phần lớn bên tuyển dụng bây giờ đề nghị ứng cử viên đề nghị nộp CV bởi Tiếng Anh. Và câu hỏi sử dụng những tự vựng làm thế nào cho đúng, hợp lý luôn là điều người tìm việc quan lại tâmkhi trình diễn CV.infobandarpkr.com vẫn khối hệ thống lại đa số tự vựng thường xuất hiện thêm trong CV, các bạn xem thêm nhé!

Apply position - Vị trí ứng tuyển

Apply for -ứng tuyển vào vị trí

- Personal Information - Thông tin cá nhân

Full Name - Họ cùng tên

Gender - Giới tính

Date of birth - Ngày sinh

Place of birth - Nơi sinh

Nationality - Quốc tịch

Religious - Tôn giáo

Identity Card No - Số CMND

Issued at - Cấp tại

Permanent address - Địa chỉ lâm thời trú

Current Address - Địa chỉ hiện nay tại

Phone number - Số điện thoại

E-mail address - Địa chỉ email

Desired salary - Mức lương hy vọng muốn

*

- Educational background - Quá trình học tập tập

studied at/ attend - học tại trường

majored in - học tập siêng ngành

Skills - kĩ năng

Computer skills/ IT skills - tài năng tin học

Good at… - tốt về

typing skills - năng lực đánh máy

Foreign language skills - kỹ năng ngoại ngữ

Communication Skills - tài năng giao tiếp

Team-working - tài năng thao tác làm việc nhóm

work independently - làm việc độc lập

work under high pressure - thao tác bên dưới áp lực cao

verbal communication skills - tài năng giao tiếp

problem-solving skill - năng lực giải quyết và xử lý vấn đề

- Courses -những khóa học

Attendance period - thời gian tsi mê gia

Institution - trung vai trung phong theo học

Pre-intermediate - sơ cấp

Intermidiate - trung cấp

Advanced - cao cấp

Qualifications - Bằng cấp

Certificate - hội chứng chỉ

GPA (Grade point average) - Điểm trung bình

Graduated - Tốt nghiệp

Internship -Thực tập sinh

- Experience - Kinh nghiệm

Undertake - Tiếp thừa nhận, đảm nhiệm

Work for -Làm việc mang đến ai, cửa hàng nào

Proffessional -Chuim nghiệp

Believe sầu in -Tin vào, tự tin vào

extensive experience in… - kinh nghiệm tay nghề dồi dào làm việc mảng…

professional in…- Chuyên Viên vào lĩnh vực….

Work History - Lịch sử làm cho việc

- Carrier Objectives - mục tiêu công việc

make a significant contributions to lớn the development of the company - mang về những góp phần đáng chú ý vào sự cải tiến và phát triển của công ty