Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ infobandarpkr.com.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một bí quyết sáng sủa.


Bạn đang xem: Masonry là gì

Most of the original windows of the abbey have been filled with masonry, so lighting conditions in the interior can be difficult.
In the building, however, the projecting bookcase and light reflecting paintings render the masonry wall porous, even transparent.
They were fabricated out of masonry và sometimes out of wood, & contractually were the builder"s responsibility.
These reflect the diversity of current masonry construction practice while being united by the màn chơi of architectural chất lượng attained.
Eventually, it is reduced to lớn "shattered" masonry (40), lying between the paws of the implacable sphinx.
However, this architectural language remains, lượt thích traditional masonry construction, firmly based on the expression of mass, weight or (apparent) absence of weight.
Các ý kiến của những ví dụ ko trình bày ý kiến của các chỉnh sửa viên infobandarpkr.com infobandarpkr.com hoặc của infobandarpkr.com University Press hay của các bên cấp phép.
*

the work of collecting, writing, & publishing news stories & articles in newspapers và magazines or broadcasting them on the radio và television

Về vấn đề này

Xem thêm: Sau With Là Gì ? Sau Giới Từ Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn infobandarpkr.com English infobandarpkr.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語