Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

manifold
*

manifold /"mænifould/ tính từ vô cùng nhiều; các vẻ ngoại cồn từ in thành nhiều bản
cỗ phân phốibuồng gópGiải ưng ý EN: A pipe or chamber that has multiple openings lớn allow passage of a fluid..Giải ham mê VN: Một ống hay là một buồng có rất nhiều khe hnghỉ ngơi để hóa học lỏng rã qua.nhiều tạpalgebraic manifold: nhiều tạp đại sốalmost complex manifold: đa tạp hầu phứcanalytic manifold: đa tạp giải tíchanalytic manifold: đa tạp giải thíchclosed manifold: nhiều tạp đóngcombinatorial manifold: nhiều tạp tổ hợpcomplex manifold: nhiều tạp phứccomposite manifold: đa tạp đa hợpcovering manifold: nhiều tạp phủdifferentiable manifold: đa tạp khả vidouble covering manifold: đa tạp phủdoubly covering manifold: nhiều tạp lấp képelemental manifold: đa tạp sơ cấpelementary manifold: nhiều tạp sơ cấplargest covering manifold: nhiều tạp đậy phổ dụnglargest covering manifold: đa tạp phủ phổ thônglinear manifold: nhiều tạp con đường tínhmanifold of class Cn: đa tạp lớp Cnmanifold theory: triết lý nhiều tạpone-sided manifold: đa tạp một phíaorientable manifold: nhiều tạp lý thuyết đượcpseudocomplex manifold: đa tạp mang phứcpseudocomplex manifold: nhiều tạp trả thứcsmooth manifold: nhiều tạp trơntopological manifold: nhiều tạp topotwo-sided manifold: nhiều tạp nhì phíaunlimited covering manifold: đa tạp phủ vô hạnga mặt đường ốngmanifold pressure: áp lực nặng nề ga mặt đường ốngkhuỷukhuỷu nối ốngốngUS intake manifold: ống góp hútair manifold: cụm ống (dẫn) khíair manifold: ống góp gióair manifold: ống góp ko khícooling manifold: ống phân pân hận lạnhcooling manifold: ống dẫn lạnhcooling manifold: ống góp lạnhcooling manifold: ống dẫn lạnhdischarge manifold: ống cao áp chínhdischarge manifold: ống đẩy chínhdual-exhaust manifold: ống khói képengine induction manifold: ống góp đem vào đụng cơexhaust manifold: ống xảexhaust manifold: ống góp hơi xảexhaust manifold: ống góp hơi thoátexhaust manifold: ống góp hảiexhaust manifold: miệng ống xảexhaust manifold: đường ống xảexhaust manifold: ống thảiexhaust manifold: cổ góp ống xảexhaust manifold: cụm ống thảiexhaust manifold: đường ống thoátexhaust manifold: ống gom khí xảfuel manifold: ống dẫn nhiên liệugas cylinder manifold: ống góp khí vào xy lanhhigh-performance manifold: ống góp thải một số loại tốtinduction manifold: ống góp dầuinduction manifold: cụm ống nạpinduction manifold: đường ống rẽ nhánhinduction manifold: ống hấp thụ (động cơ)induction manifold: nhiều ống hútinduction manifold: ống hútinlet manifold: ống nạpinlet manifold: ống hútinlet manifold: ống nhánh dẫn vàoinlet manifold: ống góp tương đối nạpinlet manifold: nhiều ống hútinlet manifold: ống hấp thụ (đụng cơ)intake manifold: ống hútintake manifold: ống góp hơi nạpintake manifold: ống dẫn khí nạpintake manifold: ống góp (hút)intake manifold: ống nạpmanifold air pressure: áp suất trong ống hútmanifold gasket: đệm ống gópmanifold heater: bộ sưởi đường ống nạpmanifold pressure: áp lực nặng nề ga con đường ốngmanifold pressure: áp lực nặng nề mặt đường ốngnintake manifold: cụm ống nạpoil manifold: máng, ống gom dầuoil manifold: ống gom dầuoil manifold tube assembly: bộ ống gom dầupipe manifold: nhiều ống phân phốipipe manifold: ống góppipe manifold: con đường ống phân păn năn (gây ra mặt đường ống)pipe manifold: mạng ốngpressure control manifold: ống dẫn đánh giá tăng áppressure manifold: ống cao áp chínhpressure manifold: ống đẩy chínhpump manifold: nhiều ống bơmpump manifold: ống tỏa của bơmscavenging manifold: ống rẽ làm sạchsuction manifold: cụm ống hútsuction manifold: nhiều ống nạpsuction manifold: ống hútthermal exhaust manifold reactor: bộ bội phản ứng cụm ống khói nhiệtturbine rotor cooling air manifold: ống gió làm non rôto lớn tuabinwater manifold: ống góp nướcống dẫncooling manifold: ống dẫn lạnhcooling manifold: ống dẫn lạnhfuel manifold: ống dẫn nhiên liệuintake manifold: ống dẫn khí nạppressure control manifold: ống dẫn kiểm tra tăng ápống gópUS intake manifold: ống góp hútair manifold: ống góp gióair manifold: ống góp ko khícooling manifold: ống góp lạnhengine induction manifold: ống góp đem vào đụng cơexhaust manifold: ống góp hơi xảexhaust manifold: ống góp hơi thoátexhaust manifold: ống góp hảigas cylinder manifold: ống góp khí vào xy lanhhigh-performance manifold: ống góp thải các loại tốtinduction manifold: ống góp dầuinlet manifold: ống góp khá nạpintake manifold: ống góp tương đối nạpintake manifold: ống góp (hút)manifold gasket: đệm ống gópwater manifold: ống góp nướcống góp nướcống nhánhinlet manifold: ống nhánh dẫn vàoống phân nhánhống phân phốicooling manifold: ống phân phối lạnhpipe manifold: các ống phân phốipipe manifold: đường ống phân phối hận (chế tạo mặt đường ống)Lĩnh vực: cơ khí và công trìnhống góp hơiexhaust manifold: ống góp hơi xảexhaust manifold: ống góp tương đối thoátinlet manifold: ống góp hơi nạpintake manifold: ống góp hơi nạp <"mænifould> danh từ o ống góp o chỗ phân phối đường ống - chỗ những ống dẫn vào cùng toả ra ở trạm bơm. - ống bao gồm một chỗ vào và nhiều lối ra, ống gồm nhiều chỗ vào và một lối ra. - ống, van và phụ tùng dùng cho những chất lỏng, từ một hoặc nhiều nguồn được hướng đi nhiều hệ thống. o đường ống phân nhánh, ống nhánh § engine induction manifold : ống góp dẫn vào động cơ § exhaust manifold : đường ống thoát, đường ống xả § induction manifold : đường ống rẽ nhánh; ống góp dầu § inlet manifold : ống nhánh dẫn vào § pipe manifold : ống góp § pressure control manifold : ống dẫn kiểm tra tăng áp § scayenging manifold : ống rẽ làm sạch § manifold center : trung trọng điểm nhặt nhạnh § manifold trailer : xe pháo móc tất cả ống góp