parade tức thị gì, tư tưởng, các thực hiện với ví dụ vào Tiếng Anh. Cách phát âm parade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parade.

Bạn đang xem: Parade là gì


Từ điển Anh Việt

parade

/pə"reid/

* danh từ

sự phô trương

cuộc diễu hành, cuộc duyệt binh

Mac Day parade: cuộc diễu hành ngày một mon 5

vị trí coi ngó binh; thao ngôi trường ((cũng) parade ground)

mặt đường đi bộ mát; công viên

programme parade

lịch trình những ngày tiết mục (truyền thanh hao, truyền hình)

* ngoại cồn từ

tập họp (quân đội) nhằm ưng chuẩn binch, đến diễu hành, cho diễu binh

to lớn parade troops: mang đến diễu binh

phô trương

to parade one"s skill: phô tài khoe khéo

diễu hành qua, tuần hành qua

lớn parade the streets: diễu hành qua phố

* nội động từ

diễu hành, tuần hành


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học tự vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ bỏ bắt đầu từng ngày, luyện nghe, ôn tập cùng đánh giá.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích đúng theo từ bỏ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng số 590.000 từ bỏ.

Xem thêm: Giao Dịch Viên Tiếng Anh Là Gì, Bình Luận Nghề Nghiệp Trong Tiếng Anh


*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô tìm kiếm và nhằm thoát khỏi.Nhập trường đoản cú cần tìm vào ô search tìm với coi các từ bỏ được nhắc nhở hiện ra bên dưới.Lúc con trỏ sẽ phía bên trong ô tìm kiếm kiếm,thực hiện phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> nhằm di chuyển giữa các từ bỏ được gợi ý.Sau kia thừa nhận (một đợt nữa) để xem chi tiết trường đoản cú kia.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô kiếm tìm tìm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ bỏ đề nghị kiếm tìm vào ô tìm kiếm với xem những từ bỏ được nhắc nhở hiển thị bên dưới.Nhấp con chuột vào trường đoản cú muốn xem.
Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa vượt nlắp các bạn sẽ không nhận thấy trường đoản cú bạn muốn tìm vào danh sách gợi ý,lúc ấy bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp sau để hiển thị tự đúng đắn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*