Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Librarian là gì

*
*
*

librarian
*

librarian /lai"breəriən/ danh từ tín đồ công tác thỏng viện, cán bộ tlỗi viện
Lĩnh vực: toán thù & tinLIBRARIANGiải ưa thích VN: Là một tập vừa lòng những điều khoản ứng dụng nhằm làm chủ với truy vấn các bộ tài liệu địa lý phệ trong tlỗi viện bạn dạng vật. Các lệnh LIBRARIAN bao hàm tạo nên cùng định nghĩa một thư viện bản thứ, lấy dữ liệu vào, thoát ra khỏi thỏng viện, hỏi đáp tài liệu trong thư viện bản trang bị, hiển thị những kết quả hỏi đáp đó.
*

*

Xem thêm: 500 Anh Em Là Gì? Trào Lưu 500 Anh Em Xuất Phát Điểm Từ Đâu? ?

*

librarian

Từ điển Collocation

librarian noun

ADJ. professional, qualified | chief, head, senior | assistant | branch, country | academic, public, reference | college, school, university More information about JOB
JOB: be, work as ~
She"s a well-known writer. Her father, a trained chef, now works as a bus driver.

study to lớn be, train as, train lớn be ~ She trained as a painter & sculptor.

start (work) as ~ He started work as a trainee chef.

become, qualify as ~ She qualified as a vet last year.

employ (sb as), have The company employs more than 1500 engineers.

engage (sb as), get, hire (sb as), recruit, take on ~ They have sầu recruited a new designer.

appoint, appoint sb (as), make sb ~ are usually used with academic, official or highly responsible jobs: He was appointed Professor of Law at Yale. At 39 she was made chairman of the board.

dismiss, fire, sachồng ~ The club have sầu sacked their coach.


Từ điển WordNet


n.


English Synonym and Antonym Dictionary

librarianssyn.: bibliothec

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu