Mở đầu: Để học một ngoại ngữ trong đó gồm từ vựng, ngữ pháp với các kĩ năng như nghe, nói, đọc, viết thành công… đòi hỏi nhiều điều. Một trong những điều cơ bán nhất, theo chúng tôi, là phương pháp(PP). PPhường. dể đi đến thành công nhất là PPhường. tự học.Trong PP tự học, người học bao gồm thể vừa học thiết yếu bản thân (tự học) vừa học từ người khác học bằng giải pháp hỏi (miệng), bằng cách lắng nghe (tai), bằng giải pháp quan lại sát(mắt), bằng bí quyết làm cho việc(tay). Từ góc độ của người dạy (và ) học, điều duy nhất bọn họ có thể làm cho là vẽ cho người học một bí quyết học (how lớn study), biết phương pháp học (know how to lớn study) theo đúng điều người Trung Quốc đã dạy: “Nếu vẽ đến người ta câu cá thì bạn sẽ nuôi họ được cả một đời, nếu mang đến người ta cá thì chỉ nuôi họ được một ngày nhưng mà thôi”. Dựa vào nguyên ổn tắc 1H5W (xin xem bài bác “ Về một phương pháp tự học tiếng Anh y học’’ nguyenphuocvinhco2010yahoo.com.vn), ta tất cả những câu hỏi sau:

What?: Thách thức lớn nhất nhưng mà người đọc /người dịch một văn bản kế toán (KT), tài chủ yếu (TC), bank (NH) là gì? Học gì trước để có tác dụng cơ sở cho việc đọc /dịch một văn bản KT-TC-NH?

Why?: Tại sao lại nhấn mạnh vào thuật ngữ ?

How?: Học thuật ngữ như thế nào? Có một phương pháp như thế nào tiện dụng, dễ nhớ với hữu hiệu?

Where?: Từ phương pháp đó, ta sẽ ghi chxay thuật ngữ vào đâu? Sắp xếp như thế nào để Khi cần sử dụng chúng đúng ngữ cảnh và đúng chuẩn.

When?: Phân phối quỹ thời gian như thế nào mang đến hợp lý? Liệu gồm học thể học thuật ngữ KT-TC-NH hằng ngày (365 ngày ) không ? Nếu gồm, học như thế như thế nào ? phương pháp gì?

Who?: Ai gồm thể thăm dự vào tiến trình học ? ban bè ? member vào gia đình? bạn thuộc lớp?

Từ những câu hỏi trên, ta sẽ xây dựng một phương pháp học từ những tiêu đề sau đây:

1.Thuật ngữ: tại sao lại nhấn mạnh vào thuật ngữ ?

2.Cách hoc thuật ngữ KT-TC-NH: tại sao lại dựa vào những bé chữ.

Bạn đang xem: Opening balance là gì

Đang xem: Opening balance là gì

3.Tính đặc trưng của thuật ngữ KT-TC-NH.

4.Cách lưu trữ: xây dựng thuật ngữ theo dạng từ điển bỏ túi.

Thuật ngữ

Tại sao lại nhấn mạnh vào thuật ngữ

Mỗi một lĩnh vực khoa học (kỹ thuật tuyệt làng mạc hội) khác biệt chủ yếu ở từ vựng của bọn chúng. Đây chính là đặc trưng quan liêu trọng nhất , cơ bản nhất của mỗi chăm ngành đồng thời là một vào những thách thức nhưng mà người đọc / người dịch gặp phải. Chính vày vậy việc học thuật ngữ chăm ngành thường được nhấn mạnh đặc biệt ở những khóa học về pháp lý, y học, thương mại hoặc các ngành kỷ thuật khác . Theo Douglas Robinson , câu hỏi thường được hỏi nhiều nhất ở các đội thảo luận người dịch trực tuyến như “Internet`s Lantra -L và Compuser `s FLEFO là : “ Bạn nói X , Y và Z ở ngôn ngữ B như thế làm sao ?” Điều tương tự củng xảy ra ở các diễn đàn trực tuyến về việc học tiếng Anh siêng ngành như KT-TC-NH ở Việt Nam. Câu hỏi đại loại như : “ nguim giá chỉ ”, “chứng từ gốc ”, “chiếm dụng vốn ”, “ quyết tân oán phân phối lợi nhuận”, “ sổ cái ”…được dịch lịch sự tiếng Anh như thế nào? Hoặc “ due date”, “ngân hàng reconciliation”, “ blaông xã knight”, “arm’s length price ”, “Chinese wall”, “red herring” …bao gồm nghĩa gì ở tiếng Việt?

