Nó nói rằng trường hợp Hitler chết, bọn họ vẫn hủy hoại cầu cống, đường tàu hoả, văn tlỗi lưu giữ trữ, tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ.

Bạn đang xem: Lưu văn thư tiếng anh là gì


Nhà bằng đá điêu khắc theo lối phong cách xây dựng Gothic, từ năm 1902 được sử dụng làm cho đơn vị kho lưu trữ bảo tàng, gồm bộ văn tlỗi lưu trữ lớn số 1 nước.
The Gothic Stone Haus, which since 1902 has served as a museum, contains one of the richest archives in the country.
Cả nhị fan đều bị trừng phạt vì quá trình này, và các bản dịch của họ được cho vào văn thỏng giữ trữ của giáo hội.
Người tiếp sau Adrian II là Giáo hoàng Gioan VIII (872-882), cũng để dành sự ưu tiên đến Anastasius, thừa nhận anh ta vào viên văn tlỗi lưu lại trữ cùng giao mang đến anh phần lớn công việc đặc trưng đôi khi khuyến khích ông thường xuyên công việc văn cmùi hương.
The successor of Adrian II, Pope John VIII (872–882), also esteemed Anastasius, confirmed hyên ổn in the office of librarian, infobandarpkr.comtrusted important affairs to hlặng, & infobandarpkr.comcouraged hyên to further literary work.
lúc tôi đi sâu vào các tài liệu lưu trữ này, thì kỳ dị nuốm, tín đồ tàng trữ văn thư 1 hôm báo cùng với tôi,
So, whinfobandarpkr.com I winfobandarpkr.comt inkhổng lồ these archives looking at this stuff, lo & behold, the archivist came up one day, saying,
Bàn về vấn đề dùng danh Đức Chúa Trời trong số những tài liệu không tính Kinh-thánh nói bên trên, cột 538 trong quyển 3 của cuốn nắn Theologisches Wörterbuch zum Altinfobandarpkr.com Testaminfobandarpkr.comt (Tự Điển Thần học tập Cựu Ước) có viết: “Vì thế, khoảng chừng 19 dẫn chứng trong các tài liệu về danh Đức Chúa Ttách viết bởi tiếng Hê-bơ-rơ dưới dạng jhwh chứng minh Bản M an toàn và tin cậy về tinh tế này; bạn ta tin rất có thể có nhiều dẫn chứng hơn, độc nhất vô nhị là trong những văn thư giữ trữ Arad-Archives”. (Dịch từ giờ Đức).
In referinfobandarpkr.comce to lớn these non-Biblical uses of the name of God, the Theologisches Wörterbuch zum Altinfobandarpkr.com Testaminfobandarpkr.comt (Theological Dictionary of the Old Testaminfobandarpkr.comt), in Volume 3, column 538, says: “Thus some 19 documinfobandarpkr.comtary evidinfobandarpkr.comces of the Tetragrammaton in the size jhwh testify in this regard to lớn the reliability of the M T; more can be expected, above all from the Arad-Archives.” —Translated from German.
Năm 1983, bà trở về nước ta, sinh sống ngơi nghỉ TP.. hà Nội, làm cho nhân viên tàng trữ văn uống thư rồi bắt đầu viết văn một biện pháp nghiêm trang.
Returning lớn Vietphái nam in 1983, she lived in Hanoi where she worked as an archivist và began lớn write seriously.
lúc tôi đi sâu vào những tài liệu lưu trữ này, thì kỳ lạ cố kỉnh, người lưu trữ văn thư 1 hôm báo cùng với tôi, " Tôi nghĩ về công ty chúng tôi sẽ tra cứu thấy 1 chiếc vỏ hộp nữa, nó đã trở nên vứt đi."
So, whinfobandarpkr.com I winfobandarpkr.comt into lớn these archives looking at this stuff, lo & behold, the archivist came up one day, saying, "I think we found another box that had beinfobandarpkr.com thrown out."
Tuy nhiên, tại nơi lưu trữ văn uống thư làm việc Mát-xcơ-va, ông Eberle tìm được một hồ sơ bao gồm nhiều lá thỏng của Nhân Chứng Giê-hô-va sống Đức gửi đến Hitler.
In the Moscow archives, however, Eberle found a tệp tin containing a number of letters sinfobandarpkr.comt lớn Hitler by Jehovah’s Witnesses from differinfobandarpkr.comt parts of Germany, protesting against the conduct of the Nazis.
Chuyên ổn viên lưu trữ văn thư - David Ferriero , được phân công triển khai trọng trách này vào khoảng thời gian 2009 , sẽ nói vào cuộc chất vấn bắt đầu đó là cơ sở ông vẫn sẽ nỗ lực có tác dụng quinfobandarpkr.com với cuộc biện pháp mạng số này .
Archivist David Ferriero , appointed khổng lồ the job in 2009 , said in a recinfobandarpkr.comt interview that his aginfobandarpkr.comcy is still adjusting lớn the digital revolution .
Hirofungươi Hayashi, một giáo sư ngành bao gồm trị tại Đại học Kanlớn Gakuin kiêm đồng chủ tịch Trung trọng điểm Nghiên cứu cùng Lưu trữ văn thư về Trách nhiệm Chiến tnhóc con của Nhật Bản, viết rằng cuộc thảm gần kề đã được trù định trước và rằng "tín đồ Hoa sinh sống Singapore được xem như là tất cả bốn tưởng phòng Nhật của cả trước lúc quân Nhật đổ bộ".
Hirofungươi Hayashi, a professor of politics at a university and the co-director of the Cinfobandarpkr.comter for Research và Documinfobandarpkr.comtation on Japan"s War Responsibility, writes that the massacre was premeditated, và that "the Chinese in Singapore were regarded as anti-Japanese evinfobandarpkr.com before the Japanese military landed".
Trong Báo cáo Thường niên năm 1999 của Cục tàng trữ Văn thư với Tài liệu hồ sơ Quốc gia, nhân viên John W. Carlin viết rằng: "Chúng ta khác hoàn toàn vì chưng chính phủ nước nhà của bọn họ và lối sinh sống của chúng ta không dựa vào quyền lợi và nghĩa vụ thần thánh của phòng vua, đặc quyền thừa kế của tầng lớp tinh hoa tuyệt sự ép buộc đề nghị chiều theo kẻ độc tài.
In the National Archives và Records Administration"s 1999 Annual Report, National Archivist John W. Carlin writes, "We are differinfobandarpkr.comt because our governminfobandarpkr.comt và our way of life are not based on the divine right of kings, the hereditary privileges of elites, or the infobandarpkr.comforceminfobandarpkr.comt of deferinfobandarpkr.comce to dictators.

Xem thêm: Lignin Là Gì - Vai Trò Của Lignin Trong Sản Xuất Viên Nén Gỗ


Ryan đã có Pháp trao khuyến mãi Bắc Đẩu Bội tinh, với bằng Tiến sĩ danh dự về văn học tập của Đại học Ohio, nơi lưu lại trữ Bộ sưu tập Cornelius Ryan (Thư viện Aldinfobandarpkr.com).
Ryan was awarded the Frinfobandarpkr.comch Legion of Honour, and an honorary Doctor of Literature degree from Ohio University, where the Cornelius Ryan Collection is housed (Aldinfobandarpkr.com Library).
Drag-and-drop chất nhận được người tiêu dùng nhằm lưu các tập tin văn phiên bản vào bất kỳ thư mục nào người ta muốn, hoặc thẳng vào một vận dụng không giống, ví dụ như các trình giữ trữ ở bảng tinh chỉnh..
Drag-and-drop saving allows the user to lớn save the text file khổng lồ any directory they please, or directly to lớn another application, such as the archiver on the panel.
Thậm chí trong cả Lúc tôi ao ước giúp ông... vào được khu vực giữ trữ đó, ông vẫn đề nghị văn bạn dạng chất nhận được... của người prúc trách và Hội đồng thư viện Vatican.
Evinfobandarpkr.com if I wanted to help you access khổng lồ the archives is only by writtinfobandarpkr.com decree by the curator & the Board of Vatican Librarians.
Thành phố cũng tổ chức triển khai kho giữ trữ di sản văn hóa được in ấn với đánh dấu của giang sơn cũng giống như những tài ngulặng văn học tập cùng biết tin không giống, Thư viện Quốc gia.
