Microsoft .NET Framework 4.5 Full

CHỈ CẦN DOWNLOAD LINK NÀY:

*
NETFramework-4.5-Final-32-64 Bits.zip (47.94 MB, 58380 lần tải)

Microsoft .NET Framework 4.5 Full, .NET Framework 4.5 là 1 trong bạn dạng cập nhật cho .Net Framework 4.0 bao gồm tính tương hợp cao.

Bạn đang xem: Download microsoft

Nếu bạn muốn sử dụng Visual Studio 2012 hoặc chạy đầy đủ ứng dụng được tạo nên trường đoản cú bộ Visual Studio 2012, hãy sở hữu cỗ thỏng viện này vào sản phẩm công nghệ
*
.Net Framework 4.5 đang có sẵn trong Windows 8 với Windows hệ thống 2012 đề nghị nếu như khách hàng sẽ cần sử dụng 2 hệ điều hành này, bạn ko nên cài đặt nó nữa
*

*

Overview
The .NET Framework 4.5 is a highly compatible, in-place update to lớn the .NET Framework 4. By using the .NET Framework 4.5 together with the C#, Visual Basic, or F# programming language, you can write Windows apps. The .NET Framework 4.5 includes significant language và framework enhancements for C#, Visual Basic, & F# (so that you can more easily write asynchronous code), the blending of control flow in synchronous code, a responsive UI, & website ứng dụng scalability . The .NET Framework 4.5 adds substantial improvements lớn other functional areas such as ASP.NET, Managed Extensibility Framework, Windows Communication Foundation, Windows Workflow Foundation, and Windows Identity Foundation.

Xem thêm: Code Idle Goddess Codes 2021 (May), Idle Goddess

The .NET Framework 4.5 delivers better performance, reliability, and security. For more information about these and other features of the .NET Framework 4.5, see the .NET Framework Developer Center trang web.System requirements
Supported operating systems: Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Paông chồng 2, Windows Vista Service Pack 2Windows Vista SP2 (x86 và x64)Windows 7 SP1 (x86 and x64)Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)Windows Server 2008 SP2 (x86 và x64)Hardware Requirements:1 GHz or faster processor512 MB of RAM850 MB of available hard disk space (x86)2 GB hard drive (x64) InstructionsNote: Windows 8 và Windows Server 2012 include the .NET Framework 4.5. Therefore, you don"t have sầu lớn install this software on those operating systems. Additional informationThis version of the .NET Framework runs side-by-side with the .NET Framework 3.5 và earlier versions, but performs an in-place update for the .NET Framework 4. For important information about this release, see the .NET Framework 4.5 Readme File.DownloadInternet Setup: http://www.mediafire.com/?4qi8arrc2e2i1izlinks dự phònghttp://uptệp tin.vn/4Wzxhttp://sinhvienit.net/forum/attachm...Full_cài đặt.zipOffline Setup (phiên bản setup ko cần phải có liên kết mạng): http://file.sinhvienit.net/1b323027Link dự phòng 1: http://www.mediafire.com/download.php?zsx6y331jcr9jn2Link dự trữ 2: http://upfile.vn/dkPVLink dự trữ 3: http://sinhvienit.net/forum/attachm...e-Setup%5D.zippass giải nén: sinhvienit.net