Tại sao lại dựa vào những bé chữ

Trước hết cần phải nhớ rằng trong bảng chữ loại tiếng Anh có cả thảy 26 chữ mẫu thì những thuật ngữ KT-TC-NH gần như bắt đâù từ chữ chiếc A đến Z.

Ví dụ: 1.account: tài khoản 2.bond: trái phiếu 3.captital: vốn 4.debit: mặt nợ 5.earnings: tiền kiếm được, thu nhập 6.facilities: những thể thức cho vay 7.gearing: tỉ số vốn vay mượn 8.hedge: tự bảo hiểm 9. interest: tiền lãi 10.journey: sổ nhật kí(kế toán) 11.knock: rớt giá bán 12: ledger: sổ cái 13.margin: tỉ suất lãi trên giá bán 14.negotiate: lấy tiền / hàng hóa bằng biện pháp dùng hối phiếu / séc 15:overheads: ngân sách thông thường 16: portfolio: danh mục đầu tư 17: quotation: yết giá bán 18.return: lợi nhuận 19.securities: chứng khân oán đôi mươi.takeover: làng mạc tính 21.underwrite: bao tiêu 22.variance: số chênh lệch 23.write-off: xóa nợ 24 xd : ko kể cổ tức (ex dividend) 25.yield: lợi tức thu nhập 26.z-score: tỉ số z.

Thứ hai là dựa vào bảng chữ cái để học thuật ngữ KT- TC-NH, người học sẽ hưởng lợi các ưa điểm sau:

a. Dễ quản lý lượng từ vựng (theo những bé chữ: a, b, c, d, e, …).

b. Dễ nhớ (bởi lưu trữ một bí quyết khoa học ).

c. Dễ lấy ra sử dụng Lúc cần (theo dạng từ điển bỏ túi).

d. Dùng từ đúng ngữ cảnh chăm ngành với đúng chuẩn.

Theo phương pháp này, nhỏ chữ “a ”, “b ”,“c”, gồm những từ với nét nghĩa TC-KT-NH đặc trưng

A:

1.absorb(v), absorption(n) : sáp nhập

Ex. The company was absorbed by IBM in 1995

Ex. The mergers they planned included the absorption of two small banks

2.accelerate(v), acceleration(n) : tăng tốc

Ex. Ví dụ naỳ do bạn tìm kiếm

Ex. Ví dụ này do bạn tyên ổn kiếm

Lưu ý: những ví dụ có những thuật ngữ TC-KT-NH có thể dể dàng tìm thấy ở 2 từ điển tiếng Anh Thương mại( NXB Longman với Oxford ) đươc ghi ở phần tđam mê khảo dưới đây.

3.accept(v), acceptance(n) : chấp nhận

4.account(n), : tài khoản, accountant(n) : kế toán thù viên, accountancy(n) : kế toán , accountable(adj): tất cả trách nhiệm

5.accrue(v), accrual(n) : tăng dần

6.accumulate(v), accumulation(n) : tích lũy

7.acquire(v), acquirer(n), acquisition(n) : thiết lập lại

8.advance(v): tăng giá bán, advancer(n) : cổ phiếu tăng gía

9.advise(v), advice(n) : thông báo

10.affiliate (v), affiliation(n) : sáp nhập, affiliate(n) : công ty

11.after-tax(adj) : sau khoản thời gian nộp thuế

12 allow(v), allowance(n): miễn thuế

13.amortize,-ise(v), amortization(n), amortizable(adj) : khấu hao/trả (nợ )dần/ có thể khấu hao

14.appreciate(v), appreciation(n) : tăng giá bán

15.appropriate(v), appropriation(n) : phân bố

16.arrears(n) : tiền còn nợ

17.asset(n): tài sản.

18.audit(v)+(n), auditor(n) : kiểm toán

19.avoid(v), avoidance(n) : tách (thuế)

B:

1.back(v) : ủng hộ

2.backdate(v): đề lùi ngày về trước

3.backlog(n) : tồn đọng

4.backwardation(n) : sự chênh lệch giá

5.bail(n)+(v) : tiền bảo lãnh

6.bailout(n): sự cứu trợ

7.balance(n)+(v) : số dư/số còn lại

8.balloon(n): đợt tầm thường cục

9.bank(n): ngân hàng

10.bear(n), bearish(adj): ( người ) đầu cơ giá bán xuống , xu hướng giá bán giảm

11.bellweather(n): chứng khoán đầu đàn

12.beneficiary(n): người thụ hưởng

13.benchmark(n)+(v), benchmarking(n) : sử dụng (vật gì ) làm điểm chuẩn, điểm chuẩn

14.bid(n)+(v) ,bidding, bidder: giá chỉ hỏi sở hữu, download, người mua

15.bill(n): hóa đơn /giấy bạc, billing : lập hóa đơn

16.bond(n):trái phiếu

17.book(s): sổ sách kế toán(n)

18.bookkeeping(n): công việc kế toán thù , bookkeeper: người kế toán

19.boom(n): cơn bột phát , cơn sốt

20.bourse: sở giao dịch chứng khân oán

21.broker: người môi giới

22.budget: ngân sách 23.bull: người đầu cơ giá lên

24.buyback: mua lại

25.buyin: cài lại/ cài buôn bản tính

26.buyout: thiết lập làng tính

C:

1.call(n): phần vốn gọi gốp ,gọi vốn

2.capital(n): vốn

3.cash(n): tiền mặt

4.charge(n): bỏ ra phí

5.clawback(n): thu hồi, thu hoàn

6.clean(adj): sạch, ko mắc nợ

7.clearing(n): tkhô cứng tân oán bù trừ

8.commisson(n): tiền hoa hồng

9.commodity(n): sản phẩm hóa

10.cost(n): gía ,chi phí

11.credit(n): tín dụng

12.currency(n): tiền tệ

13.custody(n): sự ủy thác

D, I, F, G, H… Z là những từ KT-TC-NH bắt đầu bằng những con chữ này thuộc về sưu tập của bạn (corpus).

– Lưu ý:

1.Các thuật ngữ KT-TC-NH sắp xếp theo thứ tự 26 chữ chiếc là các từ đơn (đơn âm cùng đa âm). Từ đơn âm như “ bank”, “bid”…, từ đa âm như “acquisition”, “amortization”…

2.Việc liệt kê theo bảng chữ chiếc là một cách nhớ đồng thời là một biện pháp học. Tuy nhiên nếu các thuật ngữ trên được đưa vào ngữ cảnh, chẳng hạn vào câu thì nghĩa của chúng sẽ đúng đắn cùng được cần sử dụng đúng ngữ cảnh .Ví dụ “advance ” Khi đứng độc lập thường cho rất nhiều nghĩa, khiến đến người đọc/ người dịch hiểu nghĩa mơ hồ (vày một từ gồm nhiều nghĩa).Từ này có thể cho các nghĩa:1.tiến lên phía trước 2.tiến bộ 3.mang lại ai tạm ứng (một số tiền) 4.(giá bán cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa ..) tăng gía . Nhưng nếu được đặt vào câu và trong một chủ đề “tài chính”, nó sẽ cho một nghĩa tài chính là tăng giá .

Ví dụ:

a.Gold prices advanced slightly in early trading

(Gía quà đã tăng nhẹ vào phiên giao dịch sớm .)

b.Crude oil advanced $ 2.88 a barrel.

(Gía dầu đã tăng 2 đô 88 xu một thùng)

Vì vậy, ở phần này việc đưa từ vào câu là thật sự cần thiết. Lưu ý một số ví dụ ở những con chữ a…

3.Viêc học từ vựng TC-KT-NH qua các bé chữ đề nghị kết hợp với từ phái sinc như ở những ví dụ nêu bên trên vị đây là một trong những cách mở rộng vốn từ.

Xem thêm: Các Thành Phần Biệt Lập Là Gì ? Đặt Ví Dụ Thành Phần Biệt Lập Là Gì

Tính kết hợp : Đặc trưng phổ biến nhất vào hệ thuật ngữ KT-TC-NH

Theo từ điển tiếng Anh thương mại (NXB Longman) , từ ghnghiền chiếm môt bộ phận lớn của tiếng Anh thương mại. Các từ ghép naỳ thường được kết hợp bởi một danh từ mà chỉ một sự vật / chủ thể thông thường (tiêu biểu là từ nằm cuối của đội ) và một từ/ nhóm từ khác (bao gồm thể là danh từ, cum từ, tính từ, tính từ ghép) cơ mà nhận diện một loại chủ thể về sự vật đó / một phần của chủ thể đó .Ví dụ, gồm nhiều loại cổ phiếu khác biệt . Cổ phiếu (shares/stocks) là một từ chỉ sự vật/ hoặc chủ thể chung . Trong tiếng Anh TC có nhiều loại cổ phiếu nhưng từ/ những từ khác nhau chỉ về nhiều loại cổ phiếu đó . Ví dụ từ shares sẽ tất cả các từ vào tiếng Anh sau nhận diện về các loại cổ phiếu khác biệt ( những từ này sẽ sắp xế p theo các con chữ a, b, c…)

