sneak, filch, nobble, lift

Bài viết liên quan