*
Mua hết! 

1. "On the spur of the moment" tức là gì?

- Quyết định ngay thức thì bất thần, ý chỉ là bộc phát, không tính liệu kín đáo kẽ.

Bạn đang xem: On the spur of the moment là gì

Example :+ “Linda and Louis drove sầu lớn the beach on the spur of the moment.”

“Lindomain authority cùng Louis đang tài xế mang đến bãi biển ngay bây giờ.”

 + The trip khổng lồ grandma"s house was a spur - of - the - moment decision.

Chuyến đi đến công ty bà ngoại là 1 ra quyết định bỗng nhiên xuất.

+ We eloped on the spur of the moment . It was so romantic!

Chúng tôi đã bỏ qua trong thời đặc điểm đó. Thật là lãng mạn!

2. Mạo trường đoản cú THE là gì ?


- Mạo trường đoản cú "The" có cách gọi khác là 

- mạo tự khẳng định (dedinite article) dùng làm khẳng định cho danh từ bỏ đếm được và danh trường đoản cú ko đếm được, cả số ít lẫn số các.

Xem thêm: Pak Là Gì ? Nghe Idol Kpop All

- Mạo từ The luôn luôn đứng trước rất nhiều danh từ đã có được khẳng định, là hầu như danh trường đoản cú nhưng người đọc đã hiểu rằng đúng mực đối tượng người dùng được nhắc tới.

- Dùng mạo từ THE cho những danh trường đoản cú đang xác định rồi, tức đang biết trước về cái nào đó rồi

3. Cách sử dụng mạo trường đoản cú The

- Những đối tượng người sử dụng duy nhất

IELTS TUTOR xét ví dụ:

• The Pope : Đức Giáo Hoàng

• The Sun : mặt trời

• The Moon: mặt trăng

- Trước danh từ bỏ đã có được đề cập trước đó.

• I saw a beggar. The beggar looked curiously at me.

• A boy felt down from a tree. An ambulance is taking the boy khổng lồ the hospital

- Trước danh từ đã làm được xác định bởi một cụm từ bỏ, một mệnh đề hoặc một mệnh đề quan lại hệ

• The girl in uniform 

• The mechanic that I met 

Giải thích: bởi đang tất cả (that I met) có nghĩa là đã phân tích và lý giải cùng xác định rồi bắt buộc vẫn là tất cả the sinh sống trước nhé 

• The place where I waited for him

- Dùng với hầu như trường đoản cú "first", "second", "only" ... (số vật dụng tự)

- Dùng với adj nhằm chỉ 1 đội bạn, một tầng phần bên trong buôn bản hội

• The old

• The rich và the poor

- Dùng nhằm chỉ những người dân của một nước

- Những vị trí địa lý nhỏng hàng núi, hòn đảo, biển lớn, kênh đào

- Những công trình bản vẽ xây dựng nổi tiếng

- Những tổ chức triển khai, Những chuỗi hotel hoặc nhà hàng

- Tên riêng của một nhóm tổ quốc hoặc những đái bang:

• the USA, the UK, the Middle East, The UAE…

- The + N + of + N

• The Gulf of Mexico

• The United States of America

• The north of Spain 

- Dùng vào câu đối chiếu NHẤT :The most beautiful girl

- Dùng với 1 dòng họ có tức thị Gia đình

• The Smiths 

• The Williams

• The Obamas

- Những danh tự khi chúng ta nói đến một bạn, một chỗ hoặc một đồ vật thế thể: the government of Vietnam giới, the river of Saigon, the man across the road…

- Trước danh trường đoản cú biểu thị tình huống, quá trình, sự cố gắng đổi: over the years the development of the town accelerated, the frequency of violent crime decreased over the period, the improvement in living standards.