4.1.1 Từ SHARES cùng các từ kết hợp của nó

1 advancing shares: những cổ phiếu tăng giá bán

2 blue-chip nội dung : cổ phiếu thượng hạng

3 capital nói qua :………… vốn

4 declining shares :……….. giảm giá

5 equity nội dung : ………..thường

6 fully-paid mô tả : ………..đã nộp đủ

7 golden tóm tắt : ………..kim cương

8 heavy nói qua :………..hạng nặng

9 income cốt truyện : ……….thu nhâp

10 listed nói qua : ……….được niêm yết

11 management nội dung : …của người quản lý

12 new tóm tắt : ………..mới

13 over-the-counter chia sẻ :…ngoại trừ quầy

14 partly-paid tóm tắt :……….đã trả một phần

15 quoted chia sẻ :………được yết giá

16 red-chip nói qua :………Hồng công

17 underlying share :………cơ sở

18 voting share :……….tất cả quyền biểu quyết

19 when-issued chia sẻ :………lúc được phạt hành

4.1.2 Một số từ tiêu biểu bắt đầu các nhỏ chữ A,B.C….với sư kết hợp của chúng

ACCOUNT(S) : TÀI KHOẢN / BÁO CÁO KẾT TOÁN / KẾT TOÁN

1 abbreviated accounts : báo cáo kế toán thù vắn tắt

2 adjustment account : kết toán điều chỉnh

3 annual accounts : báo cáo kết tân oán năm

4 appropriation account : t/k phân bổ

5 approved accounts : quyết tân oán được phê chuẩn

6 audited accounts : quyết toán thù được kiểm toán

7 balance of payments capital account : t/k cán cân tkhô hanh tân oán vốn

8 balance of payment current trương mục : t/k cán cân thanh tân oán vãng lai

9 ngân hàng tài khoản : t/k tại ngân hàng

10 blocked tài khoản : t/k bị phong tỏa

11 Call / Call deposit account : t/k tiền gởi không kì hạn

12 cash trương mục : t/k tiền mặt

13 cash management account : t/k quản lí tiền mặt

14 charge trương mục : t/k giao thương mua bán chịu

15 cheque / checking / current trương mục : t/k séc

16 client trương mục : t/k quý khách hàng

17 club trương mục : t/k câu lạc bộ

18 club accounts : kết tân oán phi thương nghiệp

19 company accounts : kết toán thù công ty

trăng tròn consignment tài khoản : kế toán hàng gởi bán

21 consolidated accounts : báo cáo kết tân oán tổng hợp

22 credit trương mục : t/k mua bán chịu

23 current trương mục : t/k vãng lai

24 custodial tài khoản : t/k ủy thác

25 debit account : t/k nợ

26 dem& account : t/k tiền gởi không kì hạn

27 deposit account : t/k tiền gởi gồm kì hạn

28 depreciation account : t/k khấu hao

29 discretionary trương mục : t/k tùy nghi

30 dormant trương mục : t/k chết

31 drawing account : t/k rút ít tiền

32 gmail tài khoản : t/k email

33 entertaintment account : t/k tiếp khách

34 escrow trương mục : t/k lưu giữ

35 Exchange equalization account : t/k bình ổn hối đoái

36 expense account : bản tính công vụ phí

37 external account : t/k cán cân tkhô nóng toán thù vãng lai

38 final accounts : report kết toán

39 foreign currency tài khoản : t/k ngoại tệ nước ngoài

40 group accounts : report kế tân oán gộp

41 inactive sầu trương mục : t/k ko năng động

42 income and expenditure account : t/k thu và chi

43 individual retirement trương mục :t/k hưu trí