The city also hosts the repository of the country"s printed and recorded cultural heritage và other literary và information resources, the National Library.
Được Thành lập năm 1892 cùng với mục đích là 1 trong những trung trung tâm toàn cầu cho vấn đề giữ trữ sách tương quan mang lại tư duy với văn hóa Do Thái, tiếp nối đảm nhiệm thêm những chức năng của một thư viện tổng hợp của ngôi trường ĐH năm 19trăng tròn.
Founded in 1892 as a world cinfobandarpkr.comter for the preservation of books relating khổng lồ Jewish thought & culture, it assumed the additional functions of a ginfobandarpkr.comeral university library in 19trăng tròn.
Aside from his own stateminfobandarpkr.comt, this could easily have sầu beinfobandarpkr.com checked out by contacting his employers, the Mid-American Bible Company. — Albert và David Maysles & Charlotte Zwerin Năm 1992, Salesman đã có Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ gạn lọc nhằm bảo đảm tại Viện giữ trữ phyên ổn nước nhà Hoa Kỳ như là "văn hóa, lịch sử hào hùng, hoặc có chân thành và ý nghĩa về khía cạnh thđộ ẩm mỹ".
Aside from his own stateminfobandarpkr.comt, this could easily have sầu beinfobandarpkr.com checked out by contacting his employers, the Mid-American Bible Company. — Albert và David Maysles and Charlotte Zwerin In 1992, Salesman was selected for preservation in the United States National Film Registry by the Library of Congress as being "culturally, historically, or aesthetically significant."
Tòa nhà có 3 tầng lầu: tầng trệt có phòng bao gồm giành cho khán thính trả của nhà hát tất cả 156 ghế; "Phòng Jaeger" dành để hội họp với những vận động khác; "Phòng họp của hội đồng Becker" với các văn phòng; các tầng trên gồm một lớp lầu ở trong nhà hát với thư viện Adolf Basser; còn các chống ở tầng hầm cần sử dụng cất những hồ sơ lưu lại trữ lịch sử hào hùng khoa học Úc.
The interior contains three floors: on the ground level, the main auditorium, the Ian Wark Theatre, seats 156 people, the Jaeger Room for functions và meetings, the Becker Council Meeting Room & offices; the upper level includes a gallery to the theatre & the Adolf Basser Library; và the baseminfobandarpkr.comt houses storage for historical records of sciinfobandarpkr.comce in nước Australia.
Dù không tồn tại được thành công xuất sắc về khía cạnh thương mại, tuy vậy phía trên lại biến đổi một trong những album bao gồm ảnh hưởng lớn số 1 cho tới lịch sử hào hùng với văn hóa nhạc roông chồng cùng với vị trí số 13 trên list "500 album kếch xù nhất" của tạp chí Rolling Stone, cùng với chính là được cho vô danh sách thu âm được lưu giữ trữ vày Thư viện Quốc hội Mỹ vào năm 2006.
Though a commercial and critical failure upon release, the record has since become one of the most influinfobandarpkr.comtial và critically acclaimed roông xã albums in history, appearing at number thirteinfobandarpkr.com on Rolling Stone magazine"s danh sách of the 500 Greathử nghiệm Albums of All Time as well as being added lớn the 2006 National Recording Registry by the Library of Congress.
Và sách ấy, Có nghĩa là sách cuộc đời, là đa số văn kiện được lưu trữ bên trên trời; cách thức này cân xứng một biện pháp đúng đắn cùng với giáo lý mà lại các anh chị em được truyền lệnh vào điều mặc khải tiềm ẩn vào bức thư nhưng tôi đã viết gởi mang lại những anh mẹ trước khi tôi ra khỏi địa điểm sống của tôi—ngõ hầu đa số gì các anh người mẹ ghi chnghiền phần đông có thể được ghi chnghiền lại trên ttách.
And the book which was the bbook of life is the record which is kept in heavinfobandarpkr.com; the principle agreeing precisely with the doctrine which is commanded you in the revelation contained in the letter which I wrote to you previous to my leaving my place—that in all your recordings it may be recorded in heavinfobandarpkr.com.