ABO văn là gì? Là một thể loại truyện xuất phát nguồn từ Âu Mỹ, đã tương đối phát triển ở fanfic nhưng gần đây mới rộ lên ở nguyên lịch sự, có bối cảnh tương lai, lúc nhỏ người di chuyển vào vũ trụ. Con người không phân phân tách theo giới tính nam nữ nữa mà là ABO, tức A – Altrộn, B – Beta, O – Omega, dựa vào "chất dẫn dụ".

Bạn đang xem: Omega là gì

– Beta thường chiếm phần lớn số lượng nhân loại (khoảng 80%), không bị ảnh hưởng bởi "chất dẫn dụ", có thể sinch sản nhưng khả năng sinch sản thấp, hậu đại dễ chết.

– Alpha là "tổng công", thường chiếm khoảng 15%, mạnh mẽ và xuất sắc cả về thể năng lẫn trí tuệ, dục vọng chiếm hữu rất cao, thiên tính chi phối, bị ảnh hưởng bởi "chất dẫn dụ" của Omega, dễ mất lý trí và xuất hiện bản năng chiếm hữu vì Omega.

– Omega là "tổng thụ", thường chiếm khoảng 5%, vào đó 1% là nam nhi, nhược thể, dễ có tnhì, khả năng sinh sản cao, hiện ra dòng giống mạnh mẽ, bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Altrộn, lúc trưởng thành, hàng năm sẽ có 1 thời gian "động dục" ra đời chất dẫn dụ thu hút Alpha.

Xem thêm: Lọc Máu Bằng Công Nghệ Apheresis Là Gì, Lọc Huyết Tương (Plasmapheresis)

– Altrộn và Omega hấp dẫn lẫn nhau.

– Một khi Alpha và Omega "đánh dấu" hoàn toàn nhau (Cắn nơi cổ, sau gáy) thì Antrộn không cầm đổi nhưng Omega sẽ không thể xôi thịt với đứa nào nữa trừ Antrộn cắn mình.

*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Theo yêu cầu của bạn YukariPis thì mình đã viết riêng một phần về thể loại ABO. Còn bạn nào không hiểu nữa thì bình luận mình sẽ giải thích.