44 instant access tài khoản : t/k được rút ít tiền ngay

45 interyên ổn accounts : báo cáo kế toán thù tạm thời

46 joint trương mục :t/k chung

47 loro account : t/k loro, t/k của mặt thứ ba

48 margin account : t/k biên

49 merchant trương mục : t/k kinh doanh

50 nominal account : t/k danh nghĩa

51 nostro tài khoản : t/k nostro / t/k của chúng tôi

52 notice trương mục : t/k thông báo trước

53 NOW account : t/k NOW

54 numbered account : t/k bằng số

55 postal tài khoản : t/k qua bưu điện

56 profit và loss trương mục : quyết toán thù lời lỗ

57 public account : t/k công

58 purchases account : t/k mua

59 real accounts : t/k về vật thể

60 sales tài khoản : sổ lợi nhuận / chào bán hàng

61 sales returns tài khoản : t/k mặt hàng gởi trả lại

62 savings tài khoản : t/k tiết kiệm

63 sundries trương mục : t/k linc tinh

64 suspense tài khoản : t/k treo / tạm thời

65 vostro account : t/k vostro, t/k của bạn

66 tài khoản balance: số dư t/k

67 tài khoản books: sổ sách kế toán

68 trương mục executive: người điều hành kế toán

69 trương mục manager: ngươi điều hành kế toán

69 tài khoản payee(only): chỉ trả vào t/k người hưởng

70 accounts payable: số tiền phải trả

71 accounts receivable: số tiền phải thu đươc

72 account terms: kỳ hạn thanh khô toán thù

ASSET(S) : TÀI SẢN

1 capital /chargeable / fixed asmix : tài sản cố định/lâu năm hạn

2 current / circulating /floating asset : tài sản lưu động /ngắn hạn /hiện hành

3 fixed asset : tài sản cố định

4 frozen asphối : taì sản đóng băng

5 hard asset : tài sản hữu hình

6 intangible assmix : tài sản vô hình

7 liquid asmix : tài sản dể thanh tiêu, lỏng

8 net assets ; tài sản ròng

9 net current assets : tài sản vảng lai ròng

10 operating assets : tai sản hoạt động

11 tangible asmix : tài sản hữu hình

12 underlying assets : tài sản liên quan đến chứng khoán

13 wasting asmix : tài sản cạn kiệt/ hao mòn dần

14 asset-backed security: chứng khoán bảo hiểm bằng tài sản

15 asmix backing: hổ trợ bằng tài sản

16 asset cover: mức bảo chứng nợ của tài sản

17 asmix deflation: giảm phát tài sản

18 asphối inflation: lạm phát tài phát lộc sản

19 asmix management: quản lý tài sản

trăng tròn asmix mix: sự phối hợp đầu tư

21 asmix shuffling/ chopping: cải tổ tài sản

22 asset-stripping: việc cài chủ thể, asset-stripper: người cài đặt tài sản

23 asmix turnover: lệch giá tài sản

24 asmix value: giá trị tài sản

25 assets value per share: giá chỉ trị tài sản đến mổi cổ phiếu

BALANCE : SỐ DƯ, CÁN CÂN

1 trương mục balance : sô dư t/k

2 adverse balance : cán cân nặng thiếu hụt

3 ngân hàng balance : số dư tại ngân hàng

4 cash balance : số dư tiền mặt

5 credit balance : số dư có

6 debit balance : số dư nợ

7 negative balance = adverse balance

8 opening balance : số dư đầu kì

9 trial balance : cân nặng đối kiểm tra

10 balance brought down/ brought forward : số dư có xuống( để cân nặng đối)

