*

Cú pháp hàm mysql_query() như sau:

mysql_query(câu lệnh sql);Ví dụ: Để mang toàn bộ các phiên bản ghi vào bảng “Members”, ta đã Điện thoại tư vấn hàm mysql_query() nhỏng sau:

mysql_query (“Select * from Members”) ?>Vấn đề là khi thực hiện tầm nã vấn này, tài liệu sẽ tiến hành trả về dưới dạng một bảng. Ta sẽ triển khai mang từng dòng của bảng đó ra bên dưới dạng một mảng (thực hiện hàm mysql_fetch_array()), tiếp kia, vấn đề cách xử trí các thành phần của mảng kia ra làm sao là tùy ý các bạn.

Bạn đang xem: Mysql_fetch_array là gì

Ví dụ:

$result = mysql_query(“SELECT id, name FROM mytable”); while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) printf (“ID: %s Name: %s”, $row<"name">); mysql_free_result($result); ?>Đoạn lệnh trên lặp chu đáo qua bảng kết quả result, so với mỗi dòng của bảng, hàm mysql_fetch_array() vẫn đảm nhận Việc tách bóc chiếc đó rồi đưa vào một mảng có tên là $row. Mỗi bộ phận của mảng này đã là cực hiếm của cột mang tên tương ứng. bởi vậy, trước khi xác định tài liệu buộc phải đem là gì, chúng ta đề nghị xây cất câu truy tìm vấn SQL thế nào cho hợp lý và phải chăng cùng bảo đảm rằng truy hỏi vấn kia chỉ lấy ra đều ban bố gì yêu cầu sử dụng. Nếu kéo ra nhiều quá sẽ gây ra quá cài hệ thống dẫn cho treo sever VPS. Sau Khi đã chiếm lĩnh câu truy hỏi vấn Squốc lộ, ta chỉ Việc kết hợp với hàm mysql_query() nhằm trả hiệu quả về bên dưới dạng một biến hóa nào đó.

Xem thêm: Time To Live Là Gì Và Cách Dùng Trong Tiếng Anh, Time To Live Là Gì

Tiếp theo, bọn họ đang cần sử dụng một hàm có tên là mysql_fetch_array () để mang từng cái tài liệu ra để cách xử lý.Hàm mysql_fetch_array tất cả nhì tđam mê số: – Tyêu thích số đầu tiên: khẳng định thay đổi sở hữu tác dụng trả về bởi hàm mysql_query()– Tham mê số đồ vật hai: xác định giao diện định danh trường: -> MYSQL_ASSOC: Đưa ra một mảng với chỉ số của mảng là tên gọi trường-> MYSQL_NUM: Đưa ra một mảng cùng với chỉ số của mảng là số máy từ của trường được liệt kê trong câu truy tìm vấn SQL.-> MYSQL_BOTH: Đưa ra một mảng với chỉ số kết hợp giữa nhị loại bên trên. thường thì, ta cần sử dụng MYSQL_ASSOC để áp dụng chỉ số bởi tên các trường.lúc tầm nã vấn CSDL MySquốc lộ, ta hoàn toàn có thể áp dụng thêm một vài hàm prúc trợ: mysql_num_rows(biến hóa kết quả): trả về số các mẫu lấy được từ vươn lên là công dụng. Ví dụ:

$links = mysql_connect(“localhost”, “mysql_user”, “mysql_password”); mysql_select_db(“database”, $link); $result = mysql_query(“SELECT * FROM table1″, $link); $num_rows = mysql_num_rows($result);eđến “Có $num_rows phiên bản ghi được tra cứu thấyn”; ?>Tương từ ta có: mysql_num_fields (biến kết quả): Trả về số ngôi trường (cột) trong tập trung quảmysql_affected_rows (): Trả về số bạn dạng ghi bị tác động do các câu lệnh SQL INSERT, UPDATE, DELETE. Ví dụ:

mysql_pconnect(“localhost”, “mysql_user”, “mysql_password”) or die (“Could not connect”); mysql_query(“DELETE FROM mytable WHERE id printf (“Số bạn dạng ghi bị xóa: %dn”, mysql_affected_rows()); ?>mysql_data_see( nguồn tác dụng, loại nên truy nã cập): Hàm này đưa con trỏ cái của nguồn kết quả cho một chiếc làm sao đó.  Dòng thứ nhất trong bảng công dụng được viết số là 0, cái ở đầu cuối đó là mysql_num_rows()-1. Hàm trả về TRUE ví như thành công, ngược lại là FALSE. Chú ý rằng hàm này chỉ sử dụng cùng rất hàm mysql_queryVí dụ:

$link = mysql_pconnect(“localhost”, “mysql_user”, “mysql_password”) or die(“Could not connect”); mysql_select_db(“samp_db”) or exit(“Could not select database”); $query = “SELECT last_name, first_name FROM friends”; $result = mysql_query($query) or die(“Query failed”); /* fetch rows in reverse order */ for ($i = mysql_num_rows($result) – 1; $i >= 0; $i–) if (!mysql_data_seek($result, $i)) eđến “Cannot seek to row $in”; continue; if(!($row = mysql_fetch_object($result))) continue; emang đến “$row->last_name $row->first_namen”; mysql_free_result($result); ?>Chúc chúng ta thành công!