My với Mine là gì? sáng tỏ my và mine trong giờ anh. Bạn nhớ rằng còn có một vài bài tập bên dưới góp gọi hơn về phong thái sử dụng của My và Mine nhé.Bạn sẽ xem: Mine là gì


*

Bức Ảnh minc họa (pediaa.com)

A.Mine là gì?

1.Mine là đại từ thiết lập của danh từ bỏ I.

Bạn đang xem: Mine nghĩa là gì

Mine: của tôi

Ex: – That oto is mine.(Chiếc xe cơ của tôi).

-Trang is an new friend of mine.(Trang là 1 trong người các bạn mới của tôi).

– I am going to lớn Paris next week. When, I am here, I hope to lớn visit a friend of mine.(Tôi sẽ tới Paris vào tuần tới. khi kia, tôi tại chỗ này, tôi mong muốn mang lại thăm một người bạn của tôi).

2. Vị trí của Mine trong câu.

Trong câu, Mine thường có địa chỉ thua cuộc chủ ngữ, tân ngữ hoặc sau giới từ bỏ (nhiều giới từ).

3. Cấu trúc của Mine.

A Mine of information about (on) somebody/ something

➔ Cấu trúc Mine sở hữu nghĩa là một trong kho hiểu biết về tín đồ nào đó/ loại nào đó.

Ex: My grandfather is a mine of information about/ on our family’s history.

(Ông của tớ là một trong những kho hiểu biết về lịch sử hào hùng của mái ấm gia đình chúng tôi).

4. Vai trò của Mine là một trong rượu cồn tự.

Xem thêm: Hướng Dẫn Viết Shellcode Là Gì ? Kali Linux Căn Bản

Mine (v): khai (mỏ), đặt mìn, trúng mìn

Ex: The cruiser was mined và sank in two minutes.

(Chiếc tuần dương hạm trúng mìn và chìm nghỉm vào 2 phút).

B. Phân biệt Mine và My.

– Mine là đại tự sử hữu của danh tự I. Còn My là tính tự sử hữu của danh tự I.

– Mine cùng My rất nhiều sở hữu tức là của tôi.

Ex: – This house is mine. (Ngôi công ty này là của tôi).

-My sister (Chị gái của tôi)/ My darling! (Em mếm mộ của anh).

– Trong câu, sau My là 1 trong những danh tự. Còn Mine được xem nlỗi một danh trường đoản cú đề xuất ko cần phải có một danh trường đoản cú lép vế.

Ex: That is my notebook. (Kia là quyển vlàm việc viết của tôi).

=That notebook is mine. (Quyển vsinh hoạt viết tê là của tôi).

1. Minh’s oto is very expensive. _____ is cheap. (Mine/My)

2. ____ and yours is used, when nothing follows. (Mine/My)

3. This new pen is _____. (Mine/My)

4. Those cars are _____ brother. (Mine/My)

5. _____ Godness, what a surprise! (Mine/My)

6. _____ favourit football team won a lot of matches last season but they haven’t won many matches so far this season. (Mine/My)

7. I am going lớn Ho Chi Minh City next week. When, I am here, I hope lớn visit a friover of _____. (Mine/My)

8. I can not meet you tomorrow because _____ parents are coming too see me. (Mine/My).

9. _____ bicycle has disappeared. It must have sầu been stolen. (Mine/My)

10. _____ new book will probably be translated inlớn a number of foreign languages. (Mine/My)