11 balance carried down/ carried forward : số dư mang sang

12 balance of payments : cán cân thanh khô toán

13 balance of payments capital tài khoản : xin coi từ account số 7

14 balance of payments current tài khoản : xin coi từ trương mục số 8

15 balance of payments deficit : rạm hụt cán cân nặng thanh hao toán

16 balance of payments surplus : thặng dư cán cân nặng tkhô cứng toán

17 balance of trade : cán cân nặng thương mại

18 balance sheet : bảng cân nặng đối tài sản

CAPITAL : VỐN

1 authorized capital : vốn đăng ký

2 called-up ………. : vốn được gọi

3 circulating…….. : vốn lưu động

4 core …………….: vốn tự tất cả cơ bản

5 debt……………..: vốn vay

6 equity ……………: cổ phần thường

7 fixed………………: vốn cố định

8 flight ……………..: vốn toá chạy

9 issued ……………. : vốn vạc hành

10 loan ………………: vốn vay

11 nominal …………..: vốn danh nghĩa

12 operating …………: vốn hoạt động

13 ordinary …………..: vốn cổ phần thường = equity capital

14 paid-in ……………: vốn đã góp

15 preference …………: vốn ưu đãi

16 risk ………………..: vốn rủi ro

17 mô tả ………………: vốn cổ phần

18 split…………………: vốn bóc tách đôi

19 tier 1………………..: vốn cấp 1

đôi mươi tier 2………………..: vốn cấp 2

21 uncalled……………: vốn chưa gọi

22 unissued……………: vốn chưa thiết kế

23 venture………………: vốn rủi ro

24 working …………….: vốn hoạt động

Các từ trương mục, asset, balance, capital…. trong cấu trúc tính từ ghép/ danh từ ghnghiền nêu trên vốn là những danh từ nằm cuối team nhưng đồng thời cũng đóng vai một tính từ/ danh từ đứng trước danh từ khác. Một lần nữa từ share sẽ được làm ví dụ minh họa.

1. nội dung allocation/ allotment: phân bố cổ phiếu

2. chia sẻ capital: vốn cổ phiếu

3. mô tả buyback: thiết lập lại cổ phiếu

Đây cũng là một đặc trưng của hệ thuật ngữ TC-KT-NH cần được lưu ý vì chưng nó góp phần mở rộng vốn từ. Chính bởi vậy ở mục 4.1.2 những từ account số 66, asset số 14, balance số 10…. trở đi, ta lại thấy chúng đứng đầu team có chức năng như một tính từ/ danh từ để tế bào tả từ nằm cuối đội như: account balance, tài khoản books, asmix backing, asphối mix… Hơn nữa, chúng cũng đứng đầu ở một số cấu trúc/ cụm từ nhưng lại gồm những bổ ngữ nằm ở vùng sau như balance brought down, balance of payments. Điều này mang đến ta thấy tất cả nhiều đặc trưng vào hệ thuật ngữ KT-TC-NH. Sau đây là một số từ tiêu biểu thường xuất hiện vào cấu trúc tính từ ghép/ danh từ ghxay của thuật ngữ TC-KT-NH:

A: tài khoản, accounting, agent, agreement, allowance, analysis, application,asphối.

B: balance, bank, banking, benefit, bid, bill, bond, bonus, book, broker, budget, business.

C: Call, capital, card, cash, center, certificate, charge, check, company, contract, control, cost, credit, currency.

D :………….

E :…………..

F :……………

Kết luận

Chúng tôi xin mượn một ngạn ngữ để kết thúc bài báo ở đây: “Mọi con đường đều dẫn về La mã’’. Tuy nhiên, điều quan tiền trọng là bé đường như thế nào gần nhất, không nhiều tốn kém nhẹm thời gian nhất cùng hơn hết giờ đây Cửa Hàng chúng tôi cùng hy vọng sẽ là những bạn có tác dụng được một điều cơ mà biện pháp đây gần 30 năm một người bạn cũ đã ghi tặng tôi trên một mảnh giấy nhỏ nhưng mà giờ đây chỉ còn vào trí nhớ : “ Trong đời người, chỉ cần 4 điều sau: – trồng một mẫu cây. – biết một bài hát. – có một đứa nhỏ và… -viết một CUỐN SÁCH. Nếu bạn làm được những điều trên, bạn là một người hạnh phúc và đồng thời đã viết cho chính bản thân mình một cuốn sách: Từ điển KT-TC-NH Anh-Việt.

Tài liệu tđam mê khảo . Alison Pohl (2009), Professional English Accounting, NXB Đồng Nai.

. Bill Mascull (2002), Business Vocabulary in Use, NXB Trẻ.

. Ian MacKenzie (2009), Financial English, NXB Đồng Nai.

. Michael McCarthy & Feliđô thị O’ Dell (2008), English Collocations in Use , NXB Đồng Nai.

. Robinson . D (1997), Becoming a Translator, Routledge.

. Sitháng Sweeney (2009), Professional English Financial, NXB Đồng Nai.

Từ điển:

. Longman Business English Dictionary (2007), NXB Longman.

. Oxford Business English Dictionary (2005), NXB Oxford.

. Từ điển Kinch tế-Kinch doanh Anh-Việt (2000), Nguyễn đức Dỵ với môt số tác giả, NXB Khoa học với Kỷ thuât.