Tìm hiểu Mã Đbhc Là Gì – Giấy Nộp Tiền Vào Ngân Sách là ý tưởng phát minh vào bài viết hiện thời của Cửa Hàng chúng tôi. Tsay mê khảo bài viết để hiểu cụ thể nhé.

Bạn đang xem: Mã đbhc là gì


Căn uống cđọng Quyết định về việc trả thuế số ……… ngày ………….. của …………………………………………………………….

quý khách hàng sẽ xem: Mã đbhc là gì

Yêu cầu KBNN (địa điểm trực tiếp hoàn trả):……………………………………….. Tỉnh, TPhường ……………………………………..

Hoàn trả cho: ………………………………………………………………………………… Mã số thuế:……………………….

Hình thức trả trả:

Tiền khía cạnh

Chuyển khoản

Chuyển tiền vào thông tin tài khoản số: ………………………………………… Tại Ngân hàng (KBNN) (B):……………………….

(hoặc) trả chi phí phương diện cho: ………………………………….. Số CMND/HC …………. cấp ngày ………. trên ……………..

Lý bởi trả trả:…………………………………………………………………………………………………………………………

Niên độ túi tiền của khoản nhận được trả trả: ……………………………… Nội dung khoản trả trả:

STT

Nội dung

khoản nộp NSNN

Mã Chương

NDKT (TM)

KBNN vị trí thu NSNN (1)

Mã ĐBHC(1)

Số tiền sẽ nộp

Số chi phí được trả trả(2)

Tổng cộng

Tổng số chi phí trả lại ghi bằng chữ:……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi họ tên)

Ngày……tháng…..năm…….

Xem thêm: " If Any Là Gì ? If Any Có Nghĩa Là Gì

THỦ TRƯỞNG

(Ký thương hiệu, đóng dấu)

PHẦN KBNN HẠCH TOÁN HOÀN TRẢ

Mã quỹ: …………………… Mã ĐBHC: …………………..

Mã KBNN:……………………………………………………..

1. Hạch tân oán phần trả trả:

Niên độ hạch tân oán trả trả………………………………..

Giảm thu NSNN

Chi NSNN

Chương thơm ….. Khoản ….. TM

 

nguồn NS

Định khoản

Số tiền

Nợ

………………

………………

………………

Hạch toán thù báo Nợ KB hoàn lại (nếu có):

– Tại KBNN:…………………………. Mã KB:……………….

– Tại KBNN:…………………………. Mã KB:……………….

Nợ

…………………..

NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

KBNN HOÀN TRẢ (A)

Ngày……..tháng ……năm ……

Thủ quỹ

Kế toán

Kế tân oán trưởng

Giám đốc

 

NGÂN HÀNG (KBNN) B

Ngày……..tháng ……năm ……

Kế toán

 

 

 

 

Ghi chú: – (1) Cột KBNN chỗ thu: chỉ ghi Lúc gồm khoản chi trả lại hộ các KBNN khác, phòng ban thu chưa hẳn ghi cột “mã địa phận thu”;

– (2) Trường hợp thực hiện bù trừ nợ thuế, chỉ ghi số tiền NNT còn được hoàn lại sau khoản thời gian cơ quan thuế bù trừ./.

 

>> Tải Mẫu số 01/LHT (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 01/LHT, 01/LHT, Mẫu số 01/LHT: Lệnh trả lại khoản thu chi phí đơn vị nước, mau so 01/lht: lenh hoan tra khoan thu ngan sach nha nuoc

 


*

——————————–

Mẫu Hoàn Thuế :

>> Mẫu số 01/ĐNHT : Giấy kiến nghị trả lại khoản thu chi phí nhà nước

>> Mẫu số 01-1/ĐNHT : Bảng kê hoá đơn bệnh tự sản phẩm hoá hình thức tải vào

>> Mẫu số 01-2/ĐNHT : Bảng tổng phù hợp phí tổn xăng dầu

>> Mẫu số 01-3/ĐNHT : Bảng kê hồ sơ xuất nhập vào sản phẩm hoá, dịch vụ

>> Mẫu số 01-4/ĐNHT : Bảng kê làm hồ sơ xuất khẩu mặt hàng hoá chi tiêu ra nước ngoài

>> Mẫu số 01-5/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của sản phẩm hoá, các dịch vụ cài đặt vào dùng cho ban ngành thay mặt nước ngoài giao

>> Mẫu số 01-6/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ cài đặt vào dùng mang lại viên chức nước ngoài giao Việt Nam

>> Mẫu số 02/ĐNHT : Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định thân VN và…(tên vùng, khu vực ký kết) vận dụng cho những tổ chức, cá nhân là đối tượng người sử dụng cư trú của quốc tế.

>> Mẫu số 03/ĐNHT : Giấy ý kiến đề xuất hoàn thuế theo Hiệp định giữa đất nước hình chữ S cùng …(tên vùng, cương vực ký kết kết) áp dụng so với những tổ chức, cá thể là đối tượng người dùng cư trú của Việt Nam.

>> Mẫu số 01/HT-TB : Thông báo về câu hỏi chuyển làm hồ sơ trả thuế quý phái diện chất vấn trước, hoàn thuế sau

>> Mẫu số 02/HT-TB : Thông báo về Việc không được hoàn thuế

>> Mẫu số 01/QĐHT : Quyết định về việc hoàn thuế

>> Mẫu số 02/QĐHT : Quyết định về Việc trả thuế kiêm bù trừ thu chi phí nhà nước