Trong Tỷ Lệ và thống kê lại Phường (X) tức là xác suất X xảy ra. Trong kim chỉ nan tập hòa hợp, P (X) Có nghĩa là tập lũy vượt của X. Trong hình học, P sẽ được ví như thể phương pháp tính chu vi.

Bạn đang xem: P là gì

Cùng Top giải thuật đọc thêm về công thức tính P cùng các kí hiệu vào toán học nhé!

Công thức tính P. vào toán học

- Chu vi của một đa giác được tính bởi tổng độ dài những cạnh của chính nó. Vì vậy, công thức tính chu vi của tam giác là: P = a + b + c

Trong đó a, b, c là các cạnh của tam giác.

- Với tứ đọng giác công thức là: P = a + b + c + d

- Công thức bao quát mang đến nhiều giác n cạnh: P. = a1 + a2 +… + an Trong số đó a1, a2,… an là những cạnh của đa giác.

Xem thêm: How To Remove Chew Wga V0

- Đường tròn – Với các con đường tròn cách làm tính chu vi là

P. = 2. ∏. r

Hoặc P. = ∏. d

Trong đó: 

Phường là chu vi

R là buôn bán kính

D là con đường kính

∏ ≈ 3.14 là hằng số

- Hình chữ nhật: Chu vi hình chữ nhật tất cả công thức là: Phường = ( a + b ) x 2

Trong đó, a là chiều dài, b là chiều rộng và P.. là chu vi.

- Hình vuông: Chu vi hình vuông là: P = a × 4

Trong đó, a là cạnh cùng Phường là chu vi.

*

Các cam kết hiệu toán thù học tập phổ biến

Dưới đây là danh sách các ký kết hiệu phổ cập duy nhất được áp dụng trong tân oán học tập.


Biểu tượng

Nội dung đại diện

+Thêm dấu: Thường được gọi là dấu cùng hoặc dấu cộng
-Dấu trừ: Thường được gọi là lốt trừ
xDấu nhân : Thường được Điện thoại tư vấn là vệt thời hạn hoặc bảng thời gian
÷Dấu hiệu phân chia: Để phân chia
=Dấu bằng
| |Giá trị tốt đối
Không bằng
()Dấu ngoặc đơn
<>Dấu ngoặc vuông
%Dấu phần trăm: Trên 100
Dấu hiệu tổng lớn: Tính tổng
Dấu căn bậc hai
Dấu hiệu bất đẳng thức: Lớn hơn
!yếu ớt tố
θTheta
πSố Pi
Xấp xỉ
Sở trống
Dấu góc
!Dấu hiệu giai thừa
bởi thế
vô cực

Các kí hiệu về tập hợp

Có 14 ký hiệu về tập đúng theo với cùng với từng cam kết hiệu có 1 chân thành và ý nghĩa riêng rẽ. Cụ thể:

*

Các kí hiệu về số cùng ma trận

Các kí hiệu và ý nghĩa sâu sắc về số cùng ma trận được tập vừa lòng chi tiết trong bảng dưới đây:

*

Các kí hiệu về phần trăm thống kê

Trong toán học, tỷ lệ thống kê lại là 1 trong những Một trong những phần kỹ năng và kiến thức siêu quan trọng và để học giỏi phần kỹ năng và kiến thức này thì những bạn cần phải ghi lưu giữ mọi cam kết hiệu tương quan. Dưới đó là gần như ký kết hiệu về tỷ lệ những thống kê với chân thành và ý nghĩa của chúng: