Lodash là gì

A modern JavaScript utility library delivering modularity, performance và extras.

Bạn đang xem: Lodash là gì

Nếu các bạn đã hoặc đã thao tác làm việc cùng với javascript thì chắc vẫn nghe qua lodash. Một tlỗi vấn đề siêu mạnh mẽ cung ứng tương đối nhiều hàm nhằm giải pháp xử lý data, object, strings, number tuyệt các array…. Lodash cung cấp performance rất lớn cùng đảm bảo an toàn bình an trong số trường hòa hợp underfine, null,…. Hình như, khi áp dụng hàm lodash bọn họ thấy code rất đẹp cùng nthêm gọn hơn.

Nói túm loại váy lại là ngoại trừ phương pháp dùng những function thường thì khác ví như xử lý mảng, list, string những thứ hạng thì các chúng ta cũng có thể học tập thêm 1 test viện xịn xò và này nọ là lodash. Tớ chỉ viết ra trên đây mấy dòng giỏi dùng thôi chđọng nhiều sản phẩm những chúng ta có thể đọc thêm tư liệu của lodash làm việc đây

Để install và thực hiện lodash trên npm hoặc yarn


// Load the full build.var _ = require("lodash");// Load the core build.var _ = require("lodash/core");// Load the FPhường build for immutable auto-curried iteratee-first data-last methods.var fp = require("lodash/fp");
1
2
3
4
5
6
7
// Load the full build.
var _ = require("lodash");
// Load the core build.
var _ = require("lodash/core");
// Load the FPhường build for immutable auto-curried iteratee-first data-last methods.
var fp = require("lodash/fp");

Một số hàm phổ cập mà tớ giỏi dùng

Xử lý danh sách

.forEach(collection, .identity>)

Giống cùng với hàm foreach(), dùng để lặp qua từng thành phần của list cùng xử lý với hàm.


_.forEach(<1, 2>, function(value) console.log(value););// => Logs `1` then `2`. _.forEach( "a": 1, "b": 2 , function(value, key) console.log(key););// => Logs "a" then "b" (iteration order is not guaranteed).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
_.forEach(<1, 2>, function(value)
console.log(value);
);
// => Logs `1` then `2`.
_.forEach( "a": 1, "b": 2 , function(value, key)
console.log(key);
);
// => Logs "a" then "b" (iteration order is not guaranteed).

.filter(collection, .identity>)

Lặp lại những thành phần của bộ sưu tầm, trả về một mảng bao gồm tất cả những vị từ thành phần trả về quý hiếm true đến. Vị trường đoản cú được hotline cùng với bố đối số: (value, index | key, collection).


var users = < "user": "barney", "age": 36, "active": true , "user": "fred", "age": 40, "active": false >; _.filter(users, function(o) return !o.active; );// => objects for <"fred"> // The `_.matches` iteratee shorth&._.filter(users, "age": 36, "active": true );// => objects for <"barney"> // The `_.matchesProperty` iteratee shorthand._.filter(users, <"active", false>);// => objects for <"fred"> // The `_.property` iteratee shorth&._.filter(users, "active");// => objects for <"barney">
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
var users = <
"user": "barney", "age": 36, "active": true ,
"user": "fred", "age": 40, "active": false
>;
_.filter(users, function(o) return !o.active; );
// => objects for <"fred">
// The `_.matches` iteratee shorthvà.

Xem thêm: Urd Là Gì Ở Trỏng? Thiết Kế Sản Phẩm Bắt Đầu Từ Mobile


_.filter(users, "age": 36, "active": true );
// => objects for <"barney">
// The `_.matchesProperty` iteratee shorthand.
_.filter(users, <"active", false>);
// => objects for <"fred">
// The `_.property` iteratee shorth&.
_.filter(users, "active");
// => objects for <"barney">

.find(collection, .identity>, )

Lặp lại những phần tử của tủ đựng đồ, trả về vị từ bỏ bộ phận trước tiên trả về cực hiếm true đến. Vị trường đoản cú được Call cùng với ba đối số: (value, index | key, collection).


var users = < "user": "barney", "age": 36, "active": true , "user": "fred", "age": 40, "active": false , "user": "pebbles", "age": 1, "active": true >; _.find(users, function(o) { return o.age object for "barney" // The `_.matches` iteratee shorth&._.find(users, "age": 1, "active": true );// => object for "pebbles" // The `_.matchesProperty` iteratee shorthvà._.find(users, <"active", false>);// => object for "fred" // The `_.property` iteratee shorth&._.find(users, "active");// => object for "barney"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
var users = <
"user": "barney","age": 36, "active": true ,
"user": "fred","age": 40, "active": false ,
"user": "pebbles", "age": 1,"active": true
>;
_.find(users, function(o) return o.age < 40; );
// => object for "barney"
// The `_.matches` iteratee shorthand.
_.find(users, "age": 1, "active": true );
// => object for "pebbles"
// The `_.matchesProperty` iteratee shorthvà.
_.find(users, <"active", false>);
// => object for "fred"
// The `_.property` iteratee shorthvà.
_.find(users, "active");
// => object for "barney"

.findLast(collection, .identity>, )

Hàm này giống như _.find kế bên vấn đề nó lặp lại các phần tử của bộ sưu tập trường đoản cú buộc phải thanh lịch trái.


_.findLast(<1, 2, 3, 4>, function(n) return n % 2 == 1;);// => 3
1
2
3
4
5
_.findLast(<1, 2, 3, 4>, function(n)
return n % 2 == 1;
);
// => 3

_.includes(collection, value, )

Kiểm tra xem cực hiếm gồm thuộc list hay không. Nếu tập đúng theo là 1 trong những chuỗi, nó sẽ được bình chọn nhằm kiếm tìm một chuỗi nhỏ có giá trị, nếu như không thì SameValueZero được sử dụng để so sánh bình đẳng. Nếu fromIndex là số âm, nó được sử dụng làm cho phần bù cho chỗ cuối của bộ sưu tầm.


_.includes(<1, 2, 3>, 1);// => true _.includes(<1, 2, 3>, 1, 2);// => false _.includes( "a": 1, "b": 2 , 1);// => true _.includes("abcd", "bc");// => true
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
_.includes(<1, 2, 3>, 1);
// => true
_.includes(<1, 2, 3>, 1, 2);
// => false
_.includes( "a": 1, "b": 2 , 1);
// => true
_.includes("abcd", "bc");
// => true

.map(collection, .identity>)

Cũng như là cùng với foreach lặp qua các phần tử trong list dẫu vậy bao gồm trả về một list mới.


function square(n) return n * n; _.map(<4, 8>, square);// => <16, 64> _.map( "a": 4, "b": 8 , square);// => <16, 64> (iteration order is not guaranteed) var users = < "user": "barney" , "user": "fred" >; // The `_.property` iteratee shorthvà._.map(users, "user");// => <"barney", "fred">
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
function square(n)
return n * n;

_.map(<4, 8>, square);
// => <16, 64>
_.map( "a": 4, "b": 8 , square);
// => <16, 64> (iteration order is not guaranteed)
var users = <
"user": "barney" ,
"user": "fred"
>;
// The `_.property` iteratee shorthand.
_.map(users, "user");
// => <"barney", "fred">

Thôi liệt kê mệt nhọc vượt nhưng mà lodash support rất nhiều function đến tất cả các thể nhiều loại array, collection, function, date, lang, math, number, object, seq, string, util, properties, methods.

Nguồn tmê say khảo: https://lodash.com/docs/4.17.15


Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo


Quý khách hàng bao gồm hứng thụ thay đổi Việc không?

Front-kết thúc Engineer - Teko Vietnam


JavaScript VueJS ReactJS
Thỏa thuận
Quận Đống Đa, Hà Nội

Backend Developer - KaiPass


JavaScript NodeJS NestJS
Thỏa thuận
Quận 1, TP.. Hồ Chí Minh

3 Web Developers - Cacố gắng Insurance


Java JavaScript MVC
Lên đến1,000 USD
Quận 1, TPhường Hồ Chí Minh

PHP Developer/ WordPress Developer - TOG recruitment


PHP.. Wordpress JavaScript
Thỏa thuận
Quận 3, TPhường Hồ Chí Minh

Backover NodeJS Developer - Dinovative


JavaScript NodeJS MySQL
Thỏa thuận
Quận 3, TPhường Hồ Chí Minh
*

Cập nhật tin tức tiên tiến nhất và phổ biến


Tin bắt đầu nhất

Khoa học dự đoán: trường hợp thứ chất về tối trường tồn, nó đang làm cho nóng phần đa địa cầu nằm ở vị trí trung tâm ngoài trái đất, cuối trong năm này ta sẽ có khí cụ minh chứng điều ấy

Tháng Năm 05, 2021


Apple – Epic ‘đại chiến’ ngay lập tức ngày đầu xét xử

Tháng Năm 05, 2021


Tin tức phổ biến

10 plugin quan trọng của SublimeText dành cho các thiết kế viên JavaScript

Tháng Chín 04